Результати торгів ФБ «Перспектива» за лютий 2018 року


Протягом лютого 2018 року на ФБ «Перспектива» укладено 496 договорів на загальну суму 10 млрд грн., з початку року – 1 005 договорів на суму 21 млрд грн.

За оперативними даними з інтернет-сайтів фондових бірж, у лютому та за 2 місяці 2018 року ФБ «Перспектива» посіла перше місце за обсягом торгів.

В розрізі фінансових інструментів ринкова частка ФБ «Перспектива» становить:

за лютий 2018 року щодо ОВДП – 43%, облігацій підприємств – 27%, опціонних сертифікатів – 100%;

за січень-лютий 2018 року щодо ОВДП – 49%, облігацій підприємств – 18%, опціонних сертифікатів – 100%.

 

Результати біржових торгів за лютий 2018 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид фінансових інструментів

Обсяг торгів

Кількість договорів

млн грн

Зміна до попереднього місяця

Частка у загальному обсягу торгів, %

шт.

Зміна до попереднього місяця, %

Державні облігації України

9 631,99

-13,5%

96,59%

436

-6,8%

Облігації підприємств

299,78

+1354,5%

3,01%

9

+800,0%

Опціонні сертифікати

40,65

+100,5%

0,41%

49

+44,1%

Строкові контракти

0,06

+362,4%

0,00%

2

-50,0%

ВСЬОГО

9 972,47

-10,9%

100,00%

496

-2,6%

- Адресний ринок

7 504,82

-16,1%

75,26%

383

-3,3%

- Ринок РЕПО

2 172,53

-3,4%

21,79%

104

-1,9%

- Ринок розміщення

295,07

-

2,96%

7

-

 

Найбільший обсяг торгів у лютому було зафіксовано з державними облігаціями України (96,59%), облігаціями підприємств (3,01%) та опціонними сертифікатами (0,41%). При цьому 21,79% торгів проведено на ринку РЕПО, 75,26% - на адресному ринку, 2,96% - на ринку розміщення.
 

Результати біржових торгів за січень-лютий 2018 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид фінансових інструментів

Обсяг торгів

Кількість договорів

млн грн

Зміна до попереднього року, %

Частка у загальному обсягу торгів, %

шт.

Зміна до попереднього року, %

Державні облігації України

20 767,68

-4,1%

98,12%

904

+12,9%

Облігації підприємств

320,39

+64,3%

1,51%

10

-37,5%

Інвестиційні сертифікати

16,01

-

0,08%

2

-

Опціонні сертифікати

60,91

-29,0%

0,29%

83

+56,6%

Строкові контракти

0,07

+290,7%

0,00%

6

+100,0%

ВСЬОГО

21 165,07

-3,5%

100,00%

1 005

+14,7%

- Ринок заявок

1,48

-98,2%

0,01%

3

-25,0%

- Адресний ринок

16 447,79

+23,4%

77,71%

779

+35,5%

- Ринок РЕПО

4 420,66

-48,1%

20,89%

210

-28,6%

- Ринок розміщення

295,07

-

1,39%

7

-

 
Обсяги торгів державними облігаціями порівняно з січнем-лютим 2017 року зменшилися на 4%, опціонними сертифікатами – на 29%; натомість на 64% зросли обсяги торгів облігаціями підприємств.
 
Станом на 28.02.2018 кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів, допущених до торгів, становила 488. З них 243 – 1-го рівня лістингу, 5 - 2-го рівня лістингу.
Структура за видами фінансових інструментів: 243 серії ОВДП (1-го рівня лістингу), 61 серія облігацій підприємств (3 – 2-го рівня лістингу), 1 державний дериватив, 101 випуск акцій та 10 випусків акцій КІФ (2 – 2-го рівня лістингу), 29 серій інвестиційних сертифікатів, 22 серії опціонних сертифікатів, 21 серія ф’ючерсних контрактів.

Протягом лютого договори на ФБ «Перспектива» укладалися щодо 58 фінансових інструментів, з початку 2018 року – щодо 75. Зокрема, у лютому угоди укладалися щодо 42 серій ОВДП, з початку року – щодо 53 серій.

