Результати торгів ФБ «Перспектива» за вересень 2018 року


Протягом вересня 2018 року на ФБ «Перспектива» укладено 741 договір на загальну суму 10,7 млрд грн., з початку року – 5 493 договори на суму 97,4 млрд грн.

За оперативними даними з інтернет-сайтів фондових бірж, за 9 місяців 2018 року ФБ «Перспектива» посідає перше місце за обсягом торгів (з часткою загального біржового обороту 49%), друге місце – у ПФТС (41%), третє – у «Української біржі» (10%).

В розрізі фінансових інструментів ринкова частка ФБ «Перспектива» становить:

за вересень 2018 р. щодо ОВДП – 44%, облігацій підприємств – 47%, опціонних сертифікатів – 100%;

за січень-вересень 2018 р. щодо ОВДП – 49%, облігацій підприємств – 49%, опціонних сертифікатів – 100%.

 

Результати біржових торгів за вересень 2018 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид фінансових інструментів

Обсяг торгів

Кількість договорів

млн грн

Зміна до попереднього місяця

Частка у загальному обсягу торгів, %

шт.

Зміна до попереднього місяця, %

Держоблігації України

10 269,20

-33,9%

96,27%

656

-13,1%

Облігації підприємств

279,96

-25,1%

2,62%

19

-50,0%

Акції

0,03

-

0,00%

1

-

Інвестиційні сертифікати

4,71

+21,3%

0,04%

1

-50,0%

Опціонні сертифікати

113,30

+151,7%

1,06%

64

+10,3%

ВСЬОГО

10 667,20

-33,2%

100,00%

741

-13,1%

- Ринок заявок

0,85

-85,7%

0,01%

3

+200,0%

- Адресний ринок

6 904,41

-38,4%

64,73%

519

-13,9%

- Ринок РЕПО

3 746,57

-19,5%

35,12%

180

-5,3%

- Ринок розміщення

15,33

-84,1%

0,14%

38

-35,6%

- Ринок аукціону

0,03

-

0,00%

1

-

 

Найбільший обсяг торгів у вересні було зафіксовано з державними облігаціями України (96,27%), частка облігацій підприємств склала 2,62%, опціонних сертифікатів – 1,06%. При цьому 35,12% торгів проведено на ринку РЕПО, 64,73% - на адресному ринку, 0,01% - на ринку заявок, 0,14% - на ринку розміщення.
 

Результати біржових торгів за січень-вересень 2018 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид фінансових інструментів

Обсяг торгів

Кількість договорів

млн грн

Зміна до попереднього року, %

Частка у загальному обсягу торгів, %

шт.

Зміна до попереднього року, %

Держоблігації України

93 862,56

+1,4%

96,39%

4 988

+11,0%

Облігації підприємств

3 035,98

+148,9%

3,12%

143

+57,1%

Акції

29,60

+1102,1%

0,03%

12

+50,0%

Інвестиційні сертифікати

49,30

+605,0%

0,05%

10

+400,0%

Опціонні сертифікати

399,34

-54,0%

0,41%

327

-42,5%

Державні деривативи

0,33

-

0,00%

1

-

Строкові контракти

0,13

+269,9%

0,00%

12

+71,4%

ВСЬОГО

97 377,25

+2,8%

100,00%

5 493

+6,2%

- Ринок заявок

18,97

-83,0%

0,02%

25

+212,5%

- Адресний ринок

70 290,49

+25,2%

72,18%

4 147

+38,7%

- Ринок РЕПО

24 962,87

-34,1%

25,64%

1 166

-40,1%

- Ринок розміщення

2 075,24

+258,7%

2,13%

141

-34,7%

- Ринок аукціону

29,56

+64408,7%

0,03%

2

+100,0%

 
Обсяги торгів державними облігаціями порівняно з аналогічним періодом 2017 року зросли на 1%, облігаціями підприємств – в 2,5 раз, загальний обсяг торгів – на 3%.
 
