Результати торгів ФБ «Перспектива» за листопад 2018 року


Протягом листопада 2018 року на ФБ «Перспектива» укладено 671 договір на загальну суму 10,4 млрд грн., з початку року – 6 866 договорів на суму 118,6 млрд грн.

За оперативними даними з інтернет-сайтів фондових бірж, за 11 місяців 2018 року ФБ «Перспектива» посідає перше місце за обсягом торгів (з часткою загального біржового обороту 49%), друге місце – у ПФТС (42%), третє – у «Української біржі» (9%).

В розрізі фінансових інструментів ринкова частка ФБ «Перспектива» становить:

за листопад 2018 р. щодо ОВДП – 55%, облігацій підприємств – 64%, опціонних сертифікатів – 100%;

за січень-листопад 2018 р. щодо ОВДП – 50%, облігацій підприємств – 50%, опціонних сертифікатів – 100%.

 

Результати біржових торгів за листопад 2018 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид фінансових інструментів

Обсяг торгів

Кількість договорів

млн грн

Зміна до попереднього місяця

Частка у загальному обсягу торгів, %

шт.

Зміна до попереднього місяця, %

Державні облігації України

9 150,95

-13,5%

87,97%

562

-12,7%

Облігації підприємств

1 109,77

+655,0%

10,67%

40

+207,7%

Акції

0,21

+39,6%

0,00%

14

+600,0%

Опціонні сертифікати

140,92

+28,3%

1,35%

55

+27,9%

ВСЬОГО

10 401,84

-4,0%

100,00%

671

-4,4%

- Ринок заявок

0,04

-98,9%

0,00%

1

-83,3%

- Адресний ринок

6 502,06

-21,8%

62,51%

535

-6,8%

- Ринок РЕПО

3 181,72

+26,7%

30,59%

132

+15,8%

- Ринок розміщення

718,03

+13936,0%

6,90%

3

-62,5%

 

Найбільший обсяг торгів у листопаді було зафіксовано з державними облігаціями України (87,97%), частка облігацій підприємств склала 10,67%, опціонних сертифікатів – 1,35%. При цьому 30,59% торгів проведено на ринку РЕПО, 62,51% - на адресному ринку, 6,90% - на ринку розміщення.
 

Результати біржових торгів за січень-листопад 2018 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид фінансових інструментів

Обсяг торгів

Кількість договорів

млн грн

Зміна до попереднього року, %

Частка у загальному обсягу торгів, %

шт.

Зміна до попереднього року, %

Державні облігації України

113 593,89

-0,1%

95,77%

6 194

+9,7%

Облігації підприємств

4 292,73

+219,4%

3,62%

196

+90,3%

Акції

29,97

+163,6%

0,03%

28

+154,6%

Інвестиційні сертифікати

49,30

+605,0%

0,04%

10

+400,0%

Опціонні сертифікати

650,09

-49,5%

0,55%

425

-43,3%

Державні деривативи

0,33

-

0,00%

1

-

Строкові контракти

0,13

+269,9%

0,00%

12

+71,4%

ВСЬОГО

118 616,44

+2,0%

100,00%

6 866

+5,4%

- Ринок заявок

22,57

-81,4%

0,02%

32

+220,0%

- Адресний ринок

85 110,74

+19,8%

71,75%

5 256

+33,3%

- Ринок РЕПО

30 655,06

-31,1%

25,84%

1 412

-38,8%

- Ринок розміщення

2 798,38

+322,9%

2,36%

152

-38,7%

- Ринок аукціону

29,56

+64408,7%

0,02%

2

+100,0%

 
Обсяги торгів державними облігаціями порівняно з аналогічним періодом 2017 року залишилися на попередньому рівні, облігаціями підприємств – зросли у 3,2 раз, загальний обсяг торгів збільшився на 2%.
 
Станом на 30.11.2018 кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів, допущених до торгів, становила 439. З них 222 – 1-го рівня лістингу, 2 - 2-го рівня лістингу.
Структура за видами фінансових інструментів: 222 серії ОВДП (1-го рівня лістингу), 45 серій облігацій підприємств (2 – 2-го рівня лістингу), 1 державний дериватив, 92 випусків акцій та 10 випусків акцій КІФ, 32 серії інвестиційних сертифікатів, 23 серії опціонних сертифікатів, 14 серій ф’ючерсних контрактів.

