Результати торгів ФБ «Перспектива» за листопад 2021 року


Протягом листопада 2021 р. на ФБ «Перспектива» укладено 2,6 тис угод на суму 25,2 млрд грн.(+26% до жовтня 2021 р.), з початку року – 15,5 тис угод на суму 201,5 млрд грн. (+21% до січня-листопада 2020р.).

Сукупно на фондових біржах України у листопаді 2021 р. укладено 4,4 тис угод на суму 54 млрд грн. (+27% до жовтня 2021 р.), з початку року – 29,7 тис угод на суму 414 млрд грн (+46% до січня-листопада 2020 р.)
На ФБ «Перспектива» та на біржовому фондовому ринку загалом у листопаді зафіксовано максимальний місячний обсяг торгів та максимальну кількість угод у поточному році.
В структурі торгів на фондових біржах України з початку року традиційно домінують боргові інструменти: держоблігації та держдеривативи – 99,0%, облігації підприємств та облігації міських позик – 0,8%, акції, цінні папери ІСІ, опціонні сертифікати, строкові контракти – 0,2%.

Частка ФБ «Перспектива» у загальному біржовому обороті у січні-листопаді складає 49%, в т.ч. щодо держоблігацій 49%, корпоративних облігацій – 38%, на ринку РЕПО - 80%, у загальній кількості угод – 52%.

 

Результати торгів ФБ «Перспектива» за листопад 2021 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид фінансових інструментів

Обсяг торгів

Кількість договорів

млн грн

Зміна до попереднього місяця

Частка у загальному обсягу торгів, %

шт.

Зміна до попереднього місяця, %

Держоблігації, держдеривативи

25 082,58

+26,3%

99,72%

2 574

+67,1%

Облігації місцевих позик

3,76

-41,2%

0,01%

1

-83,3%

Облігації підприємств

63,38

+46,8%

0,25%

3

-70,0%

Акції

4,12

+456,8%

0,02%

1

0,0%

ВСЬОГО

25 153,83

+26,3%

100,00%

2 579

+65,6%

- Ринок заявок

36,00

+100,0%

0,14%

1

+100,0%

- Адресний ринок

14 823,46

+17,6%

58,93%

2 288

+71,9%

- Ринок РЕПО

10 294,37

+40,9%

40,93%

290

+28,3%

 
Обсяг торгів на ФБ «Перспектива» у листопаді порівняно з жовтнем збільшився на 26%, кількість угод – на 66%. Найбільший обсяг торгів у листопаді 2021 р. зафіксовано з держоблігаціями (99,72%). 40,93% торгів проведено на ринку РЕПО, 0,14% - на ринку заявок, 58,93% - на адресному ринку.
 

Результати торгів ФБ «Перспектива» за січень-листопад 2021 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид фінансових інструментів

Обсяг торгів

Кількість договорів

млн грн

Зміна до попереднього року, %

Частка у загальному обсягу торгів, %

шт.

Зміна до попереднього року, %

Держоблігації, держдеривативи

200 501,11

+21,1%

99,53%

15 264

+152,5%

Облігації місцевих позик

28,15

-92,9%

0,01%

15

+7,1%

Облігації підприємств

897,10

+2532,2%

0,45%

156

+420,0%

Опціонні сертифікати

22,15

-63,0%

0,01%

10

-69,2%

Акції

4,86

+100,0%

0,00%

2

+100,0%

ВСЬОГО

201 453,37

+21,3%

100,00%

15 447

+152,3%

- Ринок заявок

291,08

-22,6%

0,14%

31

+10,7%

- Адресний ринок

137 133,93

+17,8%

68,07%

13 548

+176,8%

- Ринок РЕПО

64 028,35

+30,1%

31,78%

1 868

+55,7%

 
Обсяг торгів на ФБ «Перспектива» порівняно з аналогічним періодом 2020 року зріс на 21%, кількість угод – у 2,5 раз.
Станом на 30.11.2021 кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів, допущених до торгів на ФБ «Перспектива», становила 283, з них 173 – лістингові.
Структура випусків (серій) за видами фінансових інструментів: 186 - держоблігації та держдеривативи, 31 - облігації підприємств, 2 – облігації місцевих позик, 32 - акції, 8 - інвестиційні сертифікати, 10 - опціонні сертифікати, 14 - ф’ючерсні контракти.

