Результати торгів ФБ «Перспектива» за вересень 2017 року


Протягом вересня 2017 року на ФБ «Перспектива» укладено 0,6 тис договорів на загальну суму 9,4 млрд грн. (на 14% менше, ніж попереднього місяця), з початку року – 5,2 тис договорів на суму 94,7 млрд грн (на 0,4% більше за січень-вересень 2016 року).

За оперативними даними з інтернет-сайтів фондових бірж, у вересні ФБ «Перспектива» посіла перше місце за обсягом торгів (з часткою загального біржового обороту 61%), друге місце – у ПФТС (35%), третє – у «Української біржі» (3%).

В розрізі фінансових інструментів ринкова частка ФБ «Перспектива» становить:

за вересень 2017 року щодо ОВДП – 63%, облігацій підприємств – 61%, опціонних сертифікатів – 100%;

за січень-вересень 2017 року щодо ОВДП – 68%, облігацій підприємств – 34%, опціонних сертифікатів – 69%.

 

Результати біржових торгів за вересень 2017 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид фінансових інструментів

Обсяг торгів

Кількість договорів

млн грн

Зміна до попереднього місяця

Частка у загальному обсягу торгів, %

шт.

Зміна до попереднього місяця, %

Державні облігації України

9 007,54

-17,8%

95,43%

514

-14,6%

Облігації підприємств

390,79

+1083,6%

4,14%

21

+133,3%

Акції

0,03

-97,9%

0,00%

1

-50,0%

Опціонні сертифікати

40,85

+21,2%

0,43%

59

+15,7%

ВСЬОГО

9 439,2

-14,5%

100,00%

595

-10,5%

- Ринок заявок

0,03

-99,7%

0,00%

1

0,0%

- Адресний ринок

5 146,35

-18,4%

54,52%

316

-9,5%

- Ринок РЕПО

3 938,49

-16,6%

41,72%

248

-13,9%

- Ринок розміщення

354,33

+16660,71%

3,75%

30

+15,4%

 

Найбільший обсяг торгів у вересні було зафіксовано з державними облігаціями України (95,43%), опціонними сертифікатами (0,43%) та облігаціями підприємств (4,14%). При цьому 41,72% торгів проведено на ринку РЕПО, 54,52% - на адресному ринку, 3,75% - на ринку розміщення.
 

Результати біржових торгів за січень-вересень 2017 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид фінансових інструментів

Обсяг торгів

Кількість договорів

млн грн

Зміна до попереднього року, %

Частка у загальному обсягу торгів, %

шт.

Зміна до попереднього року, %

Державні облігації України

92 611,05

+15,1%

97,79%

4 494

+8,7%

Облігації підприємств

1 220,01

-38,8%

1,29%

91

-62,4%

Акції

2,46

-17,3%

0,00%

8

-94,3%

Інвестиційні сертифікати

6,99

-85,2%

0,01%

2

-92,0%

Опціонні сертифікати

867,71

+83,9%

0,92%

569

+58,5%

Строкові контракти

0,04

-75,4%

0,00%

7

-12,5%

ВСЬОГО

94 708,26

+0,4%

100,00%

5 171

+2,9%

- Ринок заявок

111,33

+56,9%

0,12%

8

-97,5%

- Адресний ринок

56 125,95

-24,0%

59,26%

2 991

-24,2%

- Ринок РЕПО

37 892,36

+93,5%

40,01%

1 948

+165,4%

- Ринок розміщення

578,55

-34,5%

0,61%

216

+839,1%

- Ринок аукціону

0,05

-67,5%

0,00%

1

-50,0%

 
Обсяги торгів щодо державних облігацій порівняно з січнем-вереснем 2016 року зросли на 15%, опціонними сертифікатами – на 83%; також на 57% зросли обсяги торгів на ринку заявок, на 94% – на ринку РЕПО.
 
Станом на 30.09.2017 кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів, допущених до торгів, становила 511. З них 242 – 1-го рівня лістингу, 6 - 2-го рівня лістингу.
Структура за видами фінансових інструментів: 242 серії ОВДП (1-го рівня лістингу), 68 серій облігацій підприємств (4 – 2-го рівня лістингу), 1 державний дериватив, 113 випусків акцій та 7 випусків акцій КІФ (2 – 2-го рівня лістингу), 31 серія інвестиційних сертифікатів, 28 серій опціонних сертифікатів, 21 серія ф’ючерсних контрактів.

