Результати торгів ФБ «Перспектива» за грудень 2017 року


Протягом грудня 2017 року на ФБ «Перспектива» укладено 697 угод на суму 11,1 млрд грн. (на 7% більше, ніж у листопаді), з початку року – 7 214 угод на суму 127,4 млрд грн (на 6% менше, ніж у 2016 році).

За оперативними даними з інтернет-сайтів фондових бірж, ФБ «Перспектива» посіла перше місце за обсягом торгів у 2017 році (з часткою загального біржового обороту 62%), друге місце – у ПФТС (32%), третє – у «Української біржі» (6%).

В розрізі фінансових інструментів ринкова частка ФБ «Перспектива» становить:

за грудень 2017 року щодо ОВДП – 45%, облігацій підприємств – 64%, опціонних сертифікатів – 100%;

за січень-грудень 2017 року щодо ОВДП – 65%, облігацій підприємств – 34%, опціонних сертифікатів – 78%.

 

Результати біржових торгів за грудень 2017 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид фінансових інструментів

Обсяг торгів

Кількість договорів

млн грн

Зміна до попереднього місяця

Частка у загальному обсягу торгів, %

шт.

Зміна до попереднього місяця, %

Державні облігації України

10 154,68

+2,9%

91,73%

517

-3,0%

Облігації підприємств

737,63

+576,0%

6,66%

12

+33,3%

Акції

0,03

-99,3%

0,00%

1

-

Інвестиційні сертифікати

10,61

-

0,10%

2

-

Опціонні сертифікати

166,71

-50,0%

1,51%

165

+48,7%

ВСЬОГО

11 069,66

+7,3%

100,00%

697

+6,6%

- Ринок заявок

6,85

+1622,3%

0,06%

3

+200,0%

- Адресний ринок

6 259,00

-14,0%

56,54%

521

+9,9%

- Ринок РЕПО

4 135,61

+39,6%

37,36%

168

+1,2%

- Ринок розміщення

668,2

+720,6%

6,04%

5

-61,5%

 

Найбільший обсяг торгів у грудні було зафіксовано з державними облігаціями України (91,73%), опціонними сертифікатами (1,51%) та облігаціями підприємств (6,66%). При цьому 37,36% торгів проведено на ринку РЕПО, 56,54% - на адресному ринку, 6,04% - на ринку розміщення.
Драйвером зростання обсягу торгів облігаціями підприємств (у 6,8 раз до листопада) та на ринку розміщення (у 8,2 раз) стали первинні розміщення облігацій АТ "ОТП Банк", ПАТ "КРЕДОБАНК" та ПАТ "УКРПОШТА".
 

Результати біржових торгів за 2017 рік в розрізі фінансових інструментів:

Вид фінансових інструментів

Обсяг торгів

Кількість договорів

млн грн

Зміна до попереднього року, %

Частка у загальному обсягу торгів, %

шт.

Зміна до попереднього року, %

Державні облігації України

123 844,54

+1,8%

97,20%

6 161

+8,3%

Облігації підприємств

2 081,46

-11,1%

1,63%

115

-57,7%

Акції

11,39

+189,1%

0,01%

12

-92,2%

Інвестиційні сертифікати

17,61

-71,2%

0,01%

4

-85,2%

Опціонні сертифікати

1 455,05

+98,4%

1,14%

915

80,5%

Строкові контракти

0,04

-75,4%

0,00%

7

-12,5%

ВСЬОГО

127 410,08

-6,4%

100,00%

7 214

+6,5%

- Ринок заявок

127,9

+70,1%

0,10%

13

-96,1%

- Адресний ринок

77 325,64

-21,6%

60,69%

4 464

-13,4%

- Ринок РЕПО

48 626,48

+32,8%

38,17%

2 476

+97,1%

- Ринок розміщення

1 329,98

+50,5%

1,04%

253

+873,1%

- Ринок аукціону

0,05

-67,5%

0,00%

1

-50,0%

 
Обсяги укладених на Біржі договорів за 2017 рік зменшилися на 6% порівняно з показниками попереднього року. Разом з тим, якщо не враховувати торгів депозитними сертифікатами НБУ, біржовий обіг яких було припинено минулого року, обсяг торгів цінними паперами на Біржі порівняно з 2016 роком зріс на 2%.
Позитивною була динаміка обсягів торгів опціонними сертифікатами (+98%), ОВДП (+2%); суттєво зросли обсяги укладених угод на ринку РЕПО (+33%), ринку заявок (+70%) та ринку розміщення (+51%).
Також на 7% за рік збільшилася кількість угод, в т.ч. на 8% з ОВДП та на 81% з опціонними сертифікатами.
 
