Результати торгів ФБ «Перспектива» за червень 2018 року


Протягом червня 2018 року на ФБ «Перспектива» укладено 565 договорів на загальну суму 12,0 млрд грн., з початку року – 3 064 договори на суму 59,4 млрд грн.

За оперативними даними з інтернет-сайтів фондових бірж, у червні ФБ «Перспектива» посіла перше місце за обсягом торгів (з часткою загального біржового обороту 56%), друге місце – у ПФТС (44%).

В розрізі фінансових інструментів ринкова частка ФБ «Перспектива» становить:

за червень 2018 року щодо ОВДП – 57%, облігацій підприємств – 68%, опціонних сертифікатів – 100%;

за січень-червень 2018 року щодо ОВДП – 49%, облігацій підприємств – 41%, опціонних сертифікатів – 100%.

 

Результати біржових торгів за червень 2018 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид фінансових інструментів

Обсяг торгів

Кількість договорів

млн грн

Зміна до попереднього місяця

Частка у загальному обсягу торгів, %

шт.

Зміна до попереднього місяця, %

Державні облігації України

11 360,01

+48,2%

94,60%

523

+19,4%

Облігації підприємств

620,73

+1415,1%

5,17%

15

+200,0%

Акції

0,01

-54,5%

0,00%

8

+700,0%

Інвестиційні сертифікати

6,83

-

0,06%

2

-

Опціонні сертифікати

20,28

+23,5%

0,17%

15

-6,3%

Строкові контракти

0,05

-

0,00%

2

-

ВСЬОГО

12 007,90

+55,5%

100,00%

565

+22,6%

- Ринок заявок

3,04

+506,0%

0,03%

10

+900,0%

- Адресний ринок

9 269,69

+66,5%

77,20%

424

+20,5%

- Ринок РЕПО

2 115,39

-1,8%

17,62%

118

+9,3%

- Ринок розміщення

619,73

-

5,16%

11

-

 

Найбільший обсяг торгів у червні було зафіксовано з державними облігаціями України (94,60%), частка облігацій підприємств склала 5,17%, опціонних сертифікатів – 0,17%. При цьому 17,62% торгів проведено на ринку РЕПО, 77,20% - на адресному ринку, 0,03% - на ринку заявок, 5,16% - на ринку розміщення.
 

Результати біржових торгів за січень-червень 2018 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид фінансових інструментів

Обсяг торгів

Кількість договорів

млн грн

Зміна до попереднього року, %

Частка у загальному обсягу торгів, %

шт.

Зміна до попереднього року, %

Державні облігації України

57 585,54

-8,5%

96,91%

2 801

+2,3%

Облігації підприємств

1 551,90

+115,5%

2,61%

58

+16,0%

Акції

29,57

+2337,7%

0,05%

11

+120,0%

Інвестиційні сертифікати

40,71

+1360,6%

0,07%

7

+600,0%

Опціонні сертифікати

210,53

-72,5%

0,35%

178

-56,5%

Державні деривативи

0,33

-

0,00%

1

-

Строкові контракти

0,12

+237,9%

0,00%

8

+14,3%

ВСЬОГО

59 418,69

-7,8%

100,00%

3 064

-4,5%

- Ринок заявок

10,45

-89,9%

0,02%

15

+150,0%

- Адресний ринок

44 089,26

+14,4%

74,20%

2 341

+23,0%

- Ринок РЕПО

13 968,19

-45,4%

23,51%

672

-41,9%

- Ринок розміщення

1 321,15

+498,8%

2,22%

27

-80,3%

- Ринок аукціону

29,53

-

0,05%

1

-

 
Обсяги торгів державними облігаціями порівняно з аналогічним періодом 2017 року зменшилися на 9%, опціонними сертифікатами – на 73%; натомість в 2,2 раз зросли обсяги торгів облігаціями підприємств.
 
Станом на 30.06.2018 кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів, допущених до торгів, становила 478. З них 236 – 1-го рівня лістингу, 5 - 2-го рівня лістингу.
Структура за видами фінансових інструментів: 236 серій ОВДП (1-го рівня лістингу), 69 серій облігацій підприємств (3 – 2-го рівня лістингу), 1 державний дериватив, 95 випусків акцій та 10 випусків акцій КІФ (2 – 2-го рівня лістингу), 31 серія інвестиційних сертифікатів, 22 серії опціонних сертифікатів, 14 серій ф’ючерсних контрактів.

Протягом червня договори на ФБ «Перспектива» укладалися щодо 70 фінансових інструментів, з початку 2018 року – щодо 122. Зокрема, у червні на ФБ «Перспектива» угоди укладалися щодо 49 серій ОВДП, з початку року – щодо 81 серії.

