Результати торгів ФБ «Перспектива» за жовтень 2018 року


Протягом жовтня 2018 року на ФБ «Перспектива» укладено 702 договори на загальну суму 10,8 млрд грн., з початку року – 6 195 договорів на суму 108,2 млрд грн.

За оперативними даними з інтернет-сайтів фондових бірж, за 10 місяців 2018 року ФБ «Перспектива» посідає перше місце за обсягом торгів (з часткою загального біржового обороту 49%), друге місце – у ПФТС (42%), третє – у «Української біржі» (9%).

В розрізі фінансових інструментів ринкова частка ФБ «Перспектива» становить:

за жовтень 2018 р. щодо ОВДП – 53%, облігацій підприємств – 20%, опціонних сертифікатів – 100%;

за січень-жовтень 2018 р. щодо ОВДП – 50%, облігацій підприємств – 46%, опціонних сертифікатів – 100%.

 

Результати біржових торгів за жовтень 2018 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид фінансових інструментів

Обсяг торгів

Кількість договорів

млн грн

Зміна до попереднього місяця

Частка у загальному обсягу торгів, %

шт.

Зміна до попереднього місяця, %

Державні облігації

10 580,38

+3,0%

97,63%

644

-1,8%

Облігації підприємств

146,98

-47,5%

1,36%

13

-31,6%

Акції

0,15

+393,9%

0,00%

2

+100,0%

Опціонні сертифікати

109,83

-3,1%

1,01%

43

-32,8%

ВСЬОГО

10 837,34

+1,6%

100,00%

702

-5,3%

- Ринок заявок

3,56

+316,9%

0,03%

6

+100,0%

- Адресний ринок

8 318,19

+20,5%

76,75%

574

+10,6%

- Ринок РЕПО

2 510,47

-33,0%

23,17%

114

-36,7%

- Ринок розміщення

5,12

-66,6%

0,05%

8

-79,0%

 

Найбільший обсяг торгів у жовтні було зафіксовано з державними облігаціями України (97,63%), частка облігацій підприємств склала 1,36%, опціонних сертифікатів – 1,01%. При цьому 23,17% торгів проведено на ринку РЕПО, 76,75% - на адресному ринку, 0,03% - на ринку заявок, 0,05% - на ринку розміщення.
 

Результати біржових торгів за січень-жовтень 2018 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид фінансових інструментів

Обсяг торгів

Кількість договорів

млн грн

Зміна до попереднього року, %

Частка у загальному обсягу торгів, %

шт.

Зміна до попереднього року, %

Державні облігації

104 442,94

+0,6%

96,51%

5 632

+10,2%

Облігації підприємств

3 182,97

+157,8%

2,94%

156

+66,0%

Акції

29,76

+298,7%

0,03%

14

+40,0%

Інвестиційні сертифікати

49,30

+605,0%

0,05%

10

+400,0%

Опціонні сертифікати

509,17

-46,7%

0,47%

370

-42,1%

Державні деривативи

0,33

-

0,00%

1

-

Строкові контракти

0,13

+269,9%

0,00%

12

+71,4%

ВСЬОГО

108 214,59

+2,1%

100,00%

6 195

+5,7%

- Ринок заявок

22,53

-81,3%

0,02%

31

+244,4%

- Адресний ринок

78 608,68

+23,2%

72,64%

4 721

+36,1%

- Ринок РЕПО

27 473,34

-33,9%

25,39%

1 280

-40,2%

- Ринок розміщення

2 080,35

+258,5%

1,92%

149

-36,6%

- Ринок аукціону

29,56

+64408,7%

0,03%

2

+100,0%

 
Обсяги торгів державними облігаціями порівняно з аналогічним періодом 2017 року зросли на 1%, облігаціями підприємств – в 2,6 раз, загальний обсяг торгів – на 2%.
 
Станом на 31.10.2018 кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів, допущених до торгів, становила 481. З них 225 – 1-го рівня лістингу, 3 - 2-го рівня лістингу.
Структура за видами фінансових інструментів: 225 серій ОВДП (1-го рівня лістингу), 81 серія облігацій підприємств (3 – 2-го рівня лістингу), 1 державний дериватив, 95 випусків акцій та 10 випусків акцій КІФ, 32 серії інвестиційних сертифікатів, 23 серії опціонних сертифікатів, 14 серій ф’ючерсних контрактів.