Протягом листопада договори на ФБ «Перспектива» укладалися з 48 фінансовими інструментами (+5 до жовтня), з початку 2021 року – з 96 фінансовими інструментами (+15 до січня-листопада 2020 р.)

 
Фінансові інструменти - лідери за обсягами укладених договорів у січні-листопаді 2021 року:

ОВДП (ISIN) – за листопад

ОВДП (ISIN) – за січень-листопад

UA4000216774

UA4000207880

UA4000207880

UA4000214506

UA4000204572

UA4000204150

UA4000218325

UA4000173371

UA4000213227

UA4000201255

UA4000215495

UA4000218325

UA4000219208

UA4000200885

UA4000204002

UA4000213227

UA4000222152

UA4000216774

UA4000204150

UA4000215495

 

Кількість членів ФБ «Перспектива» станом на 30.11.2021 – 62, допущено до торгів – 59 (максимальне значення серед фондових бірж України). Кількість членів ФБ «Перспектива», що укладали договори, у жовтні склала 41, з початку року – 52.

За даними НБУ, протягом листопада вартість ОВДП в обігу зросла на 3,6% (з 976,7 до 1012,2 млрд грн), у т.ч. вартість гривневих ОВДП - на 3,9% (з 868,3 до 902,3 млрд грн), вартість валютних ОВДП - на 1,4% (з 108,5 до 109,9 млрд грн). При цьому частка банків зменшилася на 1,11% (з 50,88% до 49,77%), НБУ - на 1,13% (з 32,01% до 30,88%), нерезидентів - на 0,49% (з 9,55% до 9,06%), натомість частка фізичних осіб збільшилася на 0,09% (з 2,29% до 2,38%), інших інвесторів - на 2,63% (з 5,27% до 7,90%). З початку 2021 р. вартість ОВДП в обігу зросла на 1,4%, частка ОВДП у власності НБУ зменшилася на 1,62%, банків – на 2,24%, натомість частка нерезидентів збільшилася на 0,52%, фізичних осіб – на 1,27%, інших інвесторів - на 2,07%.

Обсяг виконаних угод з ОВДП у листопаді на вторинному ринку (біржові та позабіржові операції) порівняно з жовтнем збільшився на 51% (з 43,2 до 65,4 млрд грн), кількість угод - на 43% (з 3173 до 4546); за січень-листопад порівняно з аналогічним періодом 2020 р. показники зросли на 47% (з 310,4 до 457,5 млрд грн) та у 2,2 раз (з 14896 до 32945) відповідно.

За даними Мінфіну, у листопаді обсяг випуску гривневих ОВДП у порівнянні з жовтнем зріс у 3,4 раз (з 10,95 до 36,91 млрд грн),відновилося розміщення ОВДП у євро (224 млн євро), у доларах – було відсутнє; загалом залучення до бюджету збільшилося майже вдвічі (з 22,33 до 43,69 млрд грн).

 

Довідка про компанію:

Фондова біржа «Перспектива» - технології та надійність. Одразу після створення в 2006 році біржа зайняла провідні позиції на ринку України завдяки активному впровадженню торгових, розрахункових та інформаційних технологій. Біржа першою в Україні реалізувала ринок заявок, легітимний електронний документообіг (2007), надійну і ефективну модель клірингу та розрахунків через спеціалізовану небанківську платіжну систему (2009), зареєструвала специфікації (2011) і запустила в обіг (2012) процентні строкові контракти, впровадила додаткове забезпечення в цінних паперах (2013), отримала погодження НБУ (2014), зареєструвала специфікації і запустила в обіг (2015) валютні деривативи. Універсальний підхід до стимулювання ліквідності та постійна модернізація біржових технологій дозволяють лідирувати в організації торгів максимально широким переліком фінансових інструментів. Біржа посідає перше місце в Україні за обсягом біржових торгів протягом 2012-2021 років.

1 грудня 2021 р.