Результати торгів ФБ «Перспектива» за квітень 2018 року


Протягом квітня 2018 року на ФБ «Перспектива» укладено 474 договори на загальну суму 7,4 млрд грн., з початку року – 2 038 договорів на суму 39,7 млрд грн.

За оперативними даними з інтернет-сайтів фондових бірж, у квітні та за 4 місяці 2018 року ФБ «Перспектива» посіла перше місце за обсягом торгів.

В розрізі фінансових інструментів ринкова частка ФБ «Перспектива» становить:

за квітень 2018 року щодо ОВДП – 45%, облігацій підприємств – 46%, опціонних сертифікатів – 100%;

за січень-квітень 2018 року щодо ОВДП – 49%, облігацій підприємств – 32%, опціонних сертифікатів – 100%.

 

Результати біржових торгів за квітень 2018 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид фінансових інструментів

Обсяг торгів

Кількість договорів

млн грн

Зміна до попереднього місяця

Частка у загальному обсягу торгів, %

шт.

Зміна до попереднього місяця, %

Державні облігації України

7 236,83

-31,4%

98,32%

453

-6,2%

Облігації підприємств

110,1

-76,1%

1,50%

4

-83,3%

Опціонні сертифікати

13,86

-86,0%

0,19%

17

-63,8%

ВСЬОГО

7 360,80

-34,1%

100,00%

474

-15,2%

- Ринок заявок

5,42

-

0,07%

1

 

- Адресний ринок

4 978,22

-36,4%

67,63%

356

-17,2%

- Ринок РЕПО

2 267,15

-24,7%

30,80%

114

-6,6%

- Ринок розміщення

110,00

-62,9%

1,49%

3

-50,0%

 

Найбільший обсяг торгів у квітні було зафіксовано з державними облігаціями України (98,32%); частка облігацій підприємств склала 1,50%, опціонних сертифікатів – 0,19%. При цьому 30,80% торгів проведено на ринку РЕПО, 67,63% - на адресному ринку, 1,49% - на ринку розміщення.
 

Результати біржових торгів за січень-квітень 2018 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид фінансових інструментів

Обсяг торгів

Кількість договорів

млн грн

Зміна до попереднього року, %

Частка у загальному обсягу торгів, %

шт.

Зміна до попереднього року, %

Державні облігації України

38 559,19

-15,1%

97,16%

1 840

-0,2%

Облігації підприємств

890,2

+208,5%

2,24%

38

+65,2%

Акції

29,56

+2336,5%

0,07%

2

-60,0%

Інвестиційні сертифікати

33,87

-

0,09%

5

-

Опціонні сертифікати

173,83

-57,3%

0,44%

147

-36,6%

Строкові контракти

0,07

+290,7%

0,00%

6

+100,0%

ВСЬОГО

39 686,72

-13,9%

100,00%

2 038

-3,2%

- Ринок заявок

6,91

-93,3%

0,02%

4

-33,3%

- Адресний ринок

29 250,58

+5,5%

73,7%

1 565

19,9%

- Ринок РЕПО

9 698,22

-47,0%

24,44%

446

-38,7%

- Ринок розміщення

701,42

+16154,0%

1,77%

16

-75,0%

- Ринок аукціону

29,53

-

0,07%

1

-

 
Обсяги торгів державними облігаціями порівняно з аналогічними  періодом 2017 року зменшилися на 15%, опціонними сертифікатами – на 57%; натомість в 3,1 раз зросли обсяги торгів облігаціями підприємств.
 
Станом на 30.04.2018 кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів, допущених до торгів, становила 485. З них 239 – 1-го рівня лістингу, 5 - 2-го рівня лістингу.
Структура за видами фінансових інструментів: 239 серій ОВДП (1-го рівня лістингу), 63 серії облігацій підприємств (3 – 2-го рівня лістингу), 1 державний дериватив, 100 випусків акцій та 9 випусків акцій КІФ (2 – 2-го рівня лістингу), 31 серія інвестиційних сертифікатів, 22 серії опціонних сертифікатів, 20 серій ф’ючерсних контрактів.

Протягом квітня договори на ФБ «Перспектива» укладалися щодо 49 фінансових інструментів, з початку 2018 року – щодо 98. Зокрема, у квітні угоди укладалися щодо 42 серій ОВДП, з початку року – щодо 71 серії.

 
Фінансові інструменти - лідери за обсягами укладених договорів у січні-квітні 2018 року:

ОВДП (ISIN)

Облігації підприємств (емітент, серія)

Квітень 2018

Січень-квітень 2018

Квітень 2018

Січень-квітень 2018

UA4000194138

UA4000200158

АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1" (Z7)

ПАТ "УКРПОШТА" (A)

UA4000194591

UA4000170732

ПАТ "УКРПОШТА" (А)

ПАТ "УКРПОШТА" (В)

UA4000180426

UA4000200166

 

АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1" (A8)

UA4000197081

UA4000180426

 

АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1" (Y7)

UA4000142137

UA4000195408

 

АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1" (Z7)

 

Кількість членів ФБ «Перспектива» станом на 30.04.2018 – 83. Кількість членів біржі, що укладали договори у квітні, складає 37, в т.ч. щодо ОВДП – 33. З початку року кількість учасників торгів, що укладали договори, сягає 49, в т.ч. на ринку ОВДП – 44.

 

«У квітні обсяг укладених угод на фондових біржах України склав 17 млрд грн (на 21% менше за березень), з початку року – 84 млрд грн (на 14% більше за січень-квітень 2017 року)», – повідомив Станіслав Шишков, директор ФБ «Перспектива».
У порівнянні з березнем на біржовому ринку обсяг торгів переважною більшістю інструментів зменшився: державними облігаціями - на 20% (з 20 до 16 млрд грн), облігаціями підприємств – в 2,8 раз (з 0,67 до 0,24 млрд грн), акціями  - на 18% (з 0,18 до 0,15 млрд грн).
Разом з тим, порівняно з січнем-квітнем 2017 року спостерігається зростання обсягів торгів на фондових біржах України: держоблігаціями та акціями - на 10-11%, облігаціями підприємств – в 3,7 раз. На ФБ «Перспектива» сектор торгів облігаціями підприємств також залишається найбільш динамічним – обсяг угод за 4 місяці 2018 року сягає 0,89 млрд грн, що в 3,1 раз перевищує минулорічні показники.
Частка ФБ «Перспектива» в загальному обсязі торгів на біржовому ринку України за 4 місяці поточного року становить 47%, в т.ч. на ринку ОВДП - 49%.
 

 

Довідка про компанію:

Фондова біржа «Перспектива» - технології та надійність. Одразу після створення в 2006 році біржа зайняла провідні позиції на ринку України завдяки активному впровадженню торгових, розрахункових та інформаційних технологій. Біржа першою в Україні реалізувала ринок заявок, легітимний електронний документообіг (2007), надійну і ефективну модель клірингу та розрахунків через спеціалізовану небанківську платіжну систему (2009), зареєструвала специфікації (2011) і запустила в обіг (2012) процентні строкові контракти, впровадила додаткове забезпечення в цінних паперах (2013), отримала погодження НБУ (2014), зареєструвала специфікації і запустила в обіг (2015) валютні деривативи. Універсальний підхід до стимулювання ліквідності та постійна модернізація біржових технологій дозволяють лідирувати в організації торгів максимально широким переліком фінансових інструментів. Біржа посідає перше місце в Україні за обсягом біржових торгів, починаючи з 2012 року.

2 травня 2018 р.