Результати торгів ФБ «Перспектива» за січень 2022 року


Протягом січня 2022  року на ФБ «Перспектива» укладена 2241 угода на суму 17,11 млрд грн. (на 9% більше, ніж у грудні 2020 р.)

Сукупно на фондових біржах України обсяг укладених угод у січні 2022 р. склав 48,8 млрд грн (+27% до грудня 2021 р.) В структурі торгів на фондових біржах у січні 2022 р. традиційно домінували боргові інструменти: держоблігації та держдеривативи – 99,66%, облігації підприємств та місцевих позик - 0,31%, акції, цінні папери ІСІ, опціонні сертифікати, строкові контракти – 0,03%.

Частка ФБ «Перспектива» у загальному біржовому обороті у січні 2021 р. складає 35%, в т.ч. щодо держоблігацій - 35%, корпоративних облігацій - 17%, на ринку РЕПО – 58%, за кількістю угод - 55%.

 

Результати біржових торгів за січень 2022 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид фінансових інструментів

Обсяг торгів

Кількість договорів

млн грн

Зміна до попереднього місяця, %

Частка у загальному обсягу торгів, %

шт.

Зміна до попереднього місяця, %

Державні облігації України

17 084,97

+9,5%

99,85%

2 236

-1,7%

- ОВДП

16 931,38

+9,3%

98,95%

2 215

-2,2%

- ОЗДП

153,59

+44,1%

0,90%

21

+90,9%

Облігації підприємств

24,87

-57,6%

0,15%%

5

-76,2%

ВСЬОГО

17 109,84

+9,3%

100,00%

2 241

-2,4%

- Ринок заявок

31,88

+3,4%

0,19%

3

0,0%

- Адресний ринок

10 413,05

+19,8%

60,86%

2 066

-1,7%

- Ринок РЕПО

6 664,90

-3,9%

38,95%

172

-10,4%

 

Обсяг торгів на ФБ «Перспектива» порівняно з груднем 2021 р. збільшився на 9%. Найбільший обсяг торгів у січні 2022 р. на ФБ «Перспектива» було зафіксовано з державними облігаціями України (99,85%). При цьому 38,95% торгів проведено на ринку РЕПО, 0,1% - на ринку заявок, 60,86% - на адресному ринку.
 
Станом на 31.01.2022 кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів, допущених до торгів, становила 287, з них 174 – лістингові.
Структура випусків (серій) за видами фінансових інструментів: 187 - держоблігації та держдеривативи, 31 - облігації підприємств, 2 - облігації місцевих позик, 34 - акції, 9 - інвестиційні сертифікати, 10 - опціонні сертифікати, 14 - ф’ючерсні контракти.

Протягом січня договори на ФБ «Перспектива» укладалися щодо 46 фінансових інструментів, в т.ч. 43 серій держоблігацій.

 
Фінансові інструменти - лідери за обсягами укладених договорів у грудні 2021 - січні 2022 року:

ОВДП (ISIN)

Грудень 2021

Січень 2022

UA4000222145

UA4000204150

UA4000201255

UA4000207880

UA4000213227

UA4000218325

UA4000215495

UA4000213227

UA4000207880

UA4000215156

UA4000173371

UA4000201255

UA4000204572

UA4000206460

UA4000218325

UA4000204572

UA4000218531

UA4000173371

UA4000204150

UA4000215495

 

Кількість членів ФБ «Перспектива» станом на 31.01.2022 – 62, допущено до торгів – 60 (максимальне значення серед фондових бірж України). Кількість членів біржі, що укладали договори у січні, складає 43 (+3 до грудня 2021 р.).

За даними НБУ, протягом січня 2022 р. вартість ОВДП в обігу скоротилася на 0,1% (з 1060,7 до 1059,1 млрд грн), у т.ч. вартість ОВДП, номінованих у гривні, зменшилася на 0,7% (з 942,4 до 935,7 млрд грн), натомість вартість валютних ОВДП зросла на 4,3% (з 118,3 до 123,4 млрд грн), певною мірою через девальвацію гривні на 5,5% за місяць. При цьому частка банків збільшилася на 0,99% (з 51,58% до 52,57%), фізичних осіб – на 0,09% (з 2,37% до 2,46%), інших інвесторів - на 0,16% (з 7,84% до 8,00%), натомість зменшилася частка нерезидентів – на 1,04% (з 8,73% до 7,69%), НБУ – на 0,19% (з 29,47% до 29,28%).

Обсяг виконаних угод з ОВДП у січні 2022 р. на вторинному ринку (біржові та позабіржові операції) порівняно з груднем 2021 р. скоротився на 10% (з 49,8 до 44,6 млрд грн), кількість угод - на 11% (з 4448 до 3951); натомість порівняно з січнем 2021 р. показники зросли на 16% (з 38,3 до 44,6 млрд грн) та на 92% (з 2056 до 3951) відповідно.

За даними Мінфіну, у січні 2022р. обсяг випуску гривневих ОВДП у порівнянні з груднем 2021 р. скоротився у 6 раз (з 41,33 до 6,84 млрд грн), у доларах – у 4,4 рази (з 637 до 143 млн дол), у євро – був відсутній; загалом залучення до бюджету зменшилося у 5,8 раз (з 62,95 до 10,87 млрд грн).

 

Довідка про компанію:

Фондова біржа «Перспектива» - технології та надійність. Одразу після створення в 2006 році біржа зайняла провідні позиції на ринку України завдяки активному впровадженню торгових, розрахункових та інформаційних технологій. Біржа першою в Україні реалізувала ринок заявок, легітимний електронний документообіг (2007), надійну і ефективну модель клірингу та розрахунків через спеціалізовану небанківську платіжну систему (2009), зареєструвала специфікації (2011) і запустила в обіг (2012) процентні строкові контракти, впровадила додаткове забезпечення в цінних паперах (2013), отримала погодження НБУ (2014), зареєструвала специфікації і запустила в обіг (2015) валютні деривативи. Універсальний підхід до стимулювання ліквідності та постійна модернізація біржових технологій дозволяють лідирувати в організації торгів максимально широким переліком фінансових інструментів.

2 лютого 2022 р.