Результати торгів ФБ «Перспектива» за липень 2018 року


Протягом липня 2018 року на ФБ «Перспектива» укладено 835 договорів на загальну суму 11,3 млрд грн., з початку року – 3 899 договорів на суму 70,7 млрд грн.

За оперативними даними з інтернет-сайтів фондових бірж, у липні ФБ «Перспектива» посіла перше місце за обсягом торгів (з часткою загального біржового обороту 54%), друге місце – у ПФТС (46%).

В розрізі фінансових інструментів ринкова частка ФБ «Перспектива» становить:

за липень 2018 року щодо ОВДП – 53%, облігацій підприємств – 77%, опціонних сертифікатів – 100%;

за січень-липень 2018 року щодо ОВДП – 50%, облігацій підприємств – 49%, опціонних сертифікатів – 100%.

 

Результати біржових торгів за липень 2018 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид фінансових інструментів

Обсяг торгів

Кількість договорів

млн грн

Зміна до попереднього місяця

Частка у загальному обсягу торгів, %

шт.

Зміна до попереднього місяця, %

Державні облігації України

10 463,59

-7,9%

92,40%

776

+48,4%

Облігації підприємств

830,15

+33,7%

7,33%

28

+86,7%

Опціонні сертифікати

30,49

+50,4%

0,27%

27

+80,0%

Строкові контракти

0,01

-78,3%

0,00%

4

+100,0%

ВСЬОГО

11 324,24

-5,7%

100,00%

835

+47,8%

- Ринок заявок

1,66

-45,3%

0,01%

6

-40,0%

- Адресний ринок

8 083,31

-12,8%

71,38%

684

+61,3%

- Ринок РЕПО

2 596,84

+22,8%

22,93%

124

+5,1%

- Ринок розміщення

642,43

+3,7%

5,67%

17

+54,6%

 

Найбільший обсяг торгів у липні було зафіксовано з державними облігаціями України (92,40%), частка облігацій підприємств склала 7,33%, опціонних сертифікатів – 0,27%. При цьому 22,93% торгів проведено на ринку РЕПО, 71,38% - на адресному ринку, 0,01% - на ринку заявок, 5,67% - на ринку розміщення.
 

Результати біржових торгів за січень-липень 2018 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид фінансових інструментів

Обсяг торгів

Кількість договорів

млн грн

Зміна до попереднього року, %

Частка у загальному обсягу торгів, %

шт.

Зміна до попереднього року, %

Державні облігації України

68 049,13

-6,3%

96,19%

3 577

+5,9%

Облігації підприємств

2 382,05

+199,2%

3,37%

86

+41,0%

Акції

29,57

+2337,7%

0,04%

11

+120,0%

Інвестиційні сертифікати

40,71

+1360,6%

0,06%

7

+600,0%

Опціонні сертифікати

241,02

-69,6%

0,34%

205

-55,3%

Державні деривативи

0,33

-

0,00%

1

-

Строкові контракти

0,13

+269,9%

0,00%

12

+71,4%

ВСЬОГО

70 742,94

-4,7%

100,00%

3 899

-0,3%

- Ринок заявок

12,12

-88,3%

0,02%

21

+250,0%

- Адресний ринок

52 172,56

16,8%

73,75%

3 025

+30,1%

- Ринок РЕПО

16 565,02

-43,3%

23,42%

796

-43,6%

- Ринок розміщення

1 963,57

+784,1%

2,78%

44

-72,5%

- Ринок аукціону

29,53

-

0,04%

1

-

 
Обсяги торгів державними облігаціями порівняно з аналогічним періодом 2017 року зменшилися на 6%, опціонними сертифікатами – на 70%; натомість в 2 рази зросли обсяги торгів облігаціями підприємств.
 
Станом на 31.07.2018 кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів, допущених до торгів, становила 478. З них 232 – 1-го рівня лістингу, 3 - 2-го рівня лістингу.
Структура за видами фінансових інструментів: 232 серії ОВДП (1-го рівня лістингу), 71 серія облігацій підприємств (3 – 2-го рівня лістингу), 1 державний дериватив, 96 випусків акцій та 10 випусків акцій КІФ, 31 серія інвестиційних сертифікатів, 23 серії опціонних сертифікатів, 14 серій ф’ючерсних контрактів.

