Результати торгів ФБ «Перспектива» за квітень 2021 року


Протягом квітня 2021 року на ФБ «Перспектива» укладено 1092 угоди на суму 15,96 млрд грн.(-18% до березня 2021 р.), з початку року – 4606 угод на суму 76,76 млрд грн. (+20% до січня-квітня 2020 р.).

Сукупно на фондових біржах України обсяг укладених угод у квітні 2021 року склав 33 млрд грн. (-23% до березня 2021 р.), з початку року – 150 млрд грн (+43% до січня-квітня 2020 р.).
В структурі торгів на фондових біржах України з початку року традиційно домінують боргові інструменти: держоблігації та держдеривативи – 99,4%, облігації підприємств та облігації міських позик – 0,5%, акції, цінні папери ІСІ, опціонні сертифікати, строкові контракти – 0,1%.

ФБ «Перспектива» посідає перше місце за обсягом торгів у січні-квітні з часткою загального біржового обороту 51%.

 

Результати торгів ФБ «Перспектива» за квітень 2021 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид фінансових інструментів

Обсяг торгів

Кількість договорів

млн грн

Зміна до попереднього місяця

Частка у загальному обсягу торгів, %

шт.

Зміна до попереднього місяця, %

Держоблігації, держдеривативи

15 908,01

-18,1%

99,69%

1 078

-20,3%

Облігації місцевих позик

9,33

+1211,0%

0,06%

2

+100,0%

Облігації підприємств

39,58

+263,9%

0,25%

12

+200,0%

ВСЬОГО

15 956,91

-17,9%

100,00%

1 092

-19,7%

- Ринок заявок

2,61

-87,4%

0,02%

4

-33,3%

- Адресний ринок

11 351,97

-5,6%

71,14%

952

-18,2%

- Ринок РЕПО

4 602,32

-37,8%

28,84%

136

-28,4%

 
Обсяг торгів на ФБ «Перспектива» у квітні порівняно з березнем зменшився на 18%, кількість угод - на 20%. Найбільший обсяг торгів у квітні 2021 р. зафіксовано з держоблігаціями (99,69%). 28,84% торгів проведено на ринку РЕПО, 71,14% - на адресному ринку, 0,02% - на ринку заявок.
 

Результати торгів ФБ «Перспектива» за січень-квітень 2021 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид фінансових інструментів

Обсяг торгів

Кількість договорів

млн грн

Зміна до попереднього року, %

Частка у загальному обсягу торгів, %

шт.

Зміна до попереднього року, %

Держоблігації, держдеривативи

76 649,40

+20,1%

99,86%

4 574

+103,9%

Облігації місцевих позик

15,63

+100,0%

0,02%

5

+100,0%

Облігації підприємств

91,56

+1393,3%

0,12%

22

+120,0%

Опціонні сертифікати

0,22

-79,2%

0,00%

5

-54,6%

ВСЬОГО

76 756,82

+20,2%

100,00%

4 606

+103,5%

- Ринок заявок

212,25

+6013,1%

0,28%

22

+450,0%

- Адресний ринок

52 947,01

+14,7%

68,98%

3 946

+115,6%

- Ринок РЕПО

23 597,56

+33,4%

30,74%

638

+48,4%

 
Обсяг торгів на ФБ «Перспектива» порівняно з аналогічним періодом 2020 року зріс на 20%, кількість угод – у 2 рази.
Станом на 30.04.2021 кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів, допущених до торгів на ФБ «Перспектива», становила 283, з них 180 – лістингові, 8 – іноземних емітентів.
Структура випусків (серій) за видами фінансових інструментів: 193 – держоблігації та держдеривативи, 24 - облігації підприємств, 2 – облігації місцевих позик, 27 – акції, 6 - інвестиційні сертифікати, 17 - опціонні сертифікати, 14 - ф’ючерсні контракти.