Протягом жовтня договори на ФБ «Перспектива» укладалися щодо 67 фінансових інструментів, з початку 2018 року – 173. Зокрема, у жовтні на ФБ «Перспектива» угоди укладалися щодо 49 серій державних облігацій, з початку року – 98.

 
Фінансові інструменти - лідери за обсягами укладених договорів у січні-жовтні 2018 року:

ОВДП (ISIN)

Облігації підприємств (емітент, серія)

Жовтень 2018

Січень-жовтень 2018

Жовтень 2018

Січень-жовтень 2018

UA4000201453

UA4000200166

ПАТ "УКРПОШТА" (А)

ПАТ "УКРПОШТА" (A)

UA4000200257

UA4000194138

АТ "ТАСКОМБАНК" (Е)

ПАТ "УКРПОШТА" (B)

UA4000196562

UA4000195408

ПАТ "УКРПОШТА" (В)

ПАТ "УКРПОШТА" (C)

UA4000195663

UA4000197081

ТОВ "РУШ" (Е)

ПАТ "КРЕДОБАНК" (B)

UA4000202055

UA4000176093

ПрАТ "СК "ДІМ СТРАХУВАННЯ" (А)

ТОВ "РУШ" (E)

UA4000201446

UA4000196562

ПАТ "КРЕДОБАНК" (А)

АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1" (Z7)

 

Кількість членів ФБ «Перспектива» станом на 31.10.2018 – 80. У жовтні членство на біржі отримано ТОВ "СІГНІФЕР" (м. Київ).  

Кількість членів біржі, що укладали договори у жовтні, складає 42, в т.ч. щодо ОВДП – 37. З початку року кількість учасників торгів, що укладали договори, сягає 57, в т.ч. на ринку ОВДП – 47.

 

«У жовтні обсяг укладених угод на фондових біржах України склав 21 млрд грн (на 15% менше за вересень), з початку року – 221 млрд грн (на 34% більше за січень-жовтень 2017 року)», – повідомив Станіслав Шишков, директор ФБ «Перспектива».
Частка державних облігацій в структурі торгів на фондових біржах України у жовтні становила 95,2%, облігаціями підприємств – 3,4%, акціями та цінними паперами ІСІ – 0,4%, опціонними сертифікатами – 0,5%. З початку року в структурі біржових торгів також превалюють облігації: держоблігації – 95,0%, облігації підприємств - 3,1%, облігації місцевих позик - 0,4%, акції та цінні папери ІСІ – 0,5%, опціонні сертифікати – 0,2%, строкові контракти – 0,8%.
Обсяг торгів на ФБ «Перспектива» з початку 2018 року зріс на 2% порівняно з аналогічним періодом попереднього року, насамперед, в сегментах державних облігацій та облігацій підприємств.
Частка ФБ «Перспектива» в загальному обсязі торгів на біржовому ринку України за жовтень становить 52%, за 10 місяців поточного року - 49%.
 

Довідка про компанію:

Фондова біржа «Перспектива» - технології та надійність. Одразу після створення в 2006 році біржа зайняла провідні позиції на ринку України завдяки активному впровадженню торгових, розрахункових та інформаційних технологій. Біржа першою в Україні реалізувала ринок заявок, легітимний електронний документообіг (2007), надійну і ефективну модель клірингу та розрахунків через спеціалізовану небанківську платіжну систему (2009), зареєструвала специфікації (2011) і запустила в обіг (2012) процентні строкові контракти, впровадила додаткове забезпечення в цінних паперах (2013), отримала погодження НБУ (2014), зареєструвала специфікації і запустила в обіг (2015) валютні деривативи. Універсальний підхід до стимулювання ліквідності та постійна модернізація біржових технологій дозволяють лідирувати в організації торгів максимально широким переліком фінансових інструментів. Біржа посідає перше місце в Україні за обсягом біржових торгів, починаючи з 2012 року.

1 листопада 2018 р.