Станом на 31.12.2017 кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів, допущених до торгів, становила 496. З них 241 – 1-го рівня лістингу, 5 - 2-го рівня лістингу.
Структура за видами фінансових інструментів: 241 серія ОВДП (1-го рівня лістингу), 62 серії облігацій підприємств (3 – 2-го рівня лістингу), 1 державний дериватив, 100 випусків акцій та 10 випусків акцій КІФ (2 – 2-го рівня лістингу), 32 серії інвестиційних сертифікатів, 28 серій опціонних сертифікатів, 21 серія ф’ючерсних контрактів.

Протягом грудня договори на ФБ «Перспектива» укладалися щодо 60 фінансових інструментів, протягом 2017 року – щодо 139. Зокрема, у грудні угоди укладалися щодо 37 серій ОВДП, з початку року – щодо 74 серій.

 
Фінансові інструменти - лідери за обсягами укладених договорів у січні-грудні 2017 року:

ОВДП (ISIN)

Облігації підприємств (емітент, серія)

Грудень 2017

Січень-грудень 2017

Грудень 2017

Січень-грудень 2017

UA4000197040

UA4000196620

АТ "ОТП БАНК" (E)

ПАТ "АЛЬФА-БАНК" (K)

UA4000199764

UA4000195408

ПАТ "КРЕДОБАНК" (A)

АТ "ОТП БАНК" (E)

UA4000199756

UA4000196562

ПАТ "АЛЬФА-БАНК" (K)

ПАТ "КРЕДОБАНК" (A)

UA4000180426

UA4000180426

ПАТ "УКРПОШТА" (A)

ТОВ "РУСЬ ІНВЕСТ БУД" (B)

UA4000196620

UA4000197040

АТ "ТАСКОМБАНК" (D)

АТ "ТАСКОМБАНК" (Е)

 

Кількість членів ФБ «Перспектива» станом на 31.12.2017 – 82, в т.ч. 36 банків. Кількість учасників торгів у грудні складає 41, в т.ч. щодо ОВДП – 37, з початку року 57 та 51 відповідно.

 

«У грудні обсяг укладених угод на фондових біржах України склав 24,8 млрд грн (в 1,5 рази більше за листопад), у січні-грудні 2017 року – 206 млрд грн. (на 12% менше за минулий рік)», – повідомив Станіслав Шишков, директор ФБ «Перспектива».
У порівнянні з листопадом на біржовому ринку обсяг торгів державними облігаціями збільшився на 58% (до 22,6 млрд грн), облігаціями підприємств – на 29% (до 1,17 млрд грн), акціями – на 50% (до 0,25 млрд грн). Натомість обсяги біржових торгів опціонними сертифікатами скоротилися на 52% (до 0,16 млрд грн), строковими контрактами – на 30% (до 0,57 млрд грн).
 
