Результати торгів ФБ «Перспектива» за березень 2021 року


Протягом березня 2021 року на ФБ «Перспектива» укладено 1360 угод на суму 19,4 млрд грн.(-20% до лютого 2021 р.), з початку року – 2514 угод на суму 60,8 млрд грн. (+30% до січня-березня 2020 р.).

Сукупно на фондових біржах України обсяг укладених угод у березні 2021 року склав 43 млрд грн. (+4% до лютого 2021 р.), з початку року – 117 млрд грн (+49% до січня-березня 2020 р.).
В структурі торгів на фондових біржах України з початку року традиційно домінують боргові інструменти: держоблігації та держдеривативи – 99,4%, облігації підприємств та облігації міських позик – 0,5%, акції, цінні папери ІСІ, опціонні сертифікати, строкові контракти – 0,1%.

ФБ «Перспектива» посідає перше місце за обсягом торгів у січні-березні з часткою загального біржового обороту 52%.

 

Результати торгів ФБ «Перспектива» за березень 2021 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид фінансових інструментів

Обсяг торгів

Кількість договорів

млн грн

Зміна до попереднього місяця

Частка у загальному обсягу торгів, %

шт.

Зміна до попереднього місяця, %

Держоблігації, держдеривативи

19 422,26

-19,5%

99,94%

1 353

-1,0%

Облігації місцевих позик

0,71

-84,2%

0,00%

1

0,0%

Облігації підприємств

10,87

+100,0%

0,06%

4

+100,0%

Опціонні сертифікати

0,12

+14,4%

0,00%

2

-33,3%

ВСЬОГО

19 433,96

-19,5%

100,00%

1 360

-0,7%

- Ринок заявок

20,67

+47,2%

0,11%

6

-25,0%

- Адресний ринок

12 018,51

-30,5%

61,84%

1 164

-1,5%

- Ринок РЕПО

7 394,78

+8,1%

38,05%

190

+5,6%

 
Обсяг торгів на ФБ «Перспектива» у березні порівняно з лютим зменшився на 20%, кількість угод - на 1%. Найбільший обсяг торгів у березні 2021 р. зафіксовано з держоблігаціями (99,94%). 38,05% торгів проведено на ринку РЕПО, 61,84% - на адресному ринку, 0,11% - на ринку заявок.
 

Результати торгів ФБ «Перспектива» за січень-березень 2021 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид фінансових інструментів

Обсяг торгів

Кількість договорів

млн грн

Зміна до попереднього року, %

Частка у загальному обсягу торгів, %

шт.

Зміна до попереднього року, %

Держоблігації, держдеривативи

60 741,39

+29,7%

99,90%

3 496

+120,2%

Облігації місцевих позик

6,30

+100,0%

0,01%

3

+100,0%

Облігації підприємств

51,99

+1332,5%

0,09%

10

+11,1%

Опціонні сертифікати

0,22

-79,2%

0,00%

5

-54,6%

ВСЬОГО

60 799,91

+29,8%

100,00%

3 514

+118,5%

- Ринок заявок

209,64

+5937,8%

0,34%

18

+350,0%

- Адресний ринок

41 595,04

+29,2%

68,41%

2 994

+140,7%

- Ринок РЕПО

18 995,23

+29,6%

31,24%

502

+39,4%

 
Обсяг торгів на ФБ «Перспектива» порівняно з аналогічним періодом 2020 року зріс на 30%, кількість угод – у 2,2 рази.
Станом на 31.03.2021 кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів, допущених до торгів на ФБ «Перспектива», становила 276, з них 184 – лістингові.
Структура випусків (серій) за видами фінансових інструментів: 197 - держоблігації та держдеривативи, 20 - облігації підприємств, 2 – облігації місцевих позик, 20 - акції, 1 - акції КІФ, 6 - інвестиційні сертифікати, 17 - опціонні сертифікати, 14 - ф’ючерсні контракти.

Протягом березня договори на ФБ «Перспектива» укладалися з 49 фінансовими інструментами (+3 до лютого), з початку 2021 року – з 60 фінансовими інструментами (+6 до січня-березня 2020 р.)

 
Фінансові інструменти - лідери за обсягами укладених договорів у січні-березні 2021 року:

ОВДП (ISIN) – за березень

ОВДП (ISIN) – за січень-березень

UA4000207880

UA4000214506

UA4000200885

UA4000204150

UA4000215495

UA4000207880

UA4000215156

UA4000200885

UA4000199210

UA4000213300

UA4000204150

UA4000215156

UA4000214506

UA4000203236

UA4000207989

UA4000215495

UA4000215727

UA4000207989

UA4000204986

UA4000203723

 

Кількість членів ФБ «Перспектива» станом на 31.03.2021 – 61, допущено до торгів – 57 (максимальне значення серед фондових бірж України). Кількість членів ФБ «Перспектива», що укладали договори, у березні склала 41 (+5 до лютого 2021 р.), з початку року – 47 (+3 до січня-березня 2020 р.).

За даними НБУ, протягом березня вартість ОВДП в обігу зменшилася на 0,1% (з 1023,8 до 1022,3 млрд грн), у т.ч. вартість ОВДП, номінованих у гривні, скоротилася на 1,0% (з 891,9 до 882,9 млрд грн), натомість вартість валютних ОВДП зросла на 5,7% (з 131,8 до 139,4 млрд грн). При цьому частка банків збільшилася на 0,18% (з 51,31% до 51,49%), НБУ – на 0,05% (з 32,46% до 31,51%), нерезидентів - на 0,15% (з 10,03% до 10,18%), фізичних осіб – на 0,14% (з 1,36% до 1,50%), натомість частка інших інвесторів зменшилася на 0,52% (з 5,84% до 5,32%). З початку 2021 р. частка ОВДП у власності банків зменшилася на 0,52%, НБУ – на 1,00%, інших інвесторів - на 0,51%, натомість частка нерезидентів збільшилася на 1,64%, фізичних осіб – на 0,39%. Обсяг виконаних угод з ОВДП у березні на вторинному ринку (біржові та позабіржові операції) порівняно з лютим скоротився на 16% (з 51,4 до 43,2 млрд грн), кількість угод - на 6% (з 3152 до 2974), натомість за січень-березень порівняно з аналогічним періодом 2020 р. показники зросли на 30% (з 102,5 до 133,0 млрд грн) та 106% (з 3975 до 8182) відповідно.

 

Довідка про компанію:

Фондова біржа «Перспектива» - технології та надійність. Одразу після створення в 2006 році біржа зайняла провідні позиції на ринку України завдяки активному впровадженню торгових, розрахункових та інформаційних технологій. Біржа першою в Україні реалізувала ринок заявок, легітимний електронний документообіг (2007), надійну і ефективну модель клірингу та розрахунків через спеціалізовану небанківську платіжну систему (2009), зареєструвала специфікації (2011) і запустила в обіг (2012) процентні строкові контракти, впровадила додаткове забезпечення в цінних паперах (2013), отримала погодження НБУ (2014), зареєструвала специфікації і запустила в обіг (2015) валютні деривативи. Універсальний підхід до стимулювання ліквідності та постійна модернізація біржових технологій дозволяють лідирувати в організації торгів максимально широким переліком фінансових інструментів. Біржа посідає перше місце в Україні за обсягом біржових торгів протягом 2012-2021 років.

2 квітня 2021 р.