Результати торгів ФБ «Перспектива» за січень 2021 року


Протягом січня 2021 року на ФБ «Перспектива» укладено 784 угоди на суму 17,22 млрд грн. (на 6% більше, ніж у січні 2020 р.)

Сукупно на фондових біржах України обсяг укладених угод у січні 2021 р. склав 33 млрд грн (+49% до січня 2020 р.) В структурі торгів на фондових біржах у січні 2021 р. традиційно домінували боргові інструменти: держоблігації та держдеривативи – 99,4%, облігації підприємств та місцевих позик - 0,5%, акції, цінні папери ІСІ, опціонні сертифікати, строкові контракти – 0,1%.

ФБ «Перспектива» посідає перше місце за обсягом торгів у січні 2021 р. з часткою загального біржового обороту 52%, в т.ч. на ринку держоблігацій - 53%, у сегменті угод РЕПО з ОВДП –  95%.

 

Результати біржових торгів за січень 2021 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид фінансових інструментів

Обсяг торгів

Кількість договорів

млн грн

Зміна до попереднього року, %

Частка у загальному обсягу торгів, %

шт.

Зміна до попереднього року, %

Державні облігації України

17 179,71

+6,0%

99,75%

777

+45,5%

Облігації місцевих позик

1,10

+100,0%

0,01%

1

+100,0%

Облігації підприємств

41,11

+7716,8%

0,24%

6

+200,0%

ВСЬОГО

17 221,92

+6,3%

100,00%

784

+43,9%

- Ринок заявок

174,93

+100,0%

1,02%

4

+100,0%

- Адресний ринок

12 286,74

+19,8%

71,34%

648

+62,4%

- Ринок РЕПО

4 760,25

-20,0%

27,64%

132

-9,6%

 

Обсяг торгів на ФБ «Перспектива» порівняно з січнем 2020 р. збільшився на 6%. Найбільший обсяг торгів у січні 2021 р. на ФБ «Перспектива» було зафіксовано з державними облігаціями України (99,75%). При цьому 27,64% торгів проведено на ринку РЕПО, 1,02% - на ринку заявок, 71,34% - на адресному ринку.
 
Станом на 31.01.2021 кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів, допущених до торгів, становила 279, з них 186 – лістингові.
Структура випусків (серій) за видами фінансових інструментів: 199 - держоблігації та держдеривативи, 20 - облігації підприємств, 2 - облігації місцевих позик, 20 - акції, 1 - акції КІФ, 6 - інвестиційні сертифікати, 17 - опціонні сертифікати, 14 - ф’ючерсні контракти.

Протягом січня договори на ФБ «Перспектива» укладалися щодо 40 фінансових інструментів, в т.ч. 37 серій ОВДП.

 
Фінансові інструменти - лідери за обсягами укладених договорів у грудні 2020 - січні 2021 року:

ОВДП (ISIN)

Грудень 2020

Січень 2021

UA4000204150

UA4000204150

UA4000213300

UA4000203236

UA4000211502

UA4000215156

UA4000213219

UA4000213300

UA4000206460

UA4000214506

UA4000173371

UA4000200174

UA4000207989

UA4000206460

UA4000204002

UA4000214787

UA4000214506

UA4000214498

UA4000214498

UA4000207989

 

Кількість членів ФБ «Перспектива» станом на 31.01.2021 – 61. Кількість членів біржі, що укладали договори у січні, складає 39 (+9 до січня 2020 р.).

За даними НБУ, протягом січня вартість ОВДП в обігу зросла на 1,4% (з 998,6 до 1012,6 млрд грн), у т.ч. вартість ОВДП, номінованих у гривні, зросла на 2,1% (до 897,4 млрд грн), натомість вартість валютних ОВДП скоротилася на 3,3% (до 133,1 млрд грн). При цьому частка банків зменшилася на 0,59% (з 52,01% до 51,42%), НБУ – на 0,45% (з 32,50% до 32,05%), натомість збільшилася частка нерезидентів – на 0,88% (з 8,54% до 9,42%), фізичних осіб – на 0,11% (з 1,11% до 1,22%), інших інвесторів - на 0,06% (з 5,83% до 5,89%). Обсяг виконаних угод з ОВДП у січні на вторинному ринку (біржові та позабіржові операції) порівняно з січнем 2020 р. зріс на 86% (з 20,6 до 38,3 млрд грн), кількість угод - на 91% (з 1078 до 2056).

 

Довідка про компанію:

Фондова біржа «Перспектива» - технології та надійність. Одразу після створення в 2006 році біржа зайняла провідні позиції на ринку України завдяки активному впровадженню торгових, розрахункових та інформаційних технологій. Біржа першою в Україні реалізувала ринок заявок, легітимний електронний документообіг (2007), надійну і ефективну модель клірингу та розрахунків через спеціалізовану небанківську платіжну систему (2009), зареєструвала специфікації (2011) і запустила в обіг (2012) процентні строкові контракти, впровадила додаткове забезпечення в цінних паперах (2013), отримала погодження НБУ (2014), зареєструвала специфікації і запустила в обіг (2015) валютні деривативи. Універсальний підхід до стимулювання ліквідності та постійна модернізація біржових технологій дозволяють лідирувати в організації торгів максимально широким переліком фінансових інструментів. Біржа посідає перше місце в Україні за обсягом біржових торгів протягом 2012-2021 років.

1 лютого 2021 р.