Результати торгів Біржі за квітень 2012 року. Члени Біржі-лідери за обсягами укладених договорів


Протягом квітня 2012 року на Біржі укладено 2 652 договори на загальну суму 5,22 млрд грн. Порівняно з березнем обсяг торгів на Біржі зріс на 3,2%, кількість договорів – на 9,3%.

За оперативними даними з інтернет-сайтів фондових бірж, Біржа посіла друге місце за обсягом торгів у квітні (з часткою загального біржового обороту 35%), перше місце – у ПАТ «Фондова біржа ПФТС» (49%), третє – у ПАТ «Українська біржа» (14%).

 З початку року обсяг торгів на Біржі склав 19,37 млрд грн., що складає 33% від загального біржового обороту в Україні. Біржа займає друге місце за обсягом торгів за 4 місяці поточного року.

За оперативними даними НКЦПФР в розрізі фінансових інструментів ринкова частка Біржі за січень-квітень 2012 року складає: щодо ОВДП – 26%, облігацій підприємств – 24%, облігацій місцевих позик – 47%, акцій – 57%, інвестиційних сертифікатів – 97%, опціонних сертифікатів – 86%.

 

Результати біржових торгів за квітень 2012 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид цінних паперів

Обсяг торгів, (млн. грн.)

Кількість виконаних договорів

Частка у загальному обсягу торгів на Біржі, %

Частка у загальній кількості договорів на Біржі, %

Державні облігації України

2 917,17

122

55,91%

4,60%

Акції

1 211,53

1 981

23,22%

74,70%

Облігації підприємств

578,71

33

11,09%

1,24%

Облігації місцевих позик

0,07

3

0,01%

0,11%

Інвестиційні сертифікати

487,88

436

9,35%

16,44%

Деривативи

22,16

77

0,42%

2,90%

ВСЬОГО

5 217,53

2 652

100,00%

100,00%

 

Результати біржових торгів за січень-квітень 2012 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид цінних паперів

Обсяг торгів, (млн. грн.)

Кількість виконаних договорів

Частка у загальному обсягу торгів на Біржі, %

Частка у загальній кількості договорів на Біржі, %

Державні облігації України

8 272,25

374

42,71%

3,45%

Акції

6 880,38

8 052

35,52%

74,17%

Облігації підприємств

1 976,89

146

10,21%

1,34%

Облігації місцевих позик

13,61

17

0,07%

0,16%

Інвестиційні сертифікати

2 165,58

2 071

11,18%

19,08%

Деривативи

60,09

196

0,31%

1,81%

ВСЬОГО

19 368,81

10 856

100,00%

100,00%

 
Найбільший обсяг торгів у квітні було зафіксовано з державними облігаціями України (55,91%) та акціями (23,22%). При цьому 32,51% торгів проведено на Ринку заявок, 56,53% - на адресному ринку, 10,94% - на Ринку розміщення (щодо облігацій ТОВ "СОНЕТ", ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК", ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", ТОВ "Дон Строй Ком", ТОВ "РСГП "Столичний"), 0,42% - на ринку похідних (щодо опціонних сертифікатів).
 Порівняно з попереднім місяцем обсяг торгів облігаціями підприємств зріс у 2,3 рази, опціонними сертифікатами – на 7,4%, інвестиційними сертифікатами – на 6,4%, ОВДП – на 0,2%; обсяг торгів акціями скоротився на 13,6%.
 
У квітні до біржового списку були включені акції ПАТ "Центренерго", ПАТ "МК "Азовсталь", ПАТ "Західенерго", ПАТ "Дніпроенерго", ПАТ "Мотор Січ", ПАТ "Полтавський ГЗК", ПАТ "Авдіївський КХЗ", ПАТ "ШУ "Покровське", ПАТ "САН ІнБев Україна", ПАТ "ДОНБАСЕНЕРГО", ПАТ "Ясинівский КХЗ", ПАТ "ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ", ПАТ "Євпаторійський холодокомбінат", ПАТ "Укртекстиль", ПАТ "БАЛТСЬКИЙ ВРЗ", ПАТ "Полімет", ПАТ "ВТО "Надзбруччя", ПАТ "ПЛЕМЗАВОД "СТЕПНОЙ", ВАТ "Ім. Чапаєва", ПАТ "ЄННІ ФУДЗ", ПАТ "ТКФ "АРТ", ПАТ "ЧГЗБ", ВАТ "Завод "Перетворювач", ПАТ "КУЛЬТТОРГ", ПАТ "ДАЗ", ВАТ "Весна" тощо; облігації ТОВ "СОНЕТ", ТОВ "ЛІЗИНГ ІТ-СПВ" та ОВДП.
Станом на 30.04.2012 кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів у Біржовому списку склала 224 (зростання порівняно з попереднім місяцем на 13,1%). З них: 36 у 1-му рівні лістингу, 29 у 2-му рівні лістингу, 159 у списку позалістингових цінних паперів.
Структура біржового списку: 122 випуски акцій (з них 11 – у 2-му рівні лістингу, 111 - у списку позалістингових цінних паперів), 35 серій ОВДП (1-ий рівень лістингу), 15 серій інвестиційних сертифікатів (2-ий рівень лістингу), 47 серій облігацій (з них 3 – у 2-му рівні лістингу, 44 - у списку позалістингових цінних паперів), 1 серія облігацій місцевих позик (1-ий рівень лістингу) та 4 серії опціонних сертифікатів (у списку позалістингових цінних паперів).


Капіталізація акцій у складі біржового списку станом на 30.04.2012 склала 68,35 млрд. грн.
 
Члени Біржі-лідери за обсягами укладених договорів у квітні 2012 року (в розрізі видів цінних паперів), визначені відповідно до вимог внутрішніх документів Біржі:

Ринок ОВДП

Ринок акцій

Ринок облігацій підприємств

ТОВ "IНВЕСТИЦIЙНИЙ КАПIТАЛ УКРАIНА"

ТОВ "IНВЕСТИЦIЙНИЙ КАПIТАЛ УКРАIНА"

АТ "Ерсте Банк"

ТОВ "ФОНДОВИЙ АКТИВ"

ТОВ "ЦЕНТРАЛЬНИЙ БРОКЕР"

ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК"

ПАТ "IНГ БАНК УКРАIНА"

ТОВ "IК А.I.С.Т.-IНВЕСТ"

ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК"

ПАТ "СБЕРБАНК РОСII"

ТОВ "КАСТОДI-БРОК"

ПАТ "ВТБ Банк"

АТ "Ерсте Банк"

ТОВ "ФК "АКВIТЕНС"

ПАТ "ОТП БАНК"

ПАТ "АЛЬФА-БАНК"

ТОВ "ЦЕНТРАЛЬНО СХIДНА ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ"

ТОВ "IНВЕСТИЦIЙНИЙ КАПIТАЛ УКРАIНА"

ПАТ "ОТП БАНК"

ТОВ "СПАЙК-IНВЕСТ"

ТОВ "ФОНДОВИЙ АКТИВ"

ПАТ "ВТБ Банк"

ТОВ "ФГI"

ТОВ "Камелот Iнвест"

ПАТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"

ТОВ "АКЦЕПТОР"

ТОВ "Сiтi Брок"

ТОВ "ЦЕНТРАЛЬНИЙ БРОКЕР"

ТОВ ФК "ФIНЕКС- УКРАIНА"

ТОВ "ДI`ЕН`КЕЙ КАПIТАЛ"

 

Кількість членів Біржі станом на 30.04.2012 - 109 торговців цінними паперами.

 

3 травня 2012 р.