Результати торгів ФБ «Перспектива» за листопад 2017 року


Протягом листопада 2017 року на ФБ «Перспектива» укладено 654 договори на загальну суму 10,3 млрд грн. (на 9% менше, ніж попереднього місяця), з початку року – 6 517 договорів на суму 116,3 млрд грн (на 0,5% менше за січень-листопад 2016 року).

За оперативними даними з інтернет-сайтів фондових бірж, у листопаді ФБ «Перспектива» посіла перше місце за обсягом торгів (з часткою загального біржового обороту 62%).

В розрізі фінансових інструментів ринкова частка ФБ «Перспектива» становить:

за листопад 2017 року щодо ОВДП – 69%, облігацій підприємств – 12%, опціонних сертифікатів – 100%;

за січень-листопад 2017 року щодо ОВДП – 68%, облігацій підприємств – 28%, опціонних сертифікатів – 76%.

 

Результати біржових торгів за листопад 2017 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид фінансових інструментів

Обсяг торгів

Кількість договорів

млн грн

Зміна до попереднього місяця

Частка у загальному обсягу торгів, %

шт.

Зміна до попереднього місяця, %

Державні облігації України

9 872,02

-11,9%

95,68%

533

-13,6%

Облігації підприємств

109,12

+642,0%

1,06%

9

+200,0%

Акції

3,91

-21,9%

0,04%

1

-50,0%

Опціонні сертифікати

333,07

280,4%

3,23%

111

+58,6%

ВСЬОГО

10 318,11

-8,8%

100,00%

654

-5,5%

- Ринок заявок

0,4

-95,7%

0,00%

1

0,0%

- Адресний ринок

7 274,30

-5,1%

70,50%

474

-0,8%

- Ринок РЕПО

2 961,98

-18,6%

28,71%

166

-14,4%

- Ринок розміщення

81,43

+4454,9%

0,79%

13

-31,6%

 

Найбільший обсяг торгів у листопаді було зафіксовано з державними облігаціями України (95,68%), опціонними сертифікатами (3,23%) та облігаціями підприємств (1,06%). При цьому 28,71% торгів проведено на ринку РЕПО, 70,50% - на адресному ринку, 0,79% - на ринку розміщення.
 

Результати біржових торгів за січень-листопад 2017 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид фінансових інструментів

Обсяг торгів

Кількість договорів

млн грн

Зміна до попереднього року, %

Частка у загальному обсягу торгів, %

шт.

Зміна до попереднього року, %

Державні облігації України

113 689,86

+10,6%

97,72%

5644

+13,2%

Облігації підприємств

1 343,83

-36,4%

1,16%

103

-61,0%

Акції

11,37

+251,5%

0,01%

11

-92,8%

Інвестиційні сертифікати

6,99

-85,7%

0,01%

2

-92,3%

Опціонні сертифікати

1 288,34

+96,3%

1,11%

750

+69,7%

Строкові контракти

0,04

-75,4%

0,00%

7

-12,5%

ВСЬОГО

116 340,42

-0,5%

100,00%

6 517

+8,7%

- Ринок заявок

121,05

+61,0%

0,10%

10

-97,0%

- Адресний ринок

71 066,65

-19,0%

61,09%

3 943

-15,7%

- Ринок РЕПО

44 490,87

+57,4%

38,24%

2 308

+141,4%

- Ринок розміщення

661,77

-25,1%

0,57%

248

+853,9%

- Ринок аукціону

0,05

-67,5%

0,00%

1

-50,0%

 
Обсяги торгів державними облігаціями порівняно з січнем-листопадом 2016 року зросли на 11%, опціонними сертифікатами – на 96%; також на 61% зросли обсяги торгів на ринку заявок, на 57% – на ринку РЕПО.
 
Станом на 30.11.2017 кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів, допущених до торгів, становила 502. З них 241 – 1-го рівня лістингу, 5 - 2-го рівня лістингу.
Структура за видами фінансових інструментів: 241 серія ОВДП (1-го рівня лістингу), 65 серій облігацій підприємств (4 – 2-го рівня лістингу), 1 державний дериватив, 106 випусків акцій та 9 випусків акцій КІФ (1 – 2-го рівня лістингу), 31 серія інвестиційних сертифікатів, 28 серій опціонних сертифікатів, 21 серія ф’ючерсних контрактів.

Протягом листопада договори на ФБ «Перспектива» укладалися щодо 66 фінансових інструментів (на 6% більше за жовтень), з початку 2017 року – щодо 132. Зокрема, у листопаді угоди укладалися щодо 44 серій ОВДП (в 1,6-2,3 раз більше за ПФТС та УБ відповідно), з початку року – щодо 70 серій.

 
Фінансові інструменти - лідери за обсягами укладених договорів у січні-листопаді 2017 року:

ОВДП (ISIN)

Облігації підприємств (емітент, серія)

Листопад 2017

Січень-листопад 2017

Листопад 2017

Січень-листопад 2017

UA4000199491

UA4000196620

ТзОВ "Шувар" (С)

ПАТ "Альфа-Банк" (K)

UA4000196620

UA4000195408

ПАТ "Альфа-Банк" (K)

ТОВ "РУСЬ ІНВЕСТ БУД" (B)

UA4000195036

UA4000196562

 

АТ "ТАСКОМБАНК" (E)

UA4000193908

UA4000180426

 

ТзОВ "Шувар" (С)

UA4000195408

UA4000197040

 

ТОВ "СК-АГРО" (C)

 

Кількість членів ФБ «Перспектива» станом на 30.11.2017 – 85, в т.ч. 36 банків. Кількість членів біржі, що укладали договори у листопаді, складає 40, в т.ч. щодо ОВДП – 37 (аналогічно жовтневим показникам). З початку року кількість учасників торгів, що укладали договори, сягає 56, в т.ч. на ринку ОВДП – 50.

