Результати торгів ФБ «Перспектива» за травень 2018 року


Протягом травня 2018 року на ФБ «Перспектива» укладено 461 договір на загальну суму 7,7 млрд грн., з початку року – 2 499 договорів на суму 47,4 млрд грн.

За оперативними даними з інтернет-сайтів фондових бірж, у травні та за 5 місяців 2018 року ФБ «Перспектива» посіла перше місце за обсягом торгів.

В розрізі фінансових інструментів ринкова частка ФБ «Перспектива» становить:

за травень 2018 року щодо ОВДП – 42%, облігацій підприємств – 28%, опціонних сертифікатів – 100%;

за січень-травень 2018 року щодо ОВДП – 48%, облігацій підприємств – 32%, опціонних сертифікатів – 100%.

 

Результати біржових торгів за травень 2018 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид фінансових інструментів

Обсяг торгів

Кількість договорів

млн грн

Зміна до попереднього місяця

Частка у загальному обсягу торгів, %

шт.

Зміна до попереднього місяця, %

Державні облігації України

7 666,34

+5,9%

99,25%

438

-3,3%

Облігації підприємств

40,97

-62,8%

0,53%

5

+25,0%

Акції

0,01

-

0,00%

1

-

Опціонні сертифікати

16,42

+18,5%

0,21%

16

-5,9%

Державні деривативи

0,33

-

0,00%

1

-

ВСЬОГО

7 724,07

+4,9%

100,00%

461

-2,7%

- Ринок заявок

0,50

-90,7%

0,01%

1

0,0%

- Адресний ринок

5 568,98

+11,9%

72,10%

352

-1,1%

- Ринок РЕПО

2 154,58

-5,0%

27,89%

108

-5,3%

 

Найбільший обсяг торгів у травні було зафіксовано з державними облігаціями України (99,25%), частка облігацій підприємств склала 0,53%, опціонних сертифікатів – 0,21%. При цьому 27,89% торгів проведено на ринку РЕПО, 72,10% - на адресному ринку, 0,01% - на ринку заявок.
 

Результати біржових торгів за січень-травень 2018 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид фінансових інструментів

Обсяг торгів

Кількість договорів

млн грн

Зміна до попереднього року, %

Частка у загальному обсягу торгів, %

шт.

Зміна до попереднього року, %

Державні облігації України

46 225,53

-17,6%

97,50%

2 278

-3,6%

Облігації підприємств

931,17

+159,2%

1,96%

43

+59,3%

Акції

29,57

+2337,33%

0,06%

3

-40,0%

Інвестиційні сертифікати

33,87

-

0,07%

5

-

Опціонні сертифікати

190,25

-67,4%

0,40%

163

-49,1%

Державні деривативи

0,33

-

0,00%

1

-

Строкові контракти

0,07

+290,7%

0,00%

6

+100,0%

ВСЬОГО

47 410,79

-16,9%

100,00%

2 499

-8,1%

- Ринок заявок

7,41

-92,8%

0,02%

5

-16,7%

- Адресний ринок

34 819,57

+3,1%

73,44%

1 917

+17,6%

- Ринок РЕПО

11 852,80

-48,9%

25,00%

554

-43,8%

- Ринок розміщення

701,42

+6985,16%

1,48%

16

-83,0%

- Ринок аукціону

29,53

-

0,06%

1

-

 
Обсяги торгів державними облігаціями порівняно з аналогічними  періодом 2017 року зменшилися на 18%, опціонними сертифікатами – на 67%; натомість в 2,6 раз зросли обсяги торгів облігаціями підприємств.
 
Станом на 31.05.2018 кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів, допущених до торгів, становила 492. З них 237 – 1-го рівня лістингу, 5 - 2-го рівня лістингу.
Структура за видами фінансових інструментів: 237 серій ОВДП (1-го рівня лістингу), 73 серії облігацій підприємств (3 – 2-го рівня лістингу), 1 державний дериватив, 98 випусків акцій та 10 випусків акцій КІФ (2 – 2-го рівня лістингу), 31 серія інвестиційних сертифікатів, 22 серії опціонних сертифікатів, 20 серій ф’ючерсних контрактів.

