Результати торгів ФБ «Перспектива» за жовтень 2021 року


Протягом жовтня 2021 року на ФБ «Перспектива» укладено 1 557 угод на суму 19,9 млрд грн.(+12% до вересня 2021 р.), з початку року – 12 868 угод на суму 176,3 млрд грн. (+16% до січня-жовтня 2020 р.).

Сукупно на фондових біржах України обсяг укладених угод у жовтні 2021 р. склав 42 млрд грн. (+3% до вересня 2021 р.), з початку року – 360 млрд грн (+39% до січня-жовтня 2020 р.)
В структурі торгів на фондових біржах України з початку року традиційно домінують боргові інструменти: держоблігації та держдеривативи – 99,0%, облігації підприємств та облігації міських позик – 0,8%, акції, цінні папери ІСІ, опціонні сертифікати, строкові контракти – 0,2%.

Частка ФБ «Перспектива» у загальному біржовому обороті у січні-жовтні складає 49%, в т.ч. щодо держоблігацій 49%, корпоративних облігацій – 37%, на ринку РЕПО - 81%, у загальній кількості угод – 51%.

 

Результати торгів ФБ «Перспектива» за жовтень 2021 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид фінансових інструментів

Обсяг торгів

Кількість договорів

млн грн

Зміна до попереднього місяця

Частка у загальному обсягу торгів, %

шт.

Зміна до попереднього місяця, %

Держоблігації, держдеривативи

19 864,95

+12,9%

99,75%

1 540

+5,6%

Облігації місцевих позик

6,39

+168,7%

0,03%

6

+100,0%

Облігації підприємств

43,18

-80,4%

0,22%

10

-54,6%

Акції

0,74

+100,0%

0,00%

1

+100,0%

ВСЬОГО

19 915,25

+11,8%

100,00%

1 557

+5,0%

- Адресний ринок

12 610,30

+4,0%

63,32%

1 331

+2,8%

- Ринок РЕПО

7 304,95

+28,4%

36,68%

226

+20,2%

 
Обсяг торгів на ФБ «Перспектива» у жовтні порівняно з вереснем збільшився на 12%. Найбільший обсяг торгів у жовтні 2021 р. зафіксовано з держоблігаціями (99,75%). 36,68% торгів проведено на ринку РЕПО, 63,32% - на адресному ринку.
 

Результати торгів ФБ «Перспектива» за січень-жовтень 2021 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид фінансових інструментів

Обсяг торгів

Кількість договорів

млн грн

Зміна до попереднього року, %

Частка у загальному обсягу торгів, %

шт.

Зміна до попереднього року, %

Держоблігації, держдеривативи

175 418,53

+16,2%

99,50%

12 690

+134,7%

Облігації місцевих позик

24,39

-93,8%

0,02%

14

+7,7%

Облігації підприємств

833,72

+2346,2%

0,47%

153

+410,0%

Опціонні сертифікати

22,15

-63,0%

0,01%

10

-67,7%

Акції

0,74

+100,0%

0,00%

1

+100,0%

ВСЬОГО

176 299,53

+16,4%

100,00%

12 868

+134,7%

- Ринок заявок

255,08

+35,9%

0,14%

30

+36,4%

- Адресний ринок

122 310,47

+14,1%

69,38%

11 260

+155,7%

- Ринок РЕПО

53 733,98

+21,9%

30,48%

1 578

+49,4%

 
Обсяг торгів на ФБ «Перспектива» порівняно з аналогічним періодом 2020 року зріс на 16%, кількість угод – у 2,3 раз.
Станом на 31.10.2021 кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів, допущених до торгів на ФБ «Перспектива», становила 282, з них 172 – лістингові.
Структура випусків (серій) за видами фінансових інструментів: 185 - держоблігації та держдеривативи, 31 - облігації підприємств, 2 – облігації місцевих позик, 32 - акції, 8 - інвестиційні сертифікати, 10 - опціонні сертифікати, 14 - ф’ючерсні контракти.

