Результати торгів ФБ «Перспектива» за вересень 2021 року


Протягом вересня 2021 року на ФБ «Перспектива» укладено 1 483 угоди на суму 17,8 млрд грн.(+12% до серпня 2021 р.), з початку року – 11 311 угод на суму 156,4 млрд грн. (+12% до січня-вересня 2020 р.).

Сукупно на фондових біржах України обсяг укладених угод у вересні 2021 р. склав 41 млрд грн. (+7% до серпня 2021 р.), з початку року – 317 млрд грн (+33% до січня-вересня 2020 р.)
В структурі торгів на фондових біржах України з початку року традиційно домінують боргові інструменти: держоблігації та держдеривативи – 99,0%, облігації підприємств та облігації міських позик – 0,8%, акції, цінні папери ІСІ, опціонні сертифікати, строкові контракти – 0,2%.

ФБ «Перспектива» посідає перше місце за обсягом торгів у січні-вересні з часткою загального біржового обороту 49%.

 

Результати торгів ФБ «Перспектива» за вересень 2021 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид фінансових інструментів

Обсяг торгів

Кількість договорів

млн грн

Зміна до попереднього місяця

Частка у загальному обсягу торгів, %

шт.

Зміна до попереднього місяця, %

Держоблігації, держдеривативи

17 588,90

+11,0%

98,75%

1 458

-0,7%

Облігації місцевих позик

2,38

+100,0%

0,01%

3

+100,0%

Облігації підприємств

220,27

+173,5%

1,24%

22

+4,8%

ВСЬОГО

17 811,54

+11,8%

100,00%

1 483

-0,4%

- Адресний ринок

12 120,56

+14,4%

68,05%

1 295

-2,4%

- Ринок РЕПО

5 690,98

+6,8%

31,95%

188

+16,1%

 
Обсяг торгів на ФБ «Перспектива» у вересні порівняно з серпнем збільшився на 12%. Найбільший обсяг торгів у вересні 2021 р. зафіксовано з держоблігаціями (98,75%). 31,95% торгів проведено на ринку РЕПО, 68,05% - на адресному ринку.
 

Результати торгів ФБ «Перспектива» за січень-вересень 2021 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид фінансових інструментів

Обсяг торгів

Кількість договорів

млн грн

Зміна до попереднього року, %

Частка у загальному обсягу торгів, %

шт.

Зміна до попереднього року, %

Держоблігації, держдеривативи

155 553,58

+11,2%

99,47%

11 150

+124,4%

Облігації місцевих позик

18,00

-89,6%

0,01%

8

-20,0%

Облігації підприємств

790,54

+3295,3%

0,51%

143

+472,0%

Опціонні сертифікати

22,15

-63,0%

0,02%

10

-67,7%

ВСЬОГО

156 384,28

+11,6%

100,00%

11 311

+124,7%

- Ринок заявок

255,08

+231,3%

0,16%

30

+87,5%

- Адресний ринок

109 700,17

+10,1%

70,15%

9 929

+145,0%

- Ринок РЕПО

46 429,03

+15,0%

29,69%

1 352

+40,0%

 
Обсяг торгів на ФБ «Перспектива» порівняно з аналогічним періодом 2020 року зріс на 12%, кількість угод – у 2,2 раз.
Станом на 30.09.2021 кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів, допущених до торгів на ФБ «Перспектива», становила 280, з них 171 – лістингові.
Структура випусків (серій) за видами фінансових інструментів: 184 - держоблігації та держдеривативи, 30 - облігації підприємств, 2 – облігації місцевих позик, 32 - акції, 8 - інвестиційні сертифікати, 10 - опціонні сертифікати, 14 - ф’ючерсні контракти.

Протягом вересня договори на ФБ «Перспектива» укладалися з 46 фінансовими інструментами (+5 до серпня), з початку 2021 року – з 84 фінансовими інструментами (+11 до січня-вересня 2020 р.)

 
Фінансові інструменти - лідери за обсягами укладених договорів у січні-вересні 2021 року:

ОВДП (ISIN) – за вересень

ОВДП (ISIN) – за січень-вересень

UA4000207880

UA4000207880

UA4000201255

UA4000214506

UA4000219778

UA4000204150

UA4000173371

UA4000173371

UA4000213227

UA4000201255

UA4000220412

UA4000200885

UA4000199210

UA4000218325

UA4000204150

UA4000215156

UA4000216774

UA4000213300

UA4000218325

UA4000204002

 

Кількість членів ФБ «Перспектива» станом на 30.09.2021 – 62, допущено до торгів – 58 (максимальне значення серед фондових бірж України). Кількість членів ФБ «Перспектива», що укладали договори, у вересні склала 39 (+8 до серпня), з початку року – 51 (-2 до січня-вересня 2020 р.).

За даними НБУ, протягом вересня вартість ОВДП в обігу зросла на 0,7% (з 978,4 до 985,1 млрд грн), у т.ч. вартість гривневих ОВДП зросла на 0,3% (з 867,4 до 869,8 млрд грн), вартість валютних ОВДП - на 3,8% (з 111,1 до 115,3 млрд грн). При цьому частка банків збільшилася на 0,06% (з 50,78% до 50,84%), фізичних осіб – на 0,19% (з 2,03% до 2,22%), інших інвесторів - на 0,09% (з 5,13% до 5,22%), натомість частка НБУ зменшилася на 0,22% (з 31,95% до 31,73%), нерезидентів - на 0,13% (з 10,12% до 9,99%). З початку 2021 р. вартість ОВДП в обігу скоротилася на 1,4%, частка ОВДП у власності НБУ зменшилася на 0,77%, банків – на 1,17%, інших інвесторів - на 0,62%, натомість частка нерезидентів збільшилася на 1,45%, фізичних осіб – на 1,11%.

Обсяг виконаних угод з ОВДП у вересні на вторинному ринку (біржові та позабіржові операції) порівняно з серпнем збільшився на 16% (з 37,3 до 43,4 млрд грн), кількість угод – на 7% (з 2964 до 3161); за січень-вересень порівняно з аналогічним періодом 2020 р. показники зросли на 31% (з 266,2 до 348,8 млрд грн) та на 110% (з 11999 до 25226) відповідно.

За даними Мінфіну, у вересні обсяг випуску гривневих ОВДП у порівнянні з серпнем зріс на 46% (з 8,33 до 12,20 млрд грн),натомість доларових – скоротився на 34% (з 130 до 87 млн дол), у євро – був відсутній; загалом залучення до бюджету збільшилося на 23% (з 11,83 до 14,51 млрд грн).

 

Довідка про компанію:

Фондова біржа «Перспектива» - технології та надійність. Одразу після створення в 2006 році біржа зайняла провідні позиції на ринку України завдяки активному впровадженню торгових, розрахункових та інформаційних технологій. Біржа першою в Україні реалізувала ринок заявок, легітимний електронний документообіг (2007), надійну і ефективну модель клірингу та розрахунків через спеціалізовану небанківську платіжну систему (2009), зареєструвала специфікації (2011) і запустила в обіг (2012) процентні строкові контракти, впровадила додаткове забезпечення в цінних паперах (2013), отримала погодження НБУ (2014), зареєструвала специфікації і запустила в обіг (2015) валютні деривативи. Універсальний підхід до стимулювання ліквідності та постійна модернізація біржових технологій дозволяють лідирувати в організації торгів максимально широким переліком фінансових інструментів. Біржа посідає перше місце в Україні за обсягом біржових торгів протягом 2012-2021 років.

1 жовтня 2021 р.