Протягом квітня договори на ФБ «Перспектива» укладалися з 46 фінансовими інструментами (-3 до березня), з початку 2021 року – з 62 фінансовими інструментами (+6 до січня-квітня 2020 р.)

 
Фінансові інструменти - лідери за обсягами укладених договорів у січні-квітні 2021 року:

ОВДП (ISIN) – за квітень

ОВДП (ISIN) – за січень-квітень

UA4000200885

UA4000214506

UA4000204002

UA4000200885

UA4000215156

UA4000204150

UA4000214480

UA4000207880

UA4000214506

UA4000215156

UA4000207880

UA4000213300

UA4000204150

UA4000203236

UA4000207989

UA4000204002

UA4000204069

UA4000207989

UA4000215727

UA4000215495

 

Кількість членів ФБ «Перспектива» станом на 30.04.2021 – 61, допущено до торгів – 57 (максимальне значення серед фондових бірж України). У квітні статус члена біржі отримано АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" (м. Київ). Кількість членів ФБ «Перспектива», що укладали договори, у квітні склала 37 (-4 до березня 2021 р.), з початку року – 47 (+1 до січня-квітня 2020 р.).

За даними НБУ, протягом квітня вартість ОВДП в обігу зменшилася на 1,8% (з 1022,3 до 1003,9 млрд грн), у т.ч. вартість гривневих ОВДП скоротилася на 0,8% (з 882,9 до 876,1 млрд грн),  вартість валютних ОВДП - на 8,3% (з 139,4 до 127,8 млрд грн). При цьому частка банків збільшилася на 0,78% (з 51,49% до 52,27%), НБУ – на 0,46% (з 31,51% до 31,97%), фізичних осіб – на 0,11% (з 1,50% до 1,61%), натомість частка інших інвесторів зменшилася на 0,88% (з 5,32% до 4,44%), нерезидентів - на 0,47% (з 10,18% до 9,71%). З початку 2021 р. вартість ОВДП в обігу зросла на 0,5%, частка ОВДП у власності НБУ зменшилася на 0,53%, інших інвесторів - на 1,39%, натомість частка нерезидентів збільшилася на 1,17%, фізичних осіб – на 0,50%, банків – на 0,26%.

Обсяг виконаних угод з ОВДП у квітні на вторинному ринку (біржові та позабіржові операції) порівняно з березнем скоротився на 16% (з 43,2 до 36,3 млрд грн), кількість угод - на 10% (з 2974 до 2678), натомість за січень-квітень порівняно з аналогічним періодом 2020 р. показники зросли на 32% (з 127,8 до 169,3 млрд грн) та 105% (з 5299 до 10860) відповідно.

Певною мірою зменшення торговельної активності було пов’язане із скороченням розміщення: у квітні обсяг випуску гривневих ОВДП скоротився у 2,3 разів (з 33,16 до 14,25 млрд грн),доларових – у 6,7 разів (з 0,47 до 0,07 млрд долл),проте відновилися залучення у євро (0,04 млрд євро); загалом залучення до бюджету зменшилося у 2,6 разів (з 46,36 до 17,63 млрд грн).

 

Довідка про компанію:

Фондова біржа «Перспектива» - технології та надійність. Одразу після створення в 2006 році біржа зайняла провідні позиції на ринку України завдяки активному впровадженню торгових, розрахункових та інформаційних технологій. Біржа першою в Україні реалізувала ринок заявок, легітимний електронний документообіг (2007), надійну і ефективну модель клірингу та розрахунків через спеціалізовану небанківську платіжну систему (2009), зареєструвала специфікації (2011) і запустила в обіг (2012) процентні строкові контракти, отримала погодження НБУ (2014), зареєструвала специфікації і запустила в обіг (2015) валютні деривативи. Універсальний підхід до стимулювання ліквідності та постійна модернізація біржових технологій дозволяють лідирувати в організації торгів максимально широким переліком фінансових інструментів. Біржа посідає перше місце в Україні за обсягом біржових торгів протягом 2012-2021 років.

7 травня 2021 р.