Протягом жовтня договори на ФБ «Перспектива» укладалися з 43 фінансовими інструментами (-3 до вересня), з початку 2021 року – з 89 фінансовими інструментами (+16 до січня-жовтня 2020 р.)

 
Фінансові інструменти - лідери за обсягами укладених договорів у січні-жовтні 2021 року:

ОВДП (ISIN) – за жовтень

ОВДП (ISIN) – за січень-жовтень

UA4000219778

UA4000207880

UA4000213227

UA4000214506

UA4000214506

UA4000204150

UA4000216774

UA4000173371

UA4000207880

UA4000201255

UA4000215495

UA4000200885

UA4000204556

UA4000218325

UA4000218325

UA4000213227

UA4000204150

UA4000215156

UA4000219208

UA4000216774

 

Кількість членів ФБ «Перспектива» станом на 31.10.2021 – 62, допущено до торгів – 58 (максимальне значення серед фондових бірж України). Кількість членів ФБ «Перспектива», що укладали договори, у жовтні склала 40 (+1 до вересня), з початку року – 52 (-3 до січня-жовтня 2020 р.).

За даними НБУ, протягом жовтня вартість ОВДП в обігу скоротилася на 0,8% (з 985,1 до 976,7 млрд грн), у т.ч. вартість гривневих ОВДП - на 0,2% (з 869,8 до 868,3 млрд грн), вартість валютних ОВДП - на 6,0% (з 115,3 до 108,5 млрд грн). При цьому частка банків збільшилася на 0,04% (з 50,84% до 50,88%), НБУ - на 0,28% (з 31,73% до 32,01%), фізичних осіб – на 0,07% (з 2,22% до 2,29%), інших інвесторів - на 0,05% (з 5,22% до 5,27%), натомість частка нерезидентів зменшилася на 0,44% (з 9,99% до 9,55%). З початку 2021 р. вартість ОВДП в обігу скоротилася на 2,2%, частка ОВДП у власності НБУ зменшилася на 0,49%, банків – на 1,13%, інших інвесторів - на 0,57%, натомість частка нерезидентів збільшилася на 1,01%, фізичних осіб – на 1,18%.

Обсяг виконаних угод з ОВДП у жовтні на вторинному ринку (біржові та позабіржові операції) порівняно з вереснем зменшився на 0,5% (з 43,4 до 43,2 млрд грн), кількість угод збільшилася на 0,4% (з 3161 до 3173); за січень-жовтень порівняно з аналогічним періодом 2020 р. показники зросли на 36% (з 287,3 до 392,0 млрд грн) та на 111% (з 13433 до 28399) відповідно.

За даними Мінфіну, у жовтні обсяг випуску гривневих ОВДП у порівнянні з вереснем скоротився на 10% (з 12,20 до 10,95 млрд грн),натомість доларових – зріс у 5 раз (з 87 до 432 млн дол), у євро – був відсутній; загалом залучення до бюджету збільшилося на 54% (з 14,51 до 22,33 млрд грн).

 

Довідка про компанію:

Фондова біржа «Перспектива» - технології та надійність. Одразу після створення в 2006 році біржа зайняла провідні позиції на ринку України завдяки активному впровадженню торгових, розрахункових та інформаційних технологій. Біржа першою в Україні реалізувала ринок заявок, легітимний електронний документообіг (2007), надійну і ефективну модель клірингу та розрахунків через спеціалізовану небанківську платіжну систему (2009), зареєструвала специфікації (2011) і запустила в обіг (2012) процентні строкові контракти, впровадила додаткове забезпечення в цінних паперах (2013), отримала погодження НБУ (2014), зареєструвала специфікації і запустила в обіг (2015) валютні деривативи. Універсальний підхід до стимулювання ліквідності та постійна модернізація біржових технологій дозволяють лідирувати в організації торгів максимально широким переліком фінансових інструментів. Біржа посідає перше місце в Україні за обсягом біржових торгів протягом 2012-2021 років.

1 листопада 2021 р.