Результати торгів ФБ «Перспектива» за жовтень 2017 року


Протягом жовтня 2017 року на ФБ «Перспектива» укладено 0,7 тис договорів на загальну суму 11,3 млрд грн. (на 20% більше, ніж попереднього місяця), з початку року – 5,9 тис договорів на суму 106,0 млрд грн (на 1,5% більше за січень-жовтень 2016 року).

За оперативними даними з інтернет-сайтів фондових бірж, у жовтні ФБ «Перспектива» посіла перше місце за обсягом торгів (з часткою загального біржового обороту 64%), друге місце – у ПФТС (33,5%), третє – у «Української біржі» (2,5%).

В розрізі фінансових інструментів ринкова частка ФБ «Перспектива» становить:

за жовтень 2017 року щодо ОВДП – 67%, облігацій підприємств – 3%, опціонних сертифікатів – 100%;

за січень-жовтень 2017 року щодо ОВДП – 67%, облігацій підприємств – 31%, опціонних сертифікатів – 71%.

 

Результати біржових торгів за жовтень 2017 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид фінансових інструментів

Обсяг торгів

Кількість договорів

млн грн

Зміна до попереднього місяця

Частка у загальному обсягу торгів, %

шт.

Зміна до попереднього місяця, %

Державні облігації України

11 206,78

+24,4%

99,05%

617

+20,0%

Облігації підприємств

14,71

-96,2%

0,13%

3

-85,7%

Акції

5,00

+19130,7%

0,04%

2

+100,0%

Опціонні сертифікати

87,55

+114,3%

0,77%

70

+18,6%

ВСЬОГО

11 314,04

+19,9%

100,00%

692

+16,3%

- Ринок заявок

9,33

+35773,9%

0,08%

1

0,0%

- Адресний ринок

7 666,39

+49,0%

67,76%

478

+51,3%

- Ринок РЕПО

3 636,53

-7,7%

32,14%

194

-21,8%

- Ринок розміщення

1,79

-99,5%

0,02%

19

-36,7%

 

Найбільший обсяг торгів у жовтні було зафіксовано з державними облігаціями України (99,05%), опціонними сертифікатами (0,77%) та облігаціями підприємств (0,13%). При цьому 32,14% торгів проведено на ринку РЕПО, 67,76% - на адресному ринку, 0,08% - на ринку заявок, 0,02% - на ринку розміщення.
 

Результати біржових торгів за січень-жовтень 2017 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид фінансових інструментів

Обсяг торгів

Кількість договорів

млн грн

Зміна до попереднього року, %

Частка у загальному обсягу торгів, %

шт.

Зміна до попереднього року, %

Державні облігації України

103 817,84

+14,9%

97,92%

5 111

+14,2%

Облігації підприємств

1 234,71

-41,0%

1,16%

94

-63,7%

Акції

7,46

+144,6%

0,01%

10

-93,1%

Інвестиційні сертифікати

6,99

-85,7%

0,01%

2

-92,3%

Опціонні сертифікати

955,27

+61,2%

0,90%

639

+57,8%

Строкові контракти

0,04

-75,4%

0,00%

7

-12,5%

ВСЬОГО

106 022,31

+1,5%

100,00%

5 863

+7,9%

- Ринок заявок

120,65

+60,9%

0,11%

9

-97,2%

- Адресний ринок

63 792,34

-20,3%

60,17%

3 469

-19,1%

- Ринок РЕПО

41 528,89

+77,2%

39,17%

2 142

+170,5%

- Ринок розміщення

580,34

-34,3%

0,55%

235

+921,7%

- Ринок аукціону

0,05

-67,5%

0,00%

1

-50,0%

 
Обсяги торгів державними облігаціями порівняно з січнем-жовтнем 2016 року зросли на 15%, опціонними сертифікатами – на 61%; також на 61% зросли обсяги торгів на ринку заявок, на 77% – на ринку РЕПО.
 
Станом на 31.10.2017 кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів, допущених до торгів, становила 503. З них 241 – 1-го рівня лістингу, 6 - 2-го рівня лістингу.
Структура за видами фінансових інструментів: 241 серія ОВДП (1-го рівня лістингу), 61 серія облігацій підприємств (4 – 2-го рівня лістингу), 1 державний дериватив, 113 випусків акцій та 7 випусків акцій КІФ (2 – 2-го рівня лістингу), 31 серія інвестиційних сертифікатів, 28 серій опціонних сертифікатів, 21 серія ф’ючерсних контрактів.