Протягом липня договори на ФБ «Перспектива» укладалися щодо 75 фінансових інструментів, з початку 2018 року – щодо 142. Зокрема, у липні на ФБ «Перспектива» угоди укладалися щодо 49 серій ОВДП, з початку року – щодо 86 серій.

 
Фінансові інструменти - лідери за обсягами укладених договорів у січні-липні 2018 року:

ОВДП (ISIN)

Облігації підприємств (емітент, серія)

Липень 2018

Січень-липень 2018

Липень 2018

Січень-липень 2018

UA4000200166

UA4000200166

ПАТ "КРЕДОБАНК" (В)

ПАТ "УКРПОШТА" (A)

UA4000201446

UA4000195408

ПАТ "УКРПОШТА" (А)

ПАТ "УКРПОШТА" (B)

UA4000197081

UA4000176093

ПАТ "УКРПОШТА" (В)

ПАТ "УКРПОШТА" (C)

UA4000195408

UA4000170732

АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1" (D8)

ПАТ "КРЕДОБАНК" (B)

UA4000176093

UA4000200158

АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1" (E8)

АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1" (Z7)

UA4000196190

UA4000194138

АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1" (B8)

АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1" (Y7)

UA4000201743

UA4000197081

АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1" (K8)

АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1" (A8)

UA4000200778

UA4000194591

АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1" (M8)

ТОВ "РУШ" (E)

UA4000194658

UA4000180426

АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1" (H8)

АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1" (I8)

UA4000180426

UA4000199491

ТОВ "ПРАМ" (A)

АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1" (D8)

 

Кількість членів ФБ «Перспектива» станом на 31.07.2018 – 81. Протягом липня статус члена біржі отримано ТОВ "ДОМІНАНТА ТРЕЙД" (м. Київ).

Кількість членів біржі, що укладали договори у липні, склала 45, в т.ч. щодо ОВДП – 37. З початку року кількість учасників торгів, що укладали договори, сягає 55, в т.ч. на ринку ОВДП – 47.

 

«У липні обсяг укладених угод на фондових біржах України склав 21 млрд грн (на 2% менше за червень), з початку року – 145 млрд грн (на 29% більше за січень-липень 2017 року)», – повідомив Станіслав Шишков, директор ФБ «Перспектива».
Частка державних облігацій в структурі біржових торгів у липні становила 94,6%, облігаціями підприємств – 5,1%, загалом борговими інструментами – 99,7% (на 0,2% більше за червень). Обіг пайових цінних паперів та деривативів забезпечив у липні лише 0,3% торгів на фондових біржах України, з початку 2018 року – 2,1%.
Обсяг торгів на ФБ «Перспектива» у липні скоротився на 6% порівняно з червнем внаслідок незначного зменшення обсягу укладених угод щодо державних облігацій (на 8%), однак зростання обсягу торгів було помітне в сегментах облігацій підприємств (на 34%) та опціонних сертифікатів (на 50%).
Кількість укладених на ФБ «Перспектива» угод зросла порівняно з попереднім місяцем на 48%, в т.ч. щодо облігацій підприємств - на 87%, опціонних сертифікатів – на 80%, державних облігацій – на 48%.
Частка ФБ «Перспектива» в загальному обсязі торгів на біржовому ринку України за 7 місяців поточного року становить 49%, в т.ч. на ринку ОВДП - 50%.
 

Довідка про компанію:

Фондова біржа «Перспектива» - технології та надійність. Одразу після створення в 2006 році біржа зайняла провідні позиції на ринку України завдяки активному впровадженню торгових, розрахункових та інформаційних технологій. Біржа першою в Україні реалізувала ринок заявок, легітимний електронний документообіг (2007), надійну і ефективну модель клірингу та розрахунків через спеціалізовану небанківську платіжну систему (2009), зареєструвала специфікації (2011) і запустила в обіг (2012) процентні строкові контракти, впровадила додаткове забезпечення в цінних паперах (2013), отримала погодження НБУ (2014), зареєструвала специфікації і запустила в обіг (2015) валютні деривативи. Універсальний підхід до стимулювання ліквідності та постійна модернізація біржових технологій дозволяють лідирувати в організації торгів максимально широким переліком фінансових інструментів. Біржа посідає перше місце в Україні за обсягом біржових торгів, починаючи з 2012 року.

2 серпня 2018 р.