 
Фінансові інструменти - лідери за обсягами укладених договорів у січні-червні 2018 року:

ОВДП (ISIN)

Облігації підприємств (емітент, серія)

Червень 2018

Січень-червень 2018

Червень 2018

Січень-червень 2018

UA4000200166

UA4000200166

ПАТ "УКРПОШТА" (С)

ПАТ "УКРПОШТА" (A)

UA4000176093

UA4000170732

ТОВ "РУШ" (E)

ПАТ "УКРПОШТА" (C)

UA4000199244

UA4000200158

АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1" (I8)

ПАТ "УКРПОШТА" (B)

UA4000201396

UA4000195408

АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1" (G8)

АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1" (A8)

UA4000194591

UA4000194138

АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1" (C8)

АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1" (Y7)

UA4000194138

UA4000176093

АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1" (F8)

АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1" (Z7)

UA4000195408

UA4000194591

АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1" (H8)

ТОВ "РУШ" (E)

UA4000197081

UA4000199491

ТОВ "НОВОТЕХ-ІНВЕСТ" (A)

АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1" (I8)

UA4000195036

UA4000180426

ПАТ "УКРПОШТА" (A)

АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1" (G8)

UA4000195390

UA4000197081

ПАТ "АЛЬФА-БАНК" (K)

АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1" (C8)

 

Кількість членів ФБ «Перспектива» станом на 30.06.2018 – 85. Протягом червня статус члена біржі отримано ТОВ "Джерело" Лтд та ТОВ "ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА" (м. Київ).

Кількість членів біржі, що укладали договори у червні, складає 43, в т.ч. щодо ОВДП – 37. З початку року кількість учасників торгів, що укладали договори, сягає 51, в т.ч. на ринку ОВДП – 46.

 

«У червні обсяг укладених угод на фондових біржах України склав 21,5 млрд грн (на 13% більше за травень), з початку року – 124 млрд грн (на 26% більше за січень-червень 2017 року)», – повідомив Станіслав Шишков, директор ФБ «Перспектива».
Призупинення торгів на «Українській біржі», певною мірою, позначилося на скороченні порівняно з травнем сукупного обсягу біржових торгів акціями на 69% (з 0,15 до 0,04 млрд грн), строковими контрактами - на 90% (з 0,27 до 0,03 млрд грн). Втім, обсяг торгів більшістю інших фінансових інструментів на біржовому ринку у порівнянні з травнем збільшився: державними облігаціями - на 9% (з 18 до 20 млрд грн), облігаціями підприємств - в 6,2 раз (з 0,15 до 0,91 млрд грн), опціонними сертифікатами – на 24%, інвестиційними сертифікатами – в 5,9 раз; також після тривалої перерви у червні відновилися операції з розміщення на біржовому ринку облігацій місцевих позик.
Частка державних облігацій в структурі біржових торгів у червні становила 93,3%, облігаціями підприємств – 4,2%, облігаціями місцевих позик – 2,1%, загалом борговими інструментами – 99,5% (на 1,8% більше за травень). Тож обіг пайових цінних паперів та деривативів забезпечив у червні лише 0,5% торгів на фондових біржах України, з початку 2018 року – 2,4%.
Обсяг торгів на ФБ «Перспектива» у червні збільшився на 56% порівняно з травнем, насамперед, за рахунок зростання торговельної активності в сегментах державних облігацій (на 48%) та облігацій підприємств (в 15 раз - через проведення первинних розміщень облігацій АТ "УКРПОШТА", АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1", ТОВ "РУШ").
Частка ФБ «Перспектива» в загальному обсязі торгів на біржовому ринку України за перше півріччя поточного року становить 48%, в т.ч. на ринку ОВДП - 49%.
 

Довідка про компанію:

Фондова біржа «Перспектива» - технології та надійність. Одразу після створення в 2006 році біржа зайняла провідні позиції на ринку України завдяки активному впровадженню торгових, розрахункових та інформаційних технологій. Біржа першою в Україні реалізувала ринок заявок, легітимний електронний документообіг (2007), надійну і ефективну модель клірингу та розрахунків через спеціалізовану небанківську платіжну систему (2009), зареєструвала специфікації (2011) і запустила в обіг (2012) процентні строкові контракти, впровадила додаткове забезпечення в цінних паперах (2013), отримала погодження НБУ (2014), зареєструвала специфікації і запустила в обіг (2015) валютні деривативи. Універсальний підхід до стимулювання ліквідності та постійна модернізація біржових технологій дозволяють лідирувати в організації торгів максимально широким переліком фінансових інструментів. Біржа посідає перше місце в Україні за обсягом біржових торгів, починаючи з 2012 року.

6 липня 2018 р.