Результати торгів ФБ «Перспектива» за серпень 2017 року


Протягом серпня 2017 року на ФБ «Перспектива» укладено 665 договорів на загальну суму 11,03 млрд грн. (на 13% більше, ніж попереднього місяця).

За оперативними даними з інтернет-сайтів фондових бірж, у серпні ФБ «Перспектива» посіла перше місце за обсягом торгів (з часткою загального біржового обороту 57%), друге місце – у ПФТС (37%), третє – у «Української біржі» (5%).

В розрізі фінансових інструментів ринкова частка ФБ «Перспектива» становить:

за серпень 2017 року щодо ОВДП – 73%, облігацій підприємств – 5%, інвестиційних сертифікатів – 54%, опціонних сертифікатів – 100%;

за січень-серпень 2017 року щодо ОВДП – 68%, облігацій підприємств – 29%, інвестиційних сертифікатів – 22%, опціонних сертифікатів – 68%.

 

Результати біржових торгів за серпень 2017 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид фінансових інструментів

Обсяг торгів

Кількість договорів

млн грн

Зміна до попереднього місяця

Частка у загальному обсягу торгів, %

шт.

Зміна до попереднього місяця, %

Державні облігації України

10 962,20

+13,1%

99,35%

602

-6,1%

Облігації підприємств

33,02

-56,6%

0,30%

9

-18,2%

Акції

1,22

-

0,01%

2

-

Інвестиційні сертифікати

4,21

-

0,04%

1

-

Опціонні сертифікати

33,71

+26,5%

0,31%

51

+2,0%

ВСЬОГО

11 034,35

+12,7%

100,00%

665

-5,3%

- Ринок заявок

8,23

-

0,07%

1

-

- Адресний ринок

6 303,44

+2,9%

57,13%

349

-17,5%

- Ринок РЕПО

4 720,52

+28,7%

42,78%

288

12,5%

- Ринок розміщення

2,11

+42,3%

0,02%

26

13,0%

- Ринок аукціону

0,05

-

0,00%

1

-

 

Найбільший обсяг торгів у серпні було зафіксовано з державними облігаціями України (99,35%), опціонними сертифікатами (0,31%) та облігаціями підприємств (0,30%). При цьому 42,78% торгів проведено на ринку РЕПО, 57,13% - на адресному ринку, 0,07% - на ринку заявок, 0,02% - на ринку розміщення.
 

Результати біржових торгів за січень-серпень 2017 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид фінансових інструментів

Обсяг торгів

Кількість договорів

млн грн

Зміна до попереднього року, %

Частка у загальному обсягу торгів, %

шт.

Зміна до попереднього року, %

Державні облігації України

83 603,52

+18,5%

98,05%

3 980

+8,7%

Облігації підприємств

829,22

-50,3%

0,97%

70

-66,4%

Акції

2,44

+15,2%

0,00%

7

-95,0%

Інвестиційні сертифікати

6,99

-85,2%

0,01%

2

-92,0%

Опціонні сертифікати

826,86

+110,6%

0,97%

510

+60,9%

Строкові контракти

0,04

-75,4%

0,00%

7

-12,5%

ВСЬОГО

85 269,06

+1,6%

100,00%

4 576

+2,2%

- Ринок заявок

111,3

+62,9%

0,13%

7

-97,7%

- Адресний ринок

50 979,60

-24,1%

59,79%

2 675

-24,1%

- Ринок РЕПО

33 953,86

+111,5%

39,82%

1 700

+171,6%

- Ринок розміщення

224,22

-68,7%

0,26%

186

+994,1%

- Ринок аукціону

0,05

-67,5%

0,00%

1

-50,0%

 
Обсяги торгів щодо державних облігацій порівняно з січнем-серпнем 2016 року зросли на 19%, опціонними сертифікатами – в 2,1 раз. Також на 63% зросли обсяги торгів на ринку заявок, в 2,1 раз – на ринку РЕПО.
 
Станом на 31.08.2017 кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів, допущених до торгів, становила 506. З них 243 – 1-го рівня лістингу, 5 - 2-го рівня лістингу.
Структура за видами фінансових інструментів: 243 серії ОВДП (1-го рівня лістингу), 58 серія облігацій підприємств (4 – 2-го рівня лістингу), 1 державний дериватив, 117 випусків акцій, 7 випусків акцій КІФ (1 – 2-го рівня лістингу), 31 серія інвестиційних сертифікатів, 28 серій опціонних сертифікатів, 21 серія ф’ючерсних контрактів.

