Результати торгів ФБ «Перспектива» за грудень 2018 року


Протягом грудня 2018 року на ФБ «Перспектива» укладено 561 договір на загальну суму 8,7 млрд грн., з початку року – 7 427 договорів на суму 127,3 млрд грн.

За оперативними даними з інтернет-сайтів фондових бірж, ФБ «Перспектива» посіла перше місце за обсягом торгів у 2018 році (з часткою загального біржового обороту 49%), друге місце – у ПФТС (43%), третє – у «Української біржі» (8%).

В розрізі фінансових інструментів ринкова частка ФБ «Перспектива» за 2018 рік становить: щодо держоблігацій – 49%, облігацій підприємств – 45%, опціонних сертифікатів – 100%.

 

Результати біржових торгів за грудень 2018 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид фінансових інструментів

Обсяг торгів

Кількість договорів

млн грн

Зміна до попереднього місяця

Частка у загальному обсягу торгів, %

шт.

Зміна до попереднього місяця, %

Державні облігації України

8 183,8

-11%

93,97%

498

-11%

Облігації підприємств

361,3

-67%

4,15%

13

-68%

Опціонні сертифікати

163,4

+16%

1,88%

49

-11%

Державні деривативи

0,1

-

0,00%

1

-

ВСЬОГО

8 708,6

-16%

100,00%

561

-16%

- Ринок заявок

0,8

+1990%

0,01%

4

+300%

- Адресний ринок

7 021,9

+8%

80,63%

485

-9%

- Ринок РЕПО

1 584,6

-50%

18,20%

68

-48%

- Ринок розміщення

101,3

-86%

1,16%

4

+33%

 

Найбільший обсяг торгів у грудні було зафіксовано з державними облігаціями України (93,97%), частка облігацій підприємств склала 4,15%, опціонних сертифікатів – 1,88%. При цьому 18,20% торгів проведено на ринку РЕПО, 80,63% - на адресному ринку, 1,16% - на ринку розміщення.
 

Результати біржових торгів за січень-грудень 2018 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид фінансових інструментів

Обсяг торгів

Кількість договорів

млн грн

Зміна до попереднього року, %

Частка у загальному обсягу торгів, %

шт.

Зміна до попереднього року, %

Державні облігації України

121 777,7

-2%

95,64%

6 692

+9%

Облігації підприємств

4 654,0

+124%

3,66%

209

+82%

Акції

30,0

+163%

0,02%

28

+133%

Інвестиційні сертифікати

49,3

+180%

0,04%

10

+150%

Опціонні сертифікати

813,4

-44%

0,64%

474

-48%

Державні деривативи

0,5

-

0,00%

2

-

Строкові контракти

0,13

+270%

0,00%

12

+71%

ВСЬОГО

127 325,0

0%

100,00%

7 427

+3%

- Ринок заявок

23,4

-82%

0,02%

36

+177%

- Адресний ринок

92 132,6

+19%

72,36%

5 741

+29%

- Ринок РЕПО

32 239,6

-34%

25,32%

1 480

-40%

- Ринок розміщення

2 899,6

+118%

2,28%

156

-38%

- Ринок аукціону

29,6

+64409%

0,02%

2

+100%

 
Обсяг укладених на Біржі договорів за 2018 рік практично не змінився та відповідає показникам попереднього року. Найбільш позитивною була динаміка обсягів торгів облігаціями підприємств (зростання в 2,2 раз); суттєво зросли обсяги укладених угод на ринках розміщення та аукціону. Також на 3% за рік збільшилася кількість угод, в т.ч. на 9% з ОВДП та на 82% з облігаціями підприємств.
 
Станом на 31.12.2018 кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів, допущених до торгів, становила 425, в т.ч. 225 лістингових.
Структура за видами фінансових інструментів: 227 серій держоблігацій та державних деривативів, 41 серія облігацій підприємств, 92 випуски акцій та 7 випусків акцій КІФ, 22 серії інвестиційних сертифікатів, 23 серії опціонних сертифікатів, 14 серій ф’ючерсних контрактів.

Протягом грудня договори на ФБ «Перспектива» укладалися щодо 63 фінансових інструментів, з початку 2018 року – 191 (на 37% більше, ніж у 2017 році). Зокрема, у грудні на ФБ «Перспектива» угоди укладалися щодо 44 серій держоблігацій, з початку року – 103 (на 39% більше, ніж у 2017 році).

