Результати торгів ФБ «Перспектива» за травень 2021 року


Протягом травня 2021 року на ФБ «Перспектива» укладено 899 угод на суму 7,71 млрд грн.(-52% до квітня 2021 р.), з початку року – 5 505 угод на суму 84,47 млрд грн. (+7% до січня-травня 2020 р.).

Сукупно на фондових біржах України обсяг укладених угод у травні 2021 року склав 17 млрд грн. (-47% до квітня 2021 р.), з початку року – 167 млрд грн (+28% до січня-травня 2020 р.).
В структурі торгів на фондових біржах України з початку року традиційно домінують боргові інструменти: держоблігації та держдеривативи – 99,1%, облігації підприємств та облігації міських позик – 0,7%, акції, цінні папери ІСІ, опціонні сертифікати, строкові контракти – 0,1%.

ФБ «Перспектива» посідає перше місце за обсягом торгів у січні-травні з часткою загального біржового обороту 51%.

 

Результати торгів ФБ «Перспектива» за травень 2021 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид фінансових інструментів

Обсяг торгів

Кількість договорів

млн грн

Зміна до попереднього місяця

Частка у загальному обсягу торгів, %

шт.

Зміна до попереднього місяця, %

Держоблігації, держдеривативи

7 597,01

-52,2%

98,47%

875

-18,8%

Облігації підприємств

117,89

+197,9%

1,53%

24

+100,0%

ВСЬОГО

7 714,90

-51,7%

100,00%

899

-17,7%

- Ринок заявок

41,81

+1500,3%

0,54%

7

+75,0%

- Адресний ринок

6 169,01

-45,7%

79,96%

832

-12,6%

- Ринок РЕПО

1 504,08

-67,3%

19,50%

60

-55,9%

 
Обсяг торгів на ФБ «Перспектива» у травні порівняно з квітнем зменшився на 52%, кількість угод - на 19%. Найбільший обсяг торгів у травні 2021 р. зафіксовано з держоблігаціями (98,47%). 19,50% торгів проведено на ринку РЕПО, 79,96% - на адресному ринку, 0,54% - на ринку заявок.
 

Результати торгів ФБ «Перспектива» за січень-травень 2021 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид фінансових інструментів

Обсяг торгів

Кількість договорів

млн грн

Зміна до попереднього року, %

Частка у загальному обсягу торгів, %

шт.

Зміна до попереднього року, %

Держоблігації, держдеривативи

84 246,41

+6,7%

99,73%

5 449

+96,8%

Облігації місцевих позик

15,63

+100,0%

0,02%

5

+100,0%

Облігації підприємств

209,46

+1878,0%

0,25%

46

+283,3%

Опціонні сертифікати

0,22

-79,2%

0,00%

5

-54,6%

ВСЬОГО

84 471,72

+7,0%

100,00%

5 505

+97,2%

- Ринок заявок

254,06

+6820,0%

0,30%

29

+480,0%

- Адресний ринок

59 116,02

+4,0%

69,98%

4 778

+111,7%

- Ринок РЕПО

25 101,64

+13,7%

29,72%

698

+31,7%

 
Обсяг торгів на ФБ «Перспектива» порівняно з аналогічним періодом 2020 року зріс на 7%, кількість угод – у 1,97 рази.
Станом на 31.05.2021 кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів, допущених до торгів на ФБ «Перспектива», становила 277, з них 177 – лістингові, 8 – іноземних емітентів.
Структура випусків (серій) за видами фінансових інструментів: 192 – держоблігації та держдеривативи, 25 - облігації підприємств, 2 – облігації місцевих позик, 27 – акції, 7 - інвестиційні сертифікати, 10 - опціонні сертифікати, 14 - ф’ючерсні контракти.

Протягом травня договори на ФБ «Перспектива» укладалися з 42 фінансовими інструментами (-4 до квітня), з початку 2021 року – з 66 фінансовими інструментами (+3 до січня-травня 2020 р.)