Станом на 30.09.2018 кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів, допущених до торгів, становила 485. З них 226 – 1-го рівня лістингу, 3 - 2-го рівня лістингу.
Структура за видами фінансових інструментів: 236 серій ОВДП (1-го рівня лістингу), 82 серії облігацій підприємств (3 – 2-го рівня лістингу), 1 державний дериватив, 97 випусків акцій та 10 випусків акцій КІФ, 32 серії інвестиційних сертифікатів, 23 серії опціонних сертифікатів, 14 серій ф’ючерсних контрактів.

Протягом вересня договори на ФБ «Перспектива» укладалися щодо 60 фінансових інструментів, за 3 квартал – 108, з початку 2018 року – 159. Зокрема, у вересні на ФБ «Перспектива» угоди укладалися щодо 44 серій ОВДП, за 3 квартал – 62, з початку року – 92.

 
Фінансові інструменти - лідери за обсягами укладених договорів у січні-вересні 2018 року:

ОВДП (ISIN)

Облігації підприємств (емітент, серія)

Вересень 2018

Січень-вересень 2018

Вересень 2018

Січень-вересень 2018

UA4000196190

UA4000200166

ПАТ "УКРПОШТА" (А)

ПАТ "УКРПОШТА" (А)

UA4000200778

UA4000195408

ПАТ "УКРПОШТА" (В)

ПАТ "УКРПОШТА" (В)

UA4000196620

UA4000176093

ТОВ "РУШ" (Е)

ПАТ "УКРПОШТА" (С)

UA4000198469

UA4000194138

АТ "АЛЬФА-БАНК" (S)

ПАТ "КРЕДОБАНК" (В)

UA4000198006

UA4000197081

 

ТОВ "РУШ" (Е)

 

Кількість членів ФБ «Перспектива» станом на 30.09.2018 – 79.

Кількість членів біржі, що укладали договори у вересні, складає 42, в т.ч. щодо ОВДП – 37. З початку року кількість учасників торгів, що укладали договори, сягає 56, в т.ч. на ринку ОВДП – 47.

 

«У вересні обсяг укладених угод на фондових біржах України склав 24,5 млрд грн (на 19% менше за серпень), з початку року – 200 млрд грн (на 36% більше за січень-вересень 2017 року)», – повідомив Станіслав Шишков, директор ФБ «Перспектива».
Частка державних облігацій в структурі торгів на фондових біржах України у вересні становила 95,6%, облігаціями підприємств – 2,4%, облігаціями місцевих позик – 1,2%, акціями та цінними паперами ІСІ – 0,3%, опціонними сертифікатами – 0,5%. З початку року в структурі біржових торгів також домінують боргові інструменти: держоблігації – 94,9%, облігації підприємств - 3,1%, облігації місцевих позик - 0,4%, акції та цінні папери ІСІ – 0,5%, опціонні сертифікати – 0,2%, строкові контракти – 0,9%.
Обсяг торгів на ФБ «Перспектива» з початку 2018 року зріс на 3% порівняно з аналогічним періодом попереднього року, насамперед, в сегментах державних облігацій та облігацій підприємств.
Частка ФБ «Перспектива» в загальному обсязі торгів на біржовому ринку України за 9 місяців поточного року становить 49%.
 

Довідка про компанію:

Фондова біржа «Перспектива» - технології та надійність. Одразу після створення в 2006 році біржа зайняла провідні позиції на ринку України завдяки активному впровадженню торгових, розрахункових та інформаційних технологій. Біржа першою в Україні реалізувала ринок заявок, легітимний електронний документообіг (2007), надійну і ефективну модель клірингу та розрахунків через спеціалізовану небанківську платіжну систему (2009), зареєструвала специфікації (2011) і запустила в обіг (2012) процентні строкові контракти, впровадила додаткове забезпечення в цінних паперах (2013), отримала погодження НБУ (2014), зареєструвала специфікації і запустила в обіг (2015) валютні деривативи. Універсальний підхід до стимулювання ліквідності та постійна модернізація біржових технологій дозволяють лідирувати в організації торгів максимально широким переліком фінансових інструментів. Біржа посідає перше місце в Україні за обсягом біржових торгів, починаючи з 2012 року.

3 жовтня 2018 р.