 
Фінансові інструменти - лідери за обсягами укладених договорів у січні-грудні 2018 року:

ОВДП (ISIN)

Облігації підприємств (емітент, серія)

Грудень 2018

Січень-грудень 2018

Грудень 2018

Січень-грудень 2018

UA4000203012

UA4000200166

ТОВ "РУШ" (F)

АТ "УКРПОШТА" (A)

UA4000196562

UA4000197081

АТ "АЛЬФА-БАНК" (S)

АТ "УКРПОШТА" (B)

UA4000201453

UA4000201453

АТ "ТАСКОМБАНК" (E)

АТ "ОТП БАНК" (F)

UA4000142137

UA4000194138

ТОВ "СК-АГРО" (C)

АТ "АЛЬФА-БАНК" (S)

UA4000197081

UA4000196562

АТ "ТАСКОМБАНК" (F)

АТ "УКРПОШТА" (C)

UA4000196620

UA4000195408

АТ "УКРПОШТА" (B)

ПАТ "КРЕДОБАНК" (B)

UA4000198006

UA4000201446

ТОВ "НОВОТЕХ-ІНВЕСТ" (A)

ТОВ "СК-АГРО" (C)

UA4000199244

UA4000176093

 

ТОВ "РУШ" (E)

UA4000199491

UA4000196620

 

АТ "ТАСКОМБАНК" (E)

UA4000201743

UA4000196190

 

АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1" (A8)

 

Кількість членів ФБ «Перспектива» станом на 31.12.2018 – 78.  

Кількість членів біржі, що укладали договори у грудні, складає 38, в т.ч. щодо ОВДП – 36. З початку року кількість учасників торгів, що укладали договори, сягає 60, в т.ч. на ринку ОВДП – 50.

 

«У грудні 2018 року обсяг укладених угод на фондових біржах України склав 23 млрд грн (на 21% більше за листопад), у січні-грудні 2018 року – 262 млрд грн. (на 27% більше за минулий рік)», – повідомив Станіслав Шишков, директор ФБ «Перспектива».

Порівняно з 2017 роком на біржовому ринку обсяги торгів державними облігаціями зросли на 30% (з 190 до 247 млрд грн), облігаціями підприємств - на 68% (з 6,1 до 10,3 млрд грн), інвестиційними сертифікатами – в 5 раз (з 0,05 до 0,26 млрд грн). Негативна динаміка спостерігалася за акціями - скорочення в 4,4 раз (з 5,1 до 1,2 млрд грн), строковими контрактами - в 1,7 раз (з 3,2 до 1,8 млрд грн), опціонними сертифікатами - в 2,3 раз (з 1,9 до 0,8 млрд грн).
В структурі торгів за інструментами на фондових біржах у 2018 році традиційно домінували боргові інструменти: на першому місці – держоблігації (їх частка зросла з 92,1% у 2017 р. до 94,2% у 2018 р.), на другому місці - корпоративні облігації (зростання частки з 3,0% до 3,9%), на третьому – строкові контракти (зменшення частки з 1,5% до 0,7%), далі - акції (зменшення частки з 2,5% до 0,4%), опціонні сертифікати (зменшення частки з 0,9% до 0,3%), облігації місцевих позик (зростання частки з 0% до 0,3%), інвестиційні сертифікати (зростання частки з 0% до 0,1%).
ФБ «Перспектива» за наслідками 2018 року продовжує лідирувати в Україні, зокрема, за показниками обсягу торгів (сьомий рік поспіль, ринкова частка 49%), кількості членів біржі, допущених до торгів (67), кількості активних учасників торгів (60), в т.ч. торгуючих банків (30), кількості серій державних (103) та корпоративних (47) облігацій, щодо яких укладаються угоди.
 

Довідка про компанію:

Фондова біржа «Перспектива» - технології та надійність. Одразу після створення в 2006 році біржа зайняла провідні позиції на ринку України завдяки активному впровадженню торгових, розрахункових та інформаційних технологій. Біржа першою в Україні реалізувала ринок заявок, легітимний електронний документообіг (2007), надійну і ефективну модель клірингу та розрахунків через спеціалізовану небанківську платіжну систему (2009), зареєструвала специфікації (2011) і запустила в обіг (2012) процентні строкові контракти, впровадила додаткове забезпечення в цінних паперах (2013), отримала погодження НБУ (2014), зареєструвала специфікації і запустила в обіг (2015) валютні деривативи. Універсальний підхід до стимулювання ліквідності та постійна модернізація біржових технологій дозволяють лідирувати в організації торгів максимально широким переліком фінансових інструментів. Біржа посідає перше місце в Україні за обсягом біржових торгів, починаючи з 2012 року.

3 січня 2019 р.