 
Фінансові інструменти - лідери за обсягами укладених договорів у січні-травні 2021 року:

ОВДП (ISIN) – за травень

ОВДП (ISIN) – за січень-травень

UA4000204572

UA4000214506

UA4000201255

UA4000207880

UA4000194468

UA4000204150

UA4000204002

UA4000200885

UA4000207989

UA4000215156

UA4000207880

UA4000213300

UA4000204150

UA4000204002

UA4000203236

UA4000203236

UA4000216774

UA4000207989

UA4000215727

UA4000215495

 

Кількість членів ФБ «Перспектива» станом на 31.05.2021 – 61, допущено до торгів – 58 (максимальне значення серед фондових бірж України). Кількість членів ФБ «Перспектива», що укладали договори, у травні склала 36 (-1 до квітня 2021 р.), з початку року – 48 (-1 до січня-травня 2020 р.).

За даними НБУ, протягом травня вартість ОВДП в обігу зменшилася на 0,8% (з 1004,1 до 996,5 млрд грн), у т.ч. вартість гривневих ОВДП скоротилася на 0,2% (з 876,1 до 874,3 млрд грн),  вартість валютних ОВДП - на 4,5% (з 128,0 до 122,2 млрд грн). При цьому частка нерезидентів збільшилася на 0,15% (з 9,71% до 9,86%), НБУ – на 0,02% (з 31,97% до 31,99%), фізичних осіб – на 0,10% (з 1,61% до 1,71%), інших інвесторів - на 0,23% (з 4,43% до 4,66%), натомість частка банків зменшилася на 0,51% (з 52,29% до 51,78%). З початку 2021 р. вартість ОВДП в обігу скоротилася на 0,2%, частка ОВДП у власності НБУ зменшилася на 0,51%, банків – на 0,23%, інших інвесторів - на 1,18%, натомість частка нерезидентів збільшилася на 1,32%, фізичних осіб – на 0,60%.

Обсяг виконаних угод з ОВДП у травні на вторинному ринку (біржові та позабіржові операції) порівняно з квітнем скоротився на 44% (з 36,3 до 20,4 млрд грн), кількість угод - на 20% (з 2678 до 2144), натомість за січень-травень порівняно з аналогічним періодом 2020 р. показники зросли на 21% (з 156,4 до 189,7 млрд грн) та 103% (з 6401 до 13004) відповідно.

Певною мірою продовження зменшення торговельної активності було пов’язане із незначними обсягами розміщення через тривалі свята: у травні обсяг випуску гривневих ОВДП скоротився на 17% (з 14,25 до 11,84 млрд грн),доларових – на 11% (з 71 до 63 млн долл),проте зросли залучення у євро (з 42 до 238 млн євро); загалом залучення до бюджету збільшилося на 22% (з 17,63 до 21,55 млрд грн) у порівнянні з квітнем, проте було суттєво меншим за березневі показники (46,36 млрд грн).

 

Довідка про компанію:

Фондова біржа «Перспектива» - технології та надійність. Одразу після створення в 2006 році біржа зайняла провідні позиції на ринку України завдяки активному впровадженню торгових, розрахункових та інформаційних технологій. Біржа першою в Україні реалізувала ринок заявок, легітимний електронний документообіг (2007), надійну і ефективну модель клірингу та розрахунків через спеціалізовану небанківську платіжну систему (2009), зареєструвала специфікації (2011) і запустила в обіг (2012) процентні строкові контракти, отримала погодження НБУ (2014), зареєструвала специфікації і запустила в обіг (2015) валютні деривативи. Універсальний підхід до стимулювання ліквідності та постійна модернізація біржових технологій дозволяють лідирувати в організації торгів максимально широким переліком фінансових інструментів. Біржа посідає перше місце в Україні за обсягом біржових торгів протягом 2012-2021 років.

4 червня 2021 р.