За наслідками 2017 року обсяг укладених договорів на фондових біржах України можна оцінити в 206 млрд грн. Тож наявне скорочення на 12% відносно показників 2016 року (235 млрд грн), на 28% (в 1,4 раз) - відносно 2015 року (286 млрд грн) та на 67% відносно 2014 року (620 млрд грн).
За останні 3 роки регульований ринок капіталу в Україні звузився втричі в гривні та майже в сім раз в доларовому еквіваленті (з $52 млрд у 2014 р. до $7,7 млрд у 2017 р.)
Найбільш суттєво за 2015-2017 рр. скоротилися обсяги біржових торгів державними цінними паперами (на 356 млрд грн) та облігаціями підприємств (на 24 млрд грн). Обсяг біржових торгів цінних паперів, які розглядалися як найбільш ризиковані з точки зору фіктивності та маніпулювання, зменшився значно скромніше: за акціями – на 21 млрд грн, за інвестсертифікатами – на 4 млрд грн. За строковими контрактами також можна констатувати скорочення торгів на 6 млрд грн, хоча доступний деривативний інструментарій було суттєво розширено. Загалом 86% скорочення обсягу біржових торгів в Україні за 3 роки спричинені зниженням ліквідності біржового обігу державних цінних паперів.
Біржовий обіг іпотечних облігацій, депозитних сертифікатів НБУ, облігацій місцевих позик наразі фактично припинився; розміщення та обіг гривневих облігацій міжнародних фінансових організацій так і не розпочалися; ліквідність обігу акцій іноземних емітентів, що володіють українськими активами, поки не викликає особливого оптимізму.
Не дивно, що в умовах скорочення спектру та ліквідності фінансового інструментарію та кількості учасників ринку головні надії держави пов’язуються вже з товарним ринком, який поки що не настільки зарегульований.
 
Порівняно з 2016 роком на біржовому ринку обсяги торгів державними облігаціями зменшилися на 10% (з 210 до 190 млрд грн), облігаціями підприємств - на 34% (з 9 до 6 млрд грн), інвестиційними сертифікатами – на 87% (з 0,4 до 0,05 млрд грн). Позитивна динаміка спостерігалася за акціями - зростання в 2,3 раз (з 2,2 до 5 млрд грн, насамперед, через кілька результативних приватизаційних аукціонів), строковими контрактами - в 2,3 раз (з 1,3 до 3,2 млрд грн), опціонними сертифікатами - в 2 рази (з 0,9 до 1,8 млрд грн).
В структурі торгів за інструментами у 2017 році лідирували ОВДП (їх частка зросла з 89,2% у 2016 р. до 92,2% у 2017 р.), на другому місці - корпоративні облігації (зменшення частки з 3,9% до 2,9%), на третьому – акції (зростання частки з 0,9% до 2,4%), далі – строкові контракти (зростання частки з 0,6% до 1,5%) та опціонні сертифікати (зростання частки з 0,4% до 0,9%).
Розподіл ліквідності за інструментами в розрізі фондових бірж за рік суттєво не змінився: ринок ОВДП був сконцентрований на ФБ «Перспектива» та ПФТС (65% та 31% сукупного обсягу біржових торгів відповідно), ринок корпоративних облігацій – аналогічно (34% та 53%), ринок акцій – на ПФТС та «Українській біржі» (63% та 34%), ринок строкових контрактів та похідних (опціонних сертифікатів) – на «Українській біржі» та ФБ «Перспектива» (63% та 29%).
 
ФБ «Перспектива» за наслідками 2017 року продовжує лідирувати в Україні за показниками обсягу торгів (шостий рік поспіль, протягом року відбулося збільшення ринкової частки з 58% до 62%), якості біржового списку (50% інструментів, допущених до торгів, мають статус лістингових), кількості членів біржі, допущених до біржових торгів (67), кількості активних учасників торгів (57), в т.ч. торгуючих банків (32).
 

 

Довідка про компанію:

Фондова біржа «Перспектива» - технології та надійність. Одразу після створення в 2006 році біржа зайняла провідні позиції на ринку України завдяки активному впровадженню торгових, розрахункових та інформаційних технологій. Біржа першою в Україні реалізувала ринок заявок, легітимний електронний документообіг (2007), надійну і ефективну модель клірингу та розрахунків через спеціалізовану небанківську платіжну систему (2009), зареєструвала специфікації (2011) і запустила в обіг (2012) процентні строкові контракти, впровадила додаткове забезпечення в цінних паперах (2013), отримала погодження НБУ (2014), зареєструвала специфікації і запустила в обіг (2015) валютні деривативи. Універсальний підхід до стимулювання ліквідності та постійна модернізація біржових технологій дозволяють лідирувати в організації торгів максимально широким переліком фінансових інструментів.

3 січня 2018 р.