Протягом травня договори на ФБ «Перспектива» укладалися щодо 62 фінансових інструментів, з початку 2018 року – щодо 107. Зокрема, у травні угоди укладалися щодо 51 серій ОВДП, з початку року – щодо 76 серій.

 
Фінансові інструменти - лідери за обсягами укладених договорів у січні-травні 2018 року:

ОВДП (ISIN)

Облігації підприємств (емітент, серія)

Травень 2018

Січень-травень 2018

Травень 2018

Січень-травень 2018

UA4000200166

UA4000200158

ПАТ "УКРПОШТА" (B)

ПАТ "УКРПОШТА" (A)

UA4000194591

UA4000200166

ПАТ "АЛЬФА-БАНК" (K)

ПАТ "УКРПОШТА" (В)

UA4000170732

UA4000170732

ПАТ "УКРПОШТА" (A)

АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1" (A8)

UA4000196620

UA4000195408

ПАТ "КРЕДОБАНК" (A)

АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1" (Y7)

UA4000197081

UA4000194138

ТОВ "НОВОТЕХ-ІНВЕСТ" (A)

АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1" (Z7)

 

Кількість членів ФБ «Перспектива» станом на 31.05.2018 – 83. Кількість членів біржі, що укладали договори у травні, складає 40, в т.ч. щодо ОВДП – 37. З початку року кількість учасників торгів, що укладали договори, сягає 49, в т.ч. на ринку ОВДП – 44.

 

«У травні обсяг укладених угод на фондових біржах України склав 19 млрд грн (на 13% більше за квітень), з початку року – 103 млрд грн (на 18% більше за січень-травень 2017 року)», – повідомив Станіслав Шишков, директор ФБ «Перспектива».
У порівнянні з квітнем на біржовому ринку обсяг торгів переважною більшістю інструментів збільшився: державними облігаціями - на 14% (з 16 до 18 млрд грн), інвестиційними сертифікатами – в 2,8 раз, опціонними сертифікатами – на 19%, строковими контрактами – на 5% (з 0,26 до 0,27 млрд грн); натомість обсяг біржових угод з облігаціями підприємств зменшився на 38% (з 0,24 до 0,15 млрд грн), акціями - на 6% (з 0,15 до 0,14 млрд грн).
Частка державних облігацій в структурі біржових торгів зросла з 98,3% у квітні до 99,3% у травні. Тож можна констатувати, що параметри біржового обігу недержавних фінансових інструментів знаходяться в межах статистичної похибки.
Порівняно з січнем-травнем 2017 року також спостерігається зростання сукупного обсягу торгів на фондових біржах України: держоблігаціями - на 15%, акціями – на 8%, облігаціями підприємств та інвестиційними сертифікатами – в 3,1-3,3 раз, деривативами та похідними – на 27%.
Обсяг торгів на ФБ «Перспектива» у травні збільшився на 5% порівняно з квітнем, насамперед, за рахунок зростання активності в сегменті державних облігацій: кількість членів біржі, що укладали угоди з ОВДП, зросла з 33 до 37, кількість серій ОВДП, з якими укладалися договори, – з 42 до 51.
Частка ФБ «Перспектива» в загальному обсязі торгів на біржовому ринку України за 5 місяців поточного року становить 46%, в т.ч. на ринку ОВДП - 48%.
 

 

Довідка про компанію:

Фондова біржа «Перспектива» - технології та надійність. Одразу після створення в 2006 році біржа зайняла провідні позиції на ринку України завдяки активному впровадженню торгових, розрахункових та інформаційних технологій. Біржа першою в Україні реалізувала ринок заявок, легітимний електронний документообіг (2007), надійну і ефективну модель клірингу та розрахунків через спеціалізовану небанківську платіжну систему (2009), зареєструвала специфікації (2011) і запустила в обіг (2012) процентні строкові контракти, впровадила додаткове забезпечення в цінних паперах (2013), отримала погодження НБУ (2014), зареєструвала специфікації і запустила в обіг (2015) валютні деривативи. Універсальний підхід до стимулювання ліквідності та постійна модернізація біржових технологій дозволяють лідирувати в організації торгів максимально широким переліком фінансових інструментів. Біржа посідає перше місце в Україні за обсягом біржових торгів, починаючи з 2012 року.

4 червня 2018 р.