 

«У листопаді обсяг торгів на фондових біржах України склав понад 16 млрд грн (на 7% менше за жовтень); з початку 2017 року – 182 млрд грн. (на 14% менше за січень-листопад 2016 року)», – повідомив Станіслав Шишков, директор ФБ «Перспектива».
У порівнянні з жовтнем на біржовому ринку обсяг торгів державними облігаціями зменшився на 14% (до 14 млрд грн), акціями – на 21% (до 0,2 млрд грн). Натомість обсяги біржових торгів опціонними сертифікатами зросли у 3,8 раз (до 0,3 млрд грн), строковими контрактами – у 3,4 раз (до 0,8 млрд грн), облігаціями підприємств – в 2 рази (до 0,9 млрд грн).
Порівняно з січнем-листопадом 2016 року на біржовому ринку обсяги торгів державними облігаціями зменшилися на 11% (до 168 млрд грн), облігаціями підприємств - на 43% (до 4,9 млрд грн). В той же час позитивна динаміка обсягу торгів спостерігається за акціями - зростання в 2,4 раз (до 4,8 млрд грн), строковими контрактами - в 2,4 раз (до 2,6 млрд грн), опціонними сертифікатами - в 2,2 раз (до 1,7 млрд грн). В структурі торгів за інструментами у січні-листопаді 2017 року лідирують ОВДП (92,3%), на другому місці - корпоративні облігації (2,7%), на третьому – акції (2,6%), далі – строкові контракти (1,4%) та опціонні сертифікати (0,9%).
Частка ФБ «Перспектива» в загальному обсязі торгів на біржовому ринку України за 11 місяців поточного року становить 64%, в т.ч. на ринку ОВДП - 68%.
Можна дійти висновку, що постійне скорочення обсягу біржових торгів в останні роки відбувалося не за рахунок боротьби з так званими «сміттєвими» цінними паперами, а через дестимулювання організованого обігу – і, насамперед, обігу державних фінансових інструментів.
Варто згадати, що обсяг біржових торгів ОВДП у 2014 р. складав 546 млрд грн, у 2015 р. – 250 млрд грн, у 2016 р. – 210 млрд грн. Натомість у 2017 р. цей показник може не сягнути навіть 200 млрд грн. Тож за 2015-2016 рр.  організований ринок ОВДП вже скоротився на 336 млрд грн, а цього року кумулятивне звуження регульованого ринку публічного боргу може скласти 350 млрд грн.
Для порівняння: скорочення за 2015-2016 рр. обсягу біржових торгів акціями та облігаціями підприємств становить по 23,5 млрд грн, інвестиційними сертифікатами – 4 млрд грн, сукупно – 51 млрд грн. Якщо навіть весь цей скорочений обсяг обігу недержавних цінних паперів пов’язувати із наслідками боротьби з фіктивними емітентами (що нереально), то він все одно в 7 раз менший за скорочення біржового обігу державного інструментарію.
Таким чином, скорочення обсягу біржових торгів в Україні за 3 роки чергової хвилі реформування фондового ринку майже на 90% пояснюється зниженням ліквідності обігу державних цінних паперів.
Певні аспекти нормотворчості та правозастосування, які можуть сприйматися як хаотичні та не надто послідовні, негативно позначилися не стільки на фіктивному інструментарію, скільки на єдиному працюючому інструменті, який залишився на ринку. Вже у 2016 році перервалася тривала тенденція до збільшення ролі організованої форми укладення угод з ОВДП – частка позабіржового ринку зросла з 12% до 38%. У 2017 р. цей показник може зрости, бо адекватних стимулів для прозорої торгівлі не так вже й багато.
Залишається сподіватися, що очікуване підвищення вимог до маркет-мейкерів на ринку ОВДП дійсно покращить ситуацію, а не стане додатковим поштовхом для міграції угод на позабіржовий ринок.

 

Довідка про компанію:

Фондова біржа «Перспектива» - технології та надійність. Одразу після створення в 2006 році біржа зайняла провідні позиції на ринку України завдяки активному впровадженню торгових, розрахункових та інформаційних технологій. Біржа першою в Україні реалізувала ринок заявок, легітимний електронний документообіг (2007), надійну і ефективну модель клірингу та розрахунків через спеціалізовану небанківську платіжну систему (2009), зареєструвала специфікації (2011) і запустила в обіг (2012) процентні строкові контракти, впровадила додаткове забезпечення в цінних паперах (2013), отримала погодження НБУ (2014), зареєструвала специфікації і запустила в обіг (2015) валютні деривативи. Універсальний підхід до стимулювання ліквідності та постійна модернізація біржових технологій дозволяють лідирувати в організації торгів максимально широким переліком фінансових інструментів.

4 грудня 2017 р.