Результати торгів ФБ «Перспектива» за березень 2018 року


Протягом березня 2018 року на ФБ «Перспектива» укладено 559 договорів на загальну суму 11 млрд грн. (на 12% більше за лютий), з початку року – 1 564 договорів на суму 32 млрд грн.

За оперативними даними з інтернет-сайтів фондових бірж, у березні та за перший квартал 2018 року ФБ «Перспектива» посіла перше місце за обсягом торгів.

В розрізі фінансових інструментів ринкова частка ФБ «Перспектива» становить:

за березень 2018 року щодо ОВДП – 52%, облігацій підприємств – 69%, опціонних сертифікатів – 100%;

за січень-березень 2018 року щодо ОВДП – 50%, облігацій підприємств – 31%, опціонних сертифікатів – 100%.

 

Результати біржових торгів за березень 2018 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид фінансових інструментів

Обсяг торгів

Кількість договорів

млн грн

Зміна до попереднього місяця

Частка у загальному обсягу торгів, %

шт.

Зміна до попереднього місяця, %

Державні облігації України

10 554,67

+9,6%

94,57%

483

+10,8%

Облігації підприємств

459,71

+53,4%

4,12%

24

+166,7%

Акції

29,56

-

0,26%

2

-

Інвестиційні сертифікати

17,86

-

0,16%

3

-

Опціонні сертифікати

99,05

+143,7%

0,89%

47

-4,1%

ВСЬОГО

11 160,85

+11,9%

100,00%

559

+12,7%

- Адресний ринок

7 824,57

+4,3%

70,11%

430

+12,3%

- Ринок РЕПО

3 010,40

+38,6%

26,97%

122

+17,3%

- Ринок розміщення

296,35

+0,4%

2,66%

6

-14,3%

- Ринок аукціону

29,53

-

0,26%

1

-

 

Найбільший обсяг торгів у березні було зафіксовано з державними облігаціями України (94,57%); частка облігацій підприємств склала 4,12%, опціонних сертифікатів – 0,89%,  акцій – 0,26%. При цьому 26,97% торгів проведено на ринку РЕПО, 70,11% - на адресному ринку, 2,66% - на ринку розміщення, 0,26% на ринку аукціону.
 

Результати біржових торгів за січень-березень 2018 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид фінансових інструментів

Обсяг торгів

Кількість договорів

млн грн

Зміна до попереднього року, %

Частка у загальному обсягу торгів, %

шт.

Зміна до попереднього року, %

Державні облігації України

31 322,36

-15,1%

96,90%

1 387

+3,8%

Облігації підприємств

780,10

+276,0%

2,41%

34

+79,0%

Акції

29,56

+2336,5%

0,09%

2

-60,0%

Інвестиційні сертифікати

33,87

-

0,10%

5

-

Опціонні сертифікати

159,96

-1,0%

0,49%

130

+6,6%

Строкові контракти

0,07

+290,7%

0,00%

6

+100,0%

ВСЬОГО

32 325,90

-13,3%

100,00%

1 564

+5,3%

- Ринок заявок

1,48

-98,2%

0,00%

3

-25,0%

- Адресний ринок

24 272,36

+0,1%

75,09%

1 209

+20,7%

- Ринок РЕПО

7 431,06

-42,6%

22,99%

332

-26,2%

- Ринок розміщення

591,42

+41914,5%

1,83%

13

-50,0%

- Ринок аукціону

29,53

-

0,09%

1

-

 
Обсяги торгів державними облігаціями порівняно з першим кварталом 2017 року зменшилися на 15%, опціонними сертифікатами – на 1%; натомість в 3,8 раз зросли обсяги торгів облігаціями підприємств.
 
Станом на 31.03.2018 кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів, допущених до торгів, становила 490. З них 240 – 1-го рівня лістингу, 5 - 2-го рівня лістингу.
Структура за видами фінансових інструментів: 240 серій ОВДП (1-го рівня лістингу), 63 серії облігацій підприємств (3 – 2-го рівня лістингу), 1 державний дериватив, 101 випуск акцій та 10 випусків акцій КІФ (2 – 2-го рівня лістингу), 33 серії інвестиційних сертифікатів, 22 серії опціонних сертифікатів, 20 серій ф’ючерсних контрактів.

