З біржового списку виключені облігації підприємства АТ "ТАСКОМБАНК" (ISIN UA4000166433)


22.05.2018 р. з Біржового списку виключені:
• Облігація підприємства відсоткова бездокументарна іменна (ISIN UA4000166433) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТАСКОМБАНК" (ЄДРПОУ 09806443)

22 травня 2018 р.