Результати торгів ФБ «Перспектива» за серпень 2018 року


Протягом серпня 2018 року на ФБ «Перспектива» укладено 853 договори на загальну суму 15,97 млрд грн., з початку року – 4 752 договорів на суму 86,71 млрд грн.

За оперативними даними з інтернет-сайтів фондових бірж, у серпні ФБ «Перспектива» посіла перше місце за обсягом торгів (з часткою загального біржового обороту 53%), друге місце – у ПФТС (47%).

В розрізі фінансових інструментів ринкова частка ФБ «Перспектива» становить:

за серпень 2018 року щодо ОВДП – 53%, облігацій підприємств – 56%, інвестиційних сертифікатів – 75%, опціонних сертифікатів – 100%;

за січень-серпень 2018 року щодо ОВДП – 50%, облігацій підприємств – 50%, інвестиційних сертифікатів – 88%, опціонних сертифікатів – 100%.

 

Результати біржових торгів за серпень 2018 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид фінансових інструментів

Обсяг торгів

Кількість договорів

млн грн

Зміна до попереднього місяця

Частка у загальному обсягу торгів, %

шт.

Зміна до попереднього місяця, %

Державні облігації України

15 544,23

+48,6%

97,35%

755

-2,7%

Облігації підприємств

373,97

-55,0%

2,34%

38

+35,7%

Опціонні сертифікати

45,02

+47,7%

0,28%

58

+114,8%

Інвестиційні сертифікати

3,88

-

0,02%

2

-

ВСЬОГО

15 967,11

+41,0%

100,00%

853

+2,2%

- Ринок заявок

5,99

+260,4%

0,04%

1

-83,3%

- Адресний ринок

11 213,52

+38,7%

70,23%

603

-11,8%

- Ринок РЕПО

4 651,27

+79,1%

29,13%

190

+53,2%

- Ринок розміщення

96,33

-85,0%

0,60%

59

+247,1%

 

Найбільший обсяг торгів у серпні було зафіксовано з державними облігаціями України (97,35%), частка облігацій підприємств склала 2,34%, опціонних сертифікатів – 0,28%. При цьому 29,13% торгів проведено на ринку РЕПО, 70,23% - на адресному ринку, 0,04% - на ринку заявок, 0,60% - на ринку розміщення.
 

Результати біржових торгів за січень-серпень 2018 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид фінансових інструментів

Обсяг торгів

Кількість договорів

млн грн

Зміна до попереднього року, %

Частка у загальному обсягу торгів, %

шт.

Зміна до попереднього року, %

Державні облігації України

83 593,36

0,0%

96,41%

4 332

+8,8%

Облігації підприємств

2 756,02

+232,4%

3,18%

124

+77,1%

Акції

29,57

+1113,7%

0,03%

11

+57,1%

Інвестиційні сертифікати

44,59

+537,7%

0,05%

9

+350,0%

Опціонні сертифікати

286,04

-65,4%

0,33%

263

-48,4%

Державні деривативи

0,33

-

0,00%

1

-

Строкові контракти

0,13

+269,9%

0,00%

12

+71,4%

ВСЬОГО

86 710,05

+1,7%

100,00%

4 752

+3,9%

- Ринок заявок

18,11

-83,7%

0,02%

22

+214,3%

- Адресний ринок

63 386,08

+24,3%

73,10%

3 628

+35,6%

- Ринок РЕПО

21 216,30

-37,5%

24,47%

986

-42,0%

- Ринок розміщення

2 059,90

+818,7%

2,38%

103

-44,6%

- Ринок аукціону

29,53

+64341,6%

0,03%

1

0,0%

 
Обсяги торгів державними облігаціями порівняно з аналогічним періодом 2017 року залишилися на тому ж рівні, опціонними сертифікатами – зменшилися на 65%; натомість в 3,3 рази зросли обсяги торгів облігаціями підприємств.
 
Станом на 31.08.2018 кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів, допущених до торгів, становила 485. З них 227 – 1-го рівня лістингу, 3 - 2-го рівня лістингу.
Структура за видами фінансових інструментів: 227 серії ОВДП (1-го рівня лістингу), 83 серії облігацій підприємств (3 – 2-го рівня лістингу), 1 державний дериватив, 96 випусків акцій та 10 випусків акцій КІФ, 31 серія інвестиційних сертифікатів, 23 серії опціонних сертифікатів, 14 серій ф’ючерсних контрактів.

Протягом серпня договори на ФБ «Перспектива» укладалися щодо 77 фінансових інструментів, з початку 2018 року – щодо 154. Зокрема, у серпні на ФБ «Перспектива» угоди укладалися щодо 50 серій державних облігацій, з початку року – щодо 89 серій.