Протягом березня договори на ФБ «Перспектива» укладалися щодо 72 фінансових інструментів (на 24% більше за лютий), з початку 2018 року – щодо 91 (на 15% більше за перший квартал 2017 року). Зокрема, у березні угоди укладалися щодо 54 серій ОВДП, з початку року – щодо 65 серій.

 
Фінансові інструменти - лідери за обсягами укладених договорів у січні-березні 2018 року:

ОВДП (ISIN)

Облігації підприємств (емітент, серія)

Березень 2018

Січень-березень 2018

Березень 2018

Січень-березень 2018

UA4000199491

UA4000200158

ПАТ "УКРПОШТА" (В)

ПАТ "УКРПОШТА" (A)

UA4000195036

UA4000170732

ПАТ "УКРПОШТА" (А)

ПАТ "УКРПОШТА" (В)

UA4000200653

UA4000200166

АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1" (А8)

АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1" (A8)

UA4000200711

UA4000195408

ПАТ "АЛЬФА-БАНК" (К)

АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1" (Y7)

UA4000180426

UA4000180426

 

ПАТ "АЛЬФА-БАНК" (К)

 

Кількість членів ФБ «Перспектива» станом на 31.03.2018 – 83. Кількість членів біржі, що укладали договори у березні, складає 40, в т.ч. щодо ОВДП – 35 (на 5% та 3% більше за лютий відповідно). З початку року кількість учасників торгів, що укладали договори, сягає 47, в т.ч. на ринку ОВДП – 42.

 

«У березні обсяг укладених угод на фондових біржах України склав 21 млрд грн (на 13% менше за лютий). На ФБ «Перспектива» динаміка березня була більш позитивною, ніж на біржовому ринку загалом:  12% зростання обсягу торгів», – повідомив Станіслав Шишков, директор ФБ «Перспектива».
У порівнянні з лютим на біржовому ринку обсяг біржових торгів державними облігаціями зменшився на 11% (з 22,6 до 20,1 млрд грн), облігаціями підприємств – в 1,7 раз (з 1,1 до 0,7 млрд грн), строковими контрактами – у 2,7 раз (з 0,6 до 0,2 млрд грн). Натомість обсяги торгів акціями зросли в 1,5 раз (з 0,12 до 0,18 млрд грн), опціонними сертифікатами - у 2,4 раз (з 0,04 до 0,1 млрд грн).
На ФБ «Перспектива» у порівнянні з попереднім місяцем продовжували зростати обсяги торгів облігаціями підприємств (у 1,5 раз) – завдяки триваючому розміщенню облігацій ПАТ "УКРПОШТА" (201 млн грн) та АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1" (95 млн грн), а також достатньо активному обігу вже розміщених облігацій ПАТ "УКРПОШТА" (143 млн грн) та ПАТ "Альфа-Банк" (21 млн грн).
Збільшення обсягу торгів порівняно з лютим на ФБ «Перспектива» відбулося також на 10% за державними облігаціями та в 2,4 раз за опціонними сертифікатами. Варто звернути увагу і на результативний аукціон з продажу акцій АТ "Мотор Січ", в ході якого учасниками торгів було здійснено 202 кроки, а ціна зросла на 41%.
Частка ФБ «Перспектива» в загальному обсязі торгів на біржовому ринку України за 3 місяці поточного року становить 48%, в т.ч. на ринку ОВДП - 50%.
 

 

Довідка про компанію:

Фондова біржа «Перспектива» - технології та надійність. Одразу після створення в 2006 році біржа зайняла провідні позиції на ринку України завдяки активному впровадженню торгових, розрахункових та інформаційних технологій. Біржа першою в Україні реалізувала ринок заявок, легітимний електронний документообіг (2007), надійну і ефективну модель клірингу та розрахунків через спеціалізовану небанківську платіжну систему (2009), зареєструвала специфікації (2011) і запустила в обіг (2012) процентні строкові контракти, впровадила додаткове забезпечення в цінних паперах (2013), отримала погодження НБУ (2014), зареєструвала специфікації і запустила в обіг (2015) валютні деривативи. Універсальний підхід до стимулювання ліквідності та постійна модернізація біржових технологій дозволяють лідирувати в організації торгів максимально широким переліком фінансових інструментів. Біржа посідає перше місце в Україні за обсягом біржових торгів, починаючи з 2012 року.

2 квітня 2018 р.