Протягом вересня договори на ФБ «Перспектива» укладалися щодо 70 фінансових інструментів, з початку 2017 року – щодо 125 (зокрема, щодо 41 та 66 серій ОВДП відповідно).

 
Фінансові інструменти - лідери за обсягами укладених договорів у січні-вересні 2017 року:

ОВДП (ISIN)

Облігації підприємств (емітент, серія)

Вересень 2017

Січень-вересень 2017

Вересень 2017

Січень-вересень 2017

UA4000196554

UA4000196620

АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1" (N7)

ПАТ "Альфа-Банк" (K)

UA4000197040

UA4000196562

АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1" (U7)

ТОВ "РУСЬ ІНВЕСТ БУД" (B)

UA4000195408

UA4000195408

АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1" (W7)

АТ "ТАСКОМБАНК" (E)

UA4000180426

UA4000192611

АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1" (P7)

ТОВ "СК-АГРО" (C)

UA4000196075

UA4000194658

ПАТ "Альфа-Банк" (K)

АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1" (N7)

 

Кількість членів ФБ «Перспектива» станом на 30.09.2017 – 87, в т.ч. 37 банків. У вересні статус члена біржі отримано ТОВ "ФІРМА "МОТОР-ДІЛЕР" (Запоріжжя).

 

«У вересні обсяг торгів на фондових біржах України склав 15,5 млрд грн. (на 20% менше за серпень), з початку 2017 року – 148 млрд грн. (на 12% менше, ніж за січень-вересень 2016 року)», – повідомив Станіслав Шишков, директор ФБ «Перспектива».
У порівнянні з серпнем на біржовому ринку обсяг торгів державними та корпоративними облігаціями скоротився на 5%, обсяги строкового ринку практично не змінилися, на 21% зріс обсяг торгів опціонними сертифікатами. За відсутності приватизаційних аукціонів цілком прогнозовано зменшилися (в 14 раз до попереднього місяця) обсяги біржових торгів акціями.
Порівняно з січнем-вереснем 2016 року на біржовому ринку обсяги торгів державними облігаціями зменшилися на 7%, облігаціями підприємств - на 45%, інвестиційними сертифікатами - на 91%; в той же час позитивна динаміка обсягу торгів спостерігається за акціями - зростання в 2,9 раз, опціонними сертифікатами - в 2,7 раз, строковими контрактами - в 1,5 раз. В структурі торгів за інструментами у січні-вересні 2017 року лідирують ОВДП (92,7%), на другому місці - акції (3,0%), на третьому – корпоративні облігації (2,4%), далі – строкові контракти (1%) та опціонні сертифікати (0,9%).
На ФБ «Перспектива» обсяг торгів за 9 місяців поточного року становить 94,7 млрд грн, на ПФТС – 49 млрд грн, на «Українській біржі» - 3,8 млрд грн. Тож на ФБ «Перспектива» та «Українській біржі» спостерігається перевищення показників аналогічного періоду минулого року на 0,4-1,3 млрд грн, на ПФТС – скорочення на 20 млрд грн.
Частка ФБ «Перспектива» в загальному обсязі торгів на біржовому ринку України за 9 місяців поточного року становить 64%, в т.ч. на ринку ОВДП - 68%.

 

Довідка про компанію:

Фондова біржа «Перспектива» - технології та надійність. Одразу після створення в 2006 році біржа зайняла провідні позиції на ринку України завдяки активному впровадженню торгових, розрахункових та інформаційних технологій. Біржа першою в Україні реалізувала ринок заявок, легітимний електронний документообіг (2007), надійну і ефективну модель клірингу та розрахунків через спеціалізовану небанківську платіжну систему (2009), зареєструвала специфікації (2011) і запустила в обіг (2012) процентні строкові контракти, впровадила додаткове забезпечення в цінних паперах (2013), отримала погодження НБУ (2014), зареєструвала специфікації і запустила в обіг (2015) валютні деривативи. Універсальний підхід до стимулювання ліквідності та постійна модернізація біржових технологій дозволяють лідирувати в організації торгів максимально широким переліком фінансових інструментів.

3 жовтня 2017 р.