Результати торгів ФБ «Перспектива» за квітень 2019 року


Протягом квітня 2019 року на ФБ «Перспектива» укладено 781 угоду на суму 18,26 млрд грн.(+18% до березня), з початку року – 2 876 угод на суму 60,59 млрд грн. (+53% до січня-квітня 2018 року).

Сукупно на фондових біржах України обсяг укладених угод у квітні 2019 р. склав 27 млрд грн (на 7% більше за березень), з початку року – 103 млрд грн (на 23% більше за січень-квітень 2018 року).
В структурі торгів на фондових біржах з початку року традиційно домінують боргові інструменти: держоблігації та держдеривативи – 96,5%, облігації підприємств - 3,0%, акції, цінні папери ІСІ та опціонні сертифікати – 0,5%.

ФБ «Перспектива» посідає перше місце за обсягом торгів у квітні та за 4 місяці 2019 року з часткою загального біржового обороту 67% та 58% відповідно, в т.ч. частка на ринку держоблігацій становить 69% у квітні та 60% з початку року.

 

Результати торгів ФБ «Перспектива» за квітень 2019 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид фінансових інструментів

Обсяг торгів

Кількість договорів

млн грн

Зміна до попереднього місяця

Частка у загальному обсягу торгів, %

шт.

Зміна до попереднього місяця, %

Держоблігації, держдеривативи

18 237,31

+14,4%

99,86%

768

+18,9%

Облігації підприємств

0,29

-

0,00%

2

-

Опціонні сертифікати

24,69

-30,0%

0,14%

11

-21,4%

ВСЬОГО

18 262,28

+14,3%

100,00%

781

+17,8%

- Ринок заявок

0,34

+723,2%

0,00%

2

0,0%

- Адресний ринок

13 039,51

+4,1%

71,40%

613

+23,1%

- Ринок РЕПО

5 222,43

+52,0%

28,60%

166

+5,1%

 
Найбільший обсяг торгів на ФБ «Перспектива» у квітні було зафіксовано з держоблігаціями (99,86%), частка опціонних сертифікатів склала 0,14%. При цьому 28,60% торгів проведено на ринку РЕПО, 71,40% - на адресному ринку.
 

Результати торгів ФБ «Перспектива» за січень-квітень 2019 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид фінансових інструментів

Обсяг торгів

Кількість договорів

млн грн

Зміна до попереднього року, %

Частка у загальному обсягу торгів, %

шт.

Зміна до попереднього року, %

Держоблігації, держдеривативи

60 182,44

+56,1%

99,32%

2 813

+52,9%

Облігації підприємств

329,23

-63,0%

0,54%

26

-31,6%

Акції

0,08

-99,7%

0,00%

7

+250,0%

Опціонні сертифікати

77,16

-55,6%

0,13%

30

-79,6%

ВСЬОГО

60 588,91

+52,7%

100,00%

2 876

+41,1%

- Ринок заявок

1,69

-75,5%

0,00%

7

+75,0%

- Адресний ринок

45 198,69

+54,5%

74,60%

2 233

+42,7%

- Ринок РЕПО

15 381,01

+58,6%

25,39%

626

+40,4%

- Ринок розміщення

7,52

-98,9%

0,01%

6

-62,5%

 
Обсяги торгів держоблігаціями на ФБ «Перспектива» порівняно з аналогічним періодом 2018 року зросли на 56%, загальний обсяг торгів – на 53%.
 
Станом на 30.04.2019 кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів, допущених до торгів на ФБ «Перспектива», становила 331, з них 215 – лістингові.
Структура випусків (серій) за видами фінансових інструментів: 216 - держоблігації та держдеривативи, 35 - облігації підприємств, 34 - акції, 2 - акції КІФ, 7 - інвестиційні сертифікати, 23 - опціонні сертифікати, 14 - ф’ючерсні контракти.

Протягом квітня договори на ФБ «Перспектива» укладалися щодо 54 фінансових інструментів, в т.ч. щодо 47 серій держоблігацій; з початку 2019 року – щодо 85 фінансових інструментів, в т.ч. щодо 68 серій держоблігацій.

 
Фінансові інструменти - лідери за обсягами укладених договорів у січні-квітні 2019 року:

ОВДП (ISIN)

Облігації підприємств (емітент, серія)

Квітень 2019

Січень-квітень 2019

Квітень 2019

Січень-квітень 2019

UA4000201768

UA4000200174

ПрАТ "СК "САЛАМАНДРА" (A)

ПрАТ "СК "САЛАМАНДРА" (A)

UA4000200174

UA4000201453

АТ "КРЕДОБАНК" (A)

АТ "КРЕДОБАНК" (A)

UA4000203830

UA4000203228

 

АТ "УКРПОШТА" (B)

UA4000201453

UA4000180426

 

ТОВ "РУШ" (E)

UA4000203723

UA4000201768

 

АТ "АЛЬФА-БАНК" (S)

 

Кількість членів ФБ «Перспектива» станом на 30.04.2019 – 74, в т.ч. допущено до торгів 65 (максимальний показник серед фондових бірж України).

Кількість членів ФБ «Перспектива», що укладали договори у квітні, складає 42, в т.ч. 41 щодо держоблігацій (+6 та +9 до березня 2019 р. відповідно); з початку року кількість учасників торгів, що укладали договори, сягає 50, в т.ч. 46 щодо держоблігацій (+1 та +2 до січня-квітня 2018 р. відповідно).

 

Довідка про компанію:

Фондова біржа «Перспектива» - технології та надійність. Одразу після створення в 2006 році біржа зайняла провідні позиції на ринку України завдяки активному впровадженню торгових, розрахункових та інформаційних технологій. Біржа першою в Україні реалізувала ринок заявок, легітимний електронний документообіг (2007), надійну і ефективну модель клірингу та розрахунків через спеціалізовану небанківську платіжну систему (2009), зареєструвала специфікації (2011) і запустила в обіг (2012) процентні строкові контракти, впровадила додаткове забезпечення в цінних паперах (2013), отримала погодження НБУ (2014), зареєструвала специфікації і запустила в обіг (2015) валютні деривативи. Універсальний підхід до стимулювання ліквідності та постійна модернізація біржових технологій дозволяють лідирувати в організації торгів максимально широким переліком фінансових інструментів. Біржа посідає перше місце в Україні за обсягом біржових торгів протягом 2012-2018 років.

2 травня 2019 р.