Результати торгів ФБ «Перспектива» за червень 2020 року


Протягом червня 2020 року на ФБ «Перспектива» укладено 556 угод на суму 13,94 млрд грн.(-8% до травня 2020 р., +6% до червня 2019 р.), з початку року – 3 348 угод на суму 92,90 млрд грн. (+2% до січня-червня 2019 року).

Сукупно на фондових біржах України обсяг укладених угод у червні 2020 р. склав 25,6 млрд грн.    (-2% до травня 2020 р., +28% до червня 2019 р.), з початку року – 157 млрд грн (+5% до січня-червня 2019 р.).
В структурі торгів на фондових біржах з початку року традиційно домінують боргові інструменти: держоблігації та держдеривативи – 98,9%, облігації підприємств та міських позик - 0,8%, акції, цінні папери ІСІ та опціонні сертифікати – 0,3%.

ФБ «Перспектива» посідає перше місце за обсягом торгів у червні та за 6 місяців 2020 року з часткою загального біржового обороту 55% та 59% відповідно.

 

Результати торгів ФБ «Перспектива» за червень 2020 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид фінансових інструментів

Обсяг торгів

Кількість договорів

млн грн

Зміна до попереднього місяця

Частка у загальному обсягу торгів, %

шт.

Зміна до попереднього місяця, %

Держоблігації, держдеривативи

13 884,83

-8,1%

99,57%

537

+2,1%

Облігації підприємств

8,87

+99,0%

0,06%

5

+150,0%

Опціонні сертифікати

51,17

-

0,37%

14

-

ВСЬОГО

13 944,87

-7,7%

100,00%

556

+5,3%

- Ринок заявок

30,31

+15103,9%

0,22%

4

+300,0%

- Адресний ринок

10 722,73

0,0%

76,89%

478

+11,9%

- Ринок РЕПО

3 191,82

-27,2%

22,89%

74

-26,0%

 
Обсяг торгів на ФБ «Перспектива» у червні скоротився на 8%, натомість кількість угод зросла на 5%. При цьому 22,89% торгів проведено на ринку РЕПО, 0,22% - на ринку заявок, 76,89% - на адресному ринку.
 

Результати торгів ФБ «Перспектива» за січень-червень 2020 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид фінансових інструментів

Обсяг торгів

Кількість договорів

млн грн

Зміна до попереднього року, %

Частка у загальному обсягу торгів, %

шт.

Зміна до попереднього року, %

Держоблігації, держдеривативи

92 828,84

+2,1%

99,92%

3 306

-24,3%

Облігації підприємств

19,46

-95,8%

0,02%

17

-61,4%

Опціонні сертифікати

52,25

-45,7%

0,06%

25

-35,9%

ВСЬОГО

92 900,55

+1,6%

100,00%

3 348

-24,9%

- Ринок заявок

33,98

+1328,3%

0,04%

9

0,0%

- Адресний ринок

67 594,29

-0,9%

72,76%

2 735

-20,8%

- Ринок РЕПО

25 272,27

+8,9%

27,20%

604

-38,5%

 
Обсяги торгів держоблігаціями на ФБ «Перспектива» та загальний обсяг торгів порівняно з аналогічним періодом 2019 року зросли на 2%.
Станом на 30.06.2020 кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів, допущених до торгів на ФБ «Перспектива», становила 279, з них 189 – лістингові.
Структура випусків (серій) за видами фінансових інструментів: 192 - держоблігації та держдеривативи, 20 - облігації підприємств, 21 - акції, 2 - акції КІФ, 7 - інвестиційні сертифікати, 23 - опціонні сертифікати, 14 - ф’ючерсні контракти.

Протягом червня договори на ФБ «Перспектива» укладалися щодо 47 фінансових інструментів, з початку 2020 року – щодо 68 фінансових інструментів.

 
Фінансові інструменти - лідери за обсягами укладених договорів у січні-червні 2020 року:

ОВДП (ISIN) – за червень

ОВДП (ISIN) – за січень-червень

UA4000204150

UA4000195176

UA4000206460

UA4000200174

UA4000204002

UA4000204002

UA4000202469

UA4000206460

UA4000204556

UA4000204556

UA4000195176

UA4000204150

UA4000209381

UA4000203236

UA4000194468

UA4000198006

UA4000203723

UA4000171094

UA4000200174

UA4000202469

 

Кількість членів ФБ «Перспектива» станом на 30.06.2020 – 69.

Кількість членів ФБ «Перспектива», що укладали договори у червні, складає 41 (+1 до травня 2020 р.); з початку року кількість учасників торгів, що укладали договори, сягає 49.

 

Довідка про компанію:

Фондова біржа «Перспектива» - технології та надійність. Одразу після створення в 2006 році біржа зайняла провідні позиції на ринку України завдяки активному впровадженню торгових, розрахункових та інформаційних технологій. Біржа першою в Україні реалізувала ринок заявок, легітимний електронний документообіг (2007), надійну і ефективну модель клірингу та розрахунків через спеціалізовану небанківську платіжну систему (2009), зареєструвала специфікації (2011) і запустила в обіг (2012) процентні строкові контракти, впровадила додаткове забезпечення в цінних паперах (2013), отримала погодження НБУ (2014), зареєструвала специфікації і запустила в обіг (2015) валютні деривативи. Універсальний підхід до стимулювання ліквідності та постійна модернізація біржових технологій дозволяють лідирувати в організації торгів максимально широким переліком фінансових інструментів. Біржа посідає перше місце в Україні за обсягом біржових торгів протягом 2012-2020 років.

1 липня 2020 р.