 
Фінансові інструменти - лідери за обсягами укладених договорів у січні-серпні 2018 року:

Державні облігації (ISIN)

Облігації підприємств (емітент, серія)

Серпень 2018

Січень-серпень 2018

Серпень 2018

Січень-серпень 2018

UA4000201891

UA4000200166

ПАТ "УКРПОШТА" (А)

ПАТ "УКРПОШТА" (A)

UA4000175467

UA4000195408

ПАТ "УКРПОШТА" (B)

ПАТ "УКРПОШТА" (B)

UA4000174239

UA4000176093

ТОВ "АВЕРС-ГРУП" (K)

ПАТ "УКРПОШТА" (C)

UA4000200778

UA4000194138

ТОВ "АВЕРС-ГРУП" (E)

ПАТ "КРЕДОБАНК" (B)

UA4000201446

UA4000197081

ТОВ "АВЕРС-ГРУП" (H)

АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1" (Z7)

UA4000196190

UA4000170732

АТ "ТАСКОМБАНК" (E)

АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1" (Y7)

UA4000194138

UA4000200158

ТОВ "АВЕРС-ГРУП" (C)

АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1" (A8)

UA4000198469

UA4000175467

ТОВ "АВЕРС-ГРУП" (I)

ТОВ "РУШ" (E)

UA4000201743

UA4000194591

ТОВ "АВЕРС-ГРУП" (J)

АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1" (I8)

UA4000195408

UA4000180426

ТОВ "АВЕРС-ГРУП" (D)

АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1" (D8)

 

Кількість членів ФБ «Перспектива» станом на 31.08.2018 – 81. Протягом серпня статус члена біржі отримано ТОВ "АЛЬТУС-ФІНАНС" (м. Дніпро).

Кількість членів біржі, що укладали договори у серпні, склала 41, в т.ч. щодо ОВДП – 35. З початку року кількість учасників торгів, що укладали договори, сягає 55, в т.ч. на ринку ОВДП – 47.

 

«У серпні обсяг укладених угод на фондових біржах України склав 30 млрд грн (максимальний показник у поточному році, в т.ч. на 43% більше за липень), з початку року – 175 млрд грн (на 33% більше за січень-серпень 2017 року)», – повідомив Станіслав Шишков, директор ФБ «Перспектива».
Частка державних облігацій в структурі біржових торгів у серпні становила 97,4%, облігаціями підприємств – 2,2%, акціями та цінними паперами ІСІ - 0,2%, опціонними сертифікатами – 0,2%.
З початку року структура біржових торгів в Україні також демонструє домінування боргового інструментарію: державні облігації – 94,8%, облігації підприємств – 3,2%, облігації місцевих позик – 0,2%, акції та цінні папери ІСІ – 0,6%, строкові контракти та опціонні сертифікати – 1,2%.
Частка валютних облігацій в загальному обсязі операцій з ОВДП в останні місяці поступово збільшується. Зокрема, в обсязі укладених угод з ОВДП на ФБ «Перспектива» частка валютних випусків у квітні 2018 р. складала 20%, у травні - 23%, у червні – 29%, у липні - 37%, у серпні – вже 45%. Аналогічні тенденції відображають дані НБУ щодо операцій на вторинному ринку: частка валютних облігацій в загальному обсязі виконаних угод з ОВДП у квітні складала 25%, у травні - 35%, у червні – 40%, у липні - 45%, у серпні – вже 56%.
Обсяг торгів на ФБ «Перспектива» у серпні зріс на 41% порівняно з липнем внаслідок збільшення обсягу укладених угод щодо державних облігацій (на 49%) та опціонних сертифікатів (на 48%), натомість дещо скоротилися обсяги торгів облігаціями підприємств (на 55%).
Частка ФБ «Перспектива» в загальному обсязі торгів на біржовому ринку України за 8 місяців поточного року становить 49%, в т.ч. на ринку ОВДП - 50%.
 

Довідка про компанію:

Фондова біржа «Перспектива» - технології та надійність. Одразу після створення в 2006 році біржа зайняла провідні позиції на ринку України завдяки активному впровадженню торгових, розрахункових та інформаційних технологій. Біржа першою в Україні реалізувала ринок заявок, легітимний електронний документообіг (2007), надійну і ефективну модель клірингу та розрахунків через спеціалізовану небанківську платіжну систему (2009), зареєструвала специфікації (2011) і запустила в обіг (2012) процентні строкові контракти, впровадила додаткове забезпечення в цінних паперах (2013), отримала погодження НБУ (2014), зареєструвала специфікації і запустила в обіг (2015) валютні деривативи. Універсальний підхід до стимулювання ліквідності та постійна модернізація біржових технологій дозволяють лідирувати в організації торгів максимально широким переліком фінансових інструментів. Біржа посідає перше місце в Україні за обсягом біржових торгів, починаючи з 2012 року.

3 вересня 2018 р.