Результати торгів ФБ «Перспектива» за січень 2018 року


Протягом січня 2018 року на ФБ «Перспектива» укладено 509 угод на суму 11,2 млрд грн. (на 1% більше, ніж попереднього місяця та на 36% більше, ніж у січні 2017 р.)

За оперативними даними з інтернет-сайтів фондових бірж, у січні ФБ «Перспектива» посіла перше місце за обсягом торгів (з часткою загального біржового обороту 52%), друге місце – у ПФТС (30%), третє – у «Української біржі» (18%).

В розрізі фінансових інструментів ринкова частка ФБ «Перспектива» за січень 2018 р. становить: щодо ОВДП – 55%, облігацій підприємств – 3%, інвестиційних сертифікатів – 97%, опціонних сертифікатів – 100%.

 

Результати біржових торгів за січень 2018 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид фінансових інструментів

Обсяг торгів

Кількість договорів

млн грн

Зміна до попереднього місяця

Частка у загальному обсягу торгів, %

шт.

Зміна до попереднього місяця, %

Державні облігації України

11 135,69

+9,7%

99,49%

468

-9,5%

Облігації підприємств

20,61

-97,2%

0,18%

1

-91,7%

Інвестиційні сертифікати

16,01

+50,9%

0,14%

2

0,0%

Опціонні сертифікати

20,27

-87,8%

0,18%

34

-79,4%

Строкові контракти

0,01

-

0,00%

4

-

ВСЬОГО

11 192,60

+1,1%

100,00%

509

-27,0%

- Ринок заявок

1,48

-78,3%

0,01%

3

0,0%

- Адресний ринок

8 942,97

+42,9%

79,90%

396

-24,0%

- Ринок РЕПО

2 248,13

-45,6%

20,09%

106

-36,9%

 

Найбільший обсяг торгів у січні було зафіксовано з державними облігаціями України (99,49%), опціонними сертифікатами (0,18%) та облігаціями підприємств (0,18%). При цьому 20,09% торгів проведено на ринку РЕПО, 79,90% - на адресному ринку, 0,01% - на ринку заявок.
Порівняно з груднем 2017 року обсяги торгів державними облігаціями зросли на 10%, інвестиційними сертифікатами – на 51%.
 
Станом на 31.01.2018 кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів, допущених до торгів, становила 488. З них 243 – 1-го рівня лістингу, 5 - 2-го рівня лістингу.
Структура за видами фінансових інструментів: 243 серії ОВДП (1-го рівня лістингу), 61 серія облігацій підприємств (3 – 2-го рівня лістингу), 1 державний дериватив, 101 випуск акцій та 10 випусків акцій КІФ (2 – 2-го рівня лістингу), 29 серій інвестиційних сертифікатів, 22 серії опціонних сертифікатів, 21 серія ф’ючерсних контрактів.

Протягом січня договори на ФБ «Перспектива» укладалися щодо 57 фінансових інструментів, в т.ч. 47 серій ОВДП.

 
Фінансові інструменти - лідери за обсягами укладених договорів у грудні 2017 - січні 2018 року:

ОВДП (ISIN)

Грудень 2017

Січень 2018

UA4000197040

UA4000170732

UA4000199764

UA4000200158

UA4000199756

UA4000195408

UA4000180426

UA4000200166

UA4000196620

UA4000199491

 

Кількість членів ФБ «Перспектива» станом на 31.01.2018 – 83, в т.ч. 35 банків. Протягом січня членство на біржі отримано ТОВ «КІНТО, Лтд».

Кількість учасників торгів у січні складає 38, в т.ч. щодо ОВДП – 35.

 

«У січні обсяг укладених угод на фондових біржах України склав 21 млрд грн, тобто на 13% менше за попередній місяць», – повідомив Станіслав Шишков, директор ФБ «Перспектива».
У порівнянні з груднем 2017 року на біржовому ринку обсяг торгів державними облігаціями скоротилися на 10% (до 20 млрд грн), облігаціями підприємств – на 39% (до 0,7 млрд грн), акціями – на 18% (до 0,2 млрд грн), строковими контрактами – на 25% (до 0,4 млрд грн). Обсяг торгів на ФБ «Перспектива» та ПФТС залишився на рівнях, близьких до грудневих, на «Українській біржі» знизився на 45%.
Певною мірою, скорочення обсягів біржових торгів у січні пояснюється природним зменшенням торговельної активності через тривалі свята. Однак варто відзначити достатньо суттєве скорочення кількості біржових угод з цінними паперами у січні, можливо, через тарифні новації суб’єктів інфраструктури. Зокрема, якщо обсяг торгів державними облігаціями на фондових біржах порівняно з груднем зменшився лише на 10%, то кількість укладених біржових угод з ОВДП – одразу на 39% (з 1,8 до 1,1 тис), в т.ч. на 10% на ФБ «Перспектива», на 47% на «Українській біржі», на 55% на  ПФТС, а кількість виконаних угод (за даними НБУ) – на 47% (з 1,5 до 0,8 тис).

 

Довідка про компанію:

Фондова біржа «Перспектива» - технології та надійність. Одразу після створення в 2006 році біржа зайняла провідні позиції на ринку України завдяки активному впровадженню торгових, розрахункових та інформаційних технологій. Біржа першою в Україні реалізувала ринок заявок, легітимний електронний документообіг (2007), надійну і ефективну модель клірингу та розрахунків через спеціалізовану небанківську платіжну систему (2009), зареєструвала специфікації (2011) і запустила в обіг (2012) процентні строкові контракти, впровадила додаткове забезпечення в цінних паперах (2013), отримала погодження НБУ (2014), зареєструвала специфікації і запустила в обіг (2015) валютні деривативи. Універсальний підхід до стимулювання ліквідності та постійна модернізація біржових технологій дозволяють лідирувати в організації торгів максимально широким переліком фінансових інструментів.

1 лютого 2018 р.