Результати торгів ФБ «Перспектива» за липень 2017 року


Протягом липня 2017 року на ФБ «Перспектива» укладено 702 договори на загальну суму 9,79 млрд грн. (на 33% більше, ніж попереднього місяця).

За оперативними даними з інтернет-сайтів фондових бірж, у липні ФБ «Перспектива» посіла перше місце за обсягом торгів (з часткою загального біржового обороту 69%), друге місце – у ПФТС (26%), третє – у «Української біржі» (4%).

В розрізі фінансових інструментів ринкова частка ФБ «Перспектива» становить:

за липень 2017 року щодо ОВДП – 73%, облігацій підприємств – 14%, опціонних сертифікатів – 100%;

за січень-липень 2017 року щодо ОВДП – 67%, облігацій підприємств – 36%, опціонних сертифікатів – 67%.

 

Результати біржових торгів за липень 2017 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид фінансових інструментів

Обсяг торгів

Кількість договорів

млн грн

Зміна до попереднього місяця

Частка у загальному обсягу торгів, %

шт.

Зміна до попереднього місяця, %

Державні облігації України

9 691,60

+42,1%

98,95%

641

+71,9%

Облігації підприємств

76,12

-78,9%

0,78%

11

-52,2%

Опціонні сертифікати

26,64

-85,4%

0,27%

50

-43,8%

Всього

9 794,36

+32,9%

100,00%

702

+43,3%

Адресний ринок

6 124,93

+28,2%

62,54%

423

+55,0%

Ринок РЕПО

3 667,94

+54,2%

37,45%

256

+50,6%

Ринок розміщення

1,49

-99,3%

0,02%

23

-46,5%

 

Найбільший обсяг торгів у липні було зафіксовано з державними облігаціями України (98,95%), опціонними сертифікатами (0,27%) та облігаціями підприємств (0,78%). При цьому 37,45% торгів проведено на ринку РЕПО, 62,54% - на адресному ринку, 0,02% - на ринку розміщення.

 

Результати біржових торгів за січень-липень 2017 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид фінансових інструментів

Обсяг торгів

Кількість договорів

млн грн

Зміна до попереднього року, %

Частка у загальному обсягу торгів, %

шт.

Зміна до попереднього року, %

Державні облігації України

72 641,32

+14,3%

97,85%

3 378

+3,0%

Облігації підприємств

796,2

-50,8%

1,07%

61

-69,5%

Акції

1,21

-42,7%

0,00%

5

-96,4%

Інвестиційні сертифікати

2,79

-94,1%

0,00%

1

-96,0%

Опціонні сертифікати

793,15

+123,5%

1,07%

459

+59,9%

Строкові контракти

0,04

-72,3%

0,00%

7

+16,7%

Всього

74 234,71

-3,5%

100,00%

3 911

-3,5%

Ринок заявок

103,07

+53,2%

0,14%

6

-98,0%

Адресний ринок

44 676,16

-27,2%

60,18%

2 326

-26,5%

Ринок РЕПО

29 233,34

+98,6%

39,38%

1 412

+148,6%

Ринок розміщення

222,11

-69,0%

0,30%

160

+841,2%

 

Обсяги торгів щодо державних облігацій порівняно з січнем-липнем 2016 року зросли на 14%, опціонними сертифікатами – в 2,2 раз. Також на 53% зросли обсяги торгів на ринку заявок, майже вдвічі – на ринку РЕПО.

 

Станом на 31.07.2017 кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів, допущених до торгів, становила 513. З них 247 – 1-го рівня лістингу, 4 - 2-го рівня лістингу.

Структура за видами фінансових інструментів: 247 серій ОВДП (1-го рівня лістингу), 61 серія облігацій підприємств (4 – 2-го рівня лістингу), 1 державний дериватив, 116 випус