Протягом листопада договори на ФБ «Перспектива» укладалися щодо 72 фінансових інструментів, з початку 2018 року – 179. Зокрема, у листопаді на ФБ «Перспектива» угоди укладалися щодо 39 серій державних облігацій, з початку року – 98.

 
Фінансові інструменти - лідери за обсягами укладених договорів у січні-листопаді 2018 року:

ОВДП (ISIN)

Облігації підприємств (емітент, серія)

Листопад 2018

Січень-листопад 2018

Листопад 2018

Січень-листопад 2018

UA4000201453

UA4000200166

АТ "ОТП БАНК" (F)

ПАТ "УКРПОШТА" (A)

UA4000197081

UA4000197081

АТ "АЛЬФА-БАНК" (S)

ПАТ "УКРПОШТА" (B)

UA4000201446

UA4000194138

ПАТ "УКРПОШТА" (A)

АТ "ОТП БАНК" (F)

UA4000201396

UA4000201453

ТОВ "СК-АГРО" (C)

АТ "АЛЬФА-БАНК" (S)

UA4000196190

UA4000195408

ПАТ "УКРПОШТА" (B)

ПАТ "УКРПОШТА" (C)

UA4000196620

UA4000196562

ТОВ "НОВОТЕХ-ІНВЕСТ" (A)

ПАТ "КРЕДОБАНК" (B)

UA4000202576

UA4000176093

ПРАТ "СК "САЛАМАНДРА" (A)

ТОВ "РУШ" (E)

UA4000194138

UA4000201446

ПАТ "КРЕДОБАНК" (A)

АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1" (A8)

UA4000199244

UA4000196190

 

АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1" (Y7)

UA4000201743

UA4000196620

 

АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1" (Z7)

 

Кількість членів ФБ «Перспектива» станом на 30.09.2018 – 78.  

Кількість членів біржі, що укладали договори у жовтні, складає 44, в т.ч. щодо ОВДП – 39. З початку року кількість учасників торгів, що укладали договори, сягає 59, в т.ч. на ринку ОВДП – 49.

 

«У листопаді обсяг укладених угод на фондових біржах України склав 19 млрд грн (на 10% менше за жовтень), з початку року – 240 млрд грн (на 32% більше за січень-листопад 2017 року)», – повідомив Станіслав Шишков, директор ФБ «Перспектива».
Внаслідок низки успішних первинних розміщень корпоративних облігацій (зокрема, АТ "ОТП БАНК" та АТ "АЛЬФА-БАНК") обсяг угод з цими інструментами на ФБ «Перспектива» зріс з 0,15 млрд грн у жовтні до 1,11 млрд грн у листопаді, а частка в місячному обсязі торгів на біржі - з 1,36% до 10,67%. На біржовому ринку загалом обсяг торгів облігаціями підприємств зріс за жовтень-листопад з 0,71 до 1,74 млрд грн, а частка в місячному обсязі торгів – з 3,4% до 9,3%.
З початку року в структурі торгів на фондових біржах традиційно домінують боргові інструменти: держоблігації – 94,6%, облігації підприємств - 3,6%, облігації місцевих позик - 0,3%, акції та цінні папери ІСІ – 0,5%, опціонні сертифікати – 0,2%, строкові контракти – 0,8%.
Обсяг торгів на ФБ «Перспектива» з початку 2018 року зріс на 2% порівняно з аналогічним періодом попереднього року.
Частка ФБ «Перспектива» в загальному обсязі торгів на біржовому ринку України за листопад становить 55%, за 11 місяців поточного року - 49%.
 

Довідка про компанію:

Фондова біржа «Перспектива» - технології та надійність. Одразу після створення в 2006 році біржа зайняла провідні позиції на ринку України завдяки активному впровадженню торгових, розрахункових та інформаційних технологій. Біржа першою в Україні реалізувала ринок заявок, легітимний електронний документообіг (2007), надійну і ефективну модель клірингу та розрахунків через спеціалізовану небанківську платіжну систему (2009), зареєструвала специфікації (2011) і запустила в обіг (2012) процентні строкові контракти, впровадила додаткове забезпечення в цінних паперах (2013), отримала погодження НБУ (2014), зареєструвала специфікації і запустила в обіг (2015) валютні деривативи. Універсальний підхід до стимулювання ліквідності та постійна модернізація біржових технологій дозволяють лідирувати в організації торгів максимально широким переліком фінансових інструментів. Біржа посідає перше місце в Україні за обсягом біржових торгів, починаючи з 2012 року.

3 грудня 2018 р.