НКЦПФР прийняла Рішення щодо заборони торгів цінними паперами № 735 від 05.12.2019 р.


Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку прийняла Рішення № 735 від 05.12.2019 р. заборонити торгівлю цінними паперами (перелік додається)

Рішення 735

Цінні папери зазначених емітентів відсутні у біржовому списку ПрАТ "ФБ "ПЕРСПЕКТИВА"

19 грудня 2019 р.