Результати торгів ФБ «Перспектива» за липень 2020 року


Протягом липня 2020 року на ФБ «Перспектива» укладено 528 угод на суму 14,30 млрд грн.(+3% до червня 2020 р.), з початку року – 3 876 угод на суму 107,21 млрд грн. (-5% до січня-липня 2019 року).

Сукупно на фондових біржах України обсяг укладених угод у липні 2020 р. склав 27,6 млрд грн. (+8% до червня 2020 р.), з початку року – 184 млрд грн (-1% до січня-липня 2019 р.).
В структурі торгів на фондових біржах з початку року традиційно домінують боргові інструменти: держоблігації та держдеривативи – 98,3%, облігації підприємств та міських позик - 1,4%, акції, цінні папери ІСІ та опціонні сертифікати – 0,3%.

ФБ «Перспектива» посідає перше місце за обсягом торгів у липні з часткою загального біржового обороту 52%, з початку року - 58%, в т.ч. в сегменті держоблігацій – 55% та 59% відповідно.

 

Результати торгів ФБ «Перспектива» за липень 2020 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид фінансових інструментів

Обсяг торгів

Кількість договорів

млн грн

Зміна до попереднього місяця

Частка у загальному обсягу торгів, %

шт.

Зміна до попереднього місяця, %

Держоблігації, держдеривативи

14 297,17

+3,0%

99,95%

521

-3,0%

Облігації підприємств

0,44

-95,1%

0,00%

3

-40,0%

Опціонні сертифікати

7,36

-85,6%

0,05%

4

-71,4%

ВСЬОГО

14 304,96

+2,6%

100,00%

528

-5,0%

- Ринок заявок

0,40

-98,7%

0,00%

1

-75,0%

- Адресний ринок

9 809,78

-8,5%

68,58%

433

-9,4%

- Ринок РЕПО

4 494,78

+40,8%

31,42%

94

+27,0%

 
Обсяг торгів на ФБ «Перспектива» у липні зріс на 3%, натомість кількість угод скоротилася на 5%. При цьому 31,42% торгів проведено на ринку РЕПО, 68,58% - на адресному ринку.
 

Результати торгів ФБ «Перспектива» за січень-липень 2020 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид фінансових інструментів

Обсяг торгів

Кількість договорів

млн грн

Зміна до попереднього року, %

Частка у загальному обсягу торгів, %

шт.

Зміна до попереднього року, %

Держоблігації, держдеривативи

107 123,19

-5,1%

99,92%

3 826

-28,5%

Облігації підприємств

19,89

-95,8%

0,02%

20

-55,6%

Опціонні сертифікати

59,61

-51,9%

0,06%

29

-51,7%

ВСЬОГО

107 205,52

-5,5%

100,00%

3 876

-29,2%

- Ринок заявок

34,38

+938,9%

0,03%

10

-16,7%

- Адресний ринок

77 404,08

-8,7%

72,20%

3 168

-25,8%

- Ринок РЕПО

29 767,06

3,8%

27,77%

698

-41,0%

 
Обсяги торгів держоблігаціями на ФБ «Перспектива» та загальний обсяг торгів порівняно з аналогічним періодом 2019 року зменшилися на 5%.
Станом на 31.07.2020 кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів, допущених до торгів на ФБ «Перспектива», становила 278, з них 187 – лістингові.
Структура випусків (серій) за видами фінансових інструментів: 190 - держоблігації та держдеривативи, 21 - облігації підприємств, 21 - акції, 2 - акції КІФ, 7 - інвестиційні сертифікати, 23 - опціонні сертифікати, 14 - ф’ючерсні контракти.

Протягом липня договори на ФБ «Перспектива» укладалися щодо 43 фінансових інструментів, з початку 2020 року – щодо 69 фінансових інструментів.

 
Фінансові інструменти - лідери за обсягами укладених договорів у січні-липні 2020 року:

ОВДП (ISIN) – за липень

ОВДП (ISIN) – за січень-липень

UA4000204556

UA4000195176

UA4000202469

UA4000200174

UA4000204002

UA4000204556

UA4000204150

UA4000204002

UA4000204986

UA4000204150

UA4000195176

UA4000206460

UA4000204572

UA4000202469

UA4000200174

UA4000203236

UA4000194468

UA4000198006

UA4000206460

UA4000203723

 

Кількість членів ФБ «Перспектива» станом на 31.07.2020 – 66. У липні статус члена біржі отримано АТ "АП БАНК" (м. Київ). Загалом триває скорочення кількості членів біржі (у липні - на 4%, з початку року – на 7%). Нажаль це є загальноринковою тенденцією, пов’язаною із невпинним зменшенням кількості ліцензованих торговців цінними паперами. За липень кількість членів провідних фондових бірж скоротилося на 5%, з початку 2020 р. – на 8%. Тим не менше, певною мірою це стосується не надто активних учасників торгів або членів біржі, які з різних причин не мають постійного доступу до торгів; як наслідок, кількість членів ФБ «Перспектива», постійно допущених до торгів, з початку року скоротилася на 3%, тобто менш суттєво, ніж кількість членів біржі (на 7%) та менше, ніж в середньому на провідних фондових біржах України (на 5%). Отже ФБ «Перспектива» продовжує займати провідні позиції на ринку за кількістю членів біржі, активних учасників торгів, в т.ч. банків, зокрема завдяки залученню нових членів біржі (5 з початку року).

Кількість членів ФБ «Перспектива», що укладали договори, у липні склало 37, з початку року - 50.

 

Довідка про компанію:

Фондова біржа «Перспектива» - технології та надійність. Одразу після створення в 2006 році біржа зайняла провідні позиції на ринку України завдяки активному впровадженню торгових, розрахункових та інформаційних технологій. Біржа першою в Україні реалізувала ринок заявок, легітимний електронний документообіг (2007), надійну і ефективну модель клірингу та розрахунків через спеціалізовану небанківську платіжну систему (2009), зареєструвала специфікації (2011) і запустила в обіг (2012) процентні строкові контракти, впровадила додаткове забезпечення в цінних паперах (2013), отримала погодження НБУ (2014), зареєструвала специфікації і запустила в обіг (2015) валютні деривативи. Універсальний підхід до стимулювання ліквідності та постійна модернізація біржових технологій дозволяють лідирувати в організації торгів максимально широким переліком фінансових інструментів. Біржа посідає перше місце в Україні за обсягом біржових торгів протягом 2012-2020 років.

3 серпня 2020 р.