Протягом жовтня договори на ФБ «Перспектива» укладалися щодо 62 фінансових інструментів, з початку 2017 року – щодо 128 (зокрема, щодо 43 та 68 серій ОВДП відповідно).

 
Фінансові інструменти - лідери за обсягами укладених договорів у січні-жовтні 2017 року:

ОВДП (ISIN)

Облігації підприємств (емітент, серія)

Жовтень 2017

Січень-жовтень 2017

Жовтень 2017

Січень-жовтень 2017

UA4000180426

UA4000196620

ПАТ "Альфа-Банк" (K)

ПАТ "Альфа-Банк" (K)

UA4000198006

UA4000195408

ТзОВ "Шувар" (С)

ТОВ "РУСЬ ІНВЕСТ БУД" (B)

UA4000197040

UA4000196562

 

АТ "ТАСКОМБАНК" (E)

UA4000193783

UA4000180426

 

ТОВ "СК-АГРО" (C)

UA4000196083

UA4000192611

 

АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1" (N7)

 

Кількість членів ФБ «Перспектива» станом на 31.10.2017 – 87, в т.ч. 37 банків.

 

«У жовтні обсяг торгів на фондових біржах України склав 17,7 млрд грн. (на 14% більше за вересень), з початку 2017 року – 165 млрд грн. (на 12% менше, ніж за січень-вересень 2016 року)», – повідомив Станіслав Шишков, директор ФБ «Перспектива».
У порівнянні з вереснем на біржовому ринку обсяг торгів державними облігаціями зріс на 17%, опціонними та інвестиційними сертифікатами – в 2,1-2,2 рази. Натомість обсяги біржових торгів акціями зменшилися на 5%, облігаціями підприємств – на 31%, строковими контрактами – на 25%.
Порівняно з січнем-жовтнем 2016 року на біржовому ринку обсяги торгів державними облігаціями зменшилися на 8%, облігаціями підприємств - на 43%, інвестиційними сертифікатами - на 90%; в той же час позитивна динаміка обсягу торгів спостерігається за акціями - зростання в 2,6 раз, опціонними сертифікатами - в 2,3 раз, строковими контрактами - в 1,6 раз. В структурі торгів за інструментами у січні-жовтні 2017 року лідирують ОВДП (92,9%), на другому місці - акції (2,8%), на третьому – корпоративні облігації (2,4%), далі – строкові контракти (1,1%) та опціонні сертифікати (0,8%).
На ФБ «Перспектива» обсяг торгів за 10 місяців поточного року становить 106 млрд грн, на ПФТС – 55 млрд грн, на «Українській біржі» - 4 млрд грн. Тож на ФБ «Перспектива» та «Українській біржі» спостерігається перевищення показників аналогічного періоду минулого року на 1,4-1,7 млрд грн, на ПФТС – скорочення на 24 млрд грн.; загалом за 12 місяців ринок звузився на 22 млрд грн (з 188 до 166 млрд грн).
Частка ФБ «Перспектива» в загальному обсязі торгів на біржовому ринку України за 10 місяців поточного року становить 64%, в т.ч. на ринку ОВДП - 67%.

 

Довідка про компанію:

Фондова біржа «Перспектива» - технології та надійність. Одразу після створення в 2006 році біржа зайняла провідні позиції на ринку України завдяки активному впровадженню торгових, розрахункових та інформаційних технологій. Біржа першою в Україні реалізувала ринок заявок, легітимний електронний документообіг (2007), надійну і ефективну модель клірингу та розрахунків через спеціалізовану небанківську платіжну систему (2009), зареєструвала специфікації (2011) і запустила в обіг (2012) процентні строкові контракти, впровадила додаткове забезпечення в цінних паперах (2013), отримала погодження НБУ (2014), зареєструвала специфікації і запустила в обіг (2015) валютні деривативи. Універсальний підхід до стимулювання ліквідності та постійна модернізація біржових технологій дозволяють лідирувати в організації торгів максимально широким переліком фінансових інструментів.

1 листопада 2017 р.