Протягом серпня договори на ФБ «Перспектива» укладалися щодо 57 фінансових інструментів, з початку 2017 року – щодо 109 (зокрема, щодо 37 та 62 серій ОВДП відповідно).

 
Фінансові інструменти - лідери за обсягами укладених договорів у січні-серпні 2017 року:

ОВДП (ISIN)

Облігації підприємств (емітент, серія)

Серпень 2017

Січень-серпень 2017

Серпень 2017

Січень-серпень 2017

UA4000198006

UA4000196620

ТОВ "РУСЬ ІНВЕСТ БУД" (B)

ПАТ "Альфа-Банк" (К)

UA4000194591

UA4000196562

АТ "ТАСКОМБАНК" (D)

ТОВ "РУСЬ ІНВЕСТ БУД" (В)

UA4000196620

UA4000195408

ПАТ "Альфа-Банк" (K)

АТ "ТАСКОМБАНК" (Е)

UA4000195408

UA4000192611

ТзОВ "Шувар" (C)

ТОВ "СК-АГРО" (С)

UA4000196562

UA4000194658

 

АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1" (J7)

 

Кількість членів ФБ «Перспектива» станом на 31.08.2017 – 87, в т.ч. 37 банків.

 

«У серпні обсяг торгів на фондових біржах України склав 19 млрд грн. (в 1,4 раз більше за липень), з початку 2017 року – 132 млрд грн. (на 11% менше, ніж за січень-серпень 2016 року)», – повідомив Станіслав Шишков, директор ФБ «Перспектива».
Після відходу з ринку в 2016 році УМФБ і СЕФБ, що скоротило кількість функціонуючих в країні фондових бірж з 10 до 8, в останні місяці стався ще один виток зменшення суб'єктів біржового ринку. Припинення діяльності УМФБ, КМФБ і «Універсальної» залишило на ринку 5 операторів. Втім, якщо врахувати відсутність торгів на УМВБ і епізодичний характер укладення угод на «ІННЕКС», реально в Україні залишилося 3 регулярно функціонуючих фондових біржі, 2 з яких системно збиткові.
У порівнянні з липнем на біржовому ринку найбільш істотно зріс обсяг торгів акціями (в 26 разів - з 0,12 до 3,22 млрд грн) - за рахунок низки успішних приватизаційних аукціонів, за підсумками яких ПФТС вийшла на перше місце за обсягом торгів акціями з початку року. Показники торгів акціями в серпні більш ніж втричі перевищили сукупний обсяг торгів за попередні 7 місяців. Також на 13% по відношенню до липня зросли обсяги торгів ОВДП, на 23% - облігаціями підприємств, на 75% - інвестиційними сертифікатами, на 82% - деривативами (строковими контрактами і опціонними сертифікатами).
Порівняно з січнем-серпнем 2016 року на біржовому ринку обсяги торгів державними облігаціями зменшилися на 5%, облігаціями підприємств - на 42%, інвестиційними сертифікатами - на 91%; в той же час позитивна динаміка обсягу торгів спостерігається за акціями - зростання в 3,3 раз, опціонними сертифікатами - в 3,1 раз, строковими контрактами - в 1,4 раз. В структурі торгів за інструментами у січні-серпні 2017 року лідирують ОВДП (92,8%), на друге місце вийшли акції (3,2%), на третє перейшли облігації підприємств (2,2%), четверте ділять між собою опціонні сертифікати та строкові контракти (по 0,9%).
На ФБ «Перспектива» обсяг торгів у серпні склав 11 млрд грн (+13% до липня), за 8 місяців поточного року - 85 млрд грн (+2% до аналогічного періоду минулого року).
Частка ФБ «Перспектива» в загальному обсязі торгів на біржовому ринку України за 8 місяців поточного року становить 64%, в т.ч. на ринку ОВДП - 68%.

 

Довідка про компанію:

Фондова біржа «Перспектива» - технології та надійність. Одразу після створення в 2006 році біржа зайняла провідні позиції на ринку України завдяки активному впровадженню торгових, розрахункових та інформаційних технологій. Біржа першою в Україні реалізувала ринок заявок, легітимний електронний документообіг (2007), надійну і ефективну модель клірингу та розрахунків через спеціалізовану небанківську платіжну систему (2009), зареєструвала специфікації (2011) і запустила в обіг (2012) процентні строкові контракти, впровадила додаткове забезпечення в цінних паперах (2013), отримала погодження НБУ (2014), зареєструвала специфікації і запустила в обіг (2015) валютні деривативи. Універсальний підхід до стимулювання ліквідності та постійна модернізація біржових технологій дозволяють лідирувати в організації торгів максимально широким переліком фінансових інструментів.

4 вересня 2017 р.