 
Фінансові інструменти - лідери за обсягами укладених договорів у січні-лютому 2018 року:

ОВДП (ISIN)

Облігації підприємств (емітент, серія)

Лютий 2018

Січень-лютий 2018

Лютий 2018

Січень-лютий 2018

UA4000200158

UA4000200158

ПАТ "УКРПОШТА" (A)

ПАТ "УКРПОШТА" (A)

UA4000176093

UA4000170732

АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1" (Y7)

АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1" (Y7)

UA4000200166

UA4000200166

АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1" (X7)

ПАТ "АЛЬФА-БАНК" (K)

UA4000180426

UA4000176093

АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1" (A8)

АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1" (X7)

UA4000197016

UA4000195408

 

АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1" (A8)

 

Кількість членів ФБ «Перспектива» станом на 28.02.2018 – 83, в т.ч. 35 банків. Кількість членів біржі, що укладали договори у лютому, складає 38, в т.ч. щодо ОВДП – 34. З початку року кількість учасників торгів, що укладали договори, сягає 44, в т.ч. на ринку ОВДП – 40.

 

«У лютому обсяг укладених угод на фондових біржах України перевищив 24 млрд грн (на 14% більше за січень); з початку 2018 року – 46 млрд грн., – повідомив Станіслав Шишков, директор ФБ «Перспектива».
У порівнянні з січнем на біржовому ринку обсяг біржових торгів державними облігаціями збільшився на 13% (з 20,1 до 22,6 млрд грн), облігаціями підприємств – у 1,6 раз (з 0,7 до 1,1 млрд грн), опціонними сертифікатами - у 2 рази (з 0,02 до 0,04 млрд грн), строковими контрактами – у 1,5 раз (з 0,4 до 0,6 млрд грн). Натомість обсяги торгів акціями скоротилися майже вдвічі (з 0,2 до 0,1 млрд грн).
На ФБ «Перспектива» у порівнянні з попереднім місяцем суттєво зросли обсяги торгів облігаціями підприємств (у 14,5 раз). Активізація торгів в сегменті корпоративних облігацій, значною мірою, обумовлена успішним завершенням розміщення облігацій ПАТ "УКРПОШТА" та початком їх обігу. Останні угоди в ході розміщення облігацій ПАТ "УКРПОШТА" серії А укладалися на ФБ «Перспектива» 06.02.2018 (загалом у грудні-лютому залучено 154,9 млн грн); торги на вторинному ринку стартували на ФБ «Перспектива» 23.02.2018 та до кінця місяця сягнули 4,7 млн грн, згодом (27.02.2018) обіг почався також на ПФТС (обсяг торгів склав 1,5 млн грн). Можна констатувати суттєвий інтерес інвесторів до цих інструментів, тим більше з огляду на наявність додаткової пропозиції (до 20.11.2018 на ФБ «Перспектива» триває розміщення ще 2 серій облігацій ПАТ "УКРПОШТА" сукупною номінальною вартістю 450 млн грн).
Також динамічно проходить розміщення облігацій АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1".
Частка ФБ «Перспектива» в загальному обсязі торгів на біржовому ринку України за 2 місяці поточного року становить 46%, в т.ч. на ринку ОВДП - 49%.
 

Довідка про компанію:

Фондова біржа «Перспектива» - технології та надійність. Одразу після створення в 2006 році біржа зайняла провідні позиції на ринку України завдяки активному впровадженню торгових, розрахункових та інформаційних технологій. Біржа першою в Україні реалізувала ринок заявок, легітимний електронний документообіг (2007), надійну і ефективну модель клірингу та розрахунків через спеціалізовану небанківську платіжну систему (2009), зареєструвала специфікації (2011) і запустила в обіг (2012) процентні строкові контракти, впровадила додаткове забезпечення в цінних паперах (2013), отримала погодження НБУ (2014), зареєструвала специфікації і запустила в обіг (2015) валютні деривативи. Універсальний підхід до стимулювання ліквідності та постійна модернізація біржових технологій дозволяють лідирувати в організації торгів максимально широким переліком фінансових інструментів. Біржа посідає перше місце в Україні за обсягом біржових торгів, починаючи з 2012 року.

2 березня 2018 р.