Результати торгів ФБ «Перспектива» за лютий 2022 року


Протягом лютого 2022 р. на ФБ «Перспектива» укладено 2,3 тис угод на суму 22,1 млрд грн.(+29% до січня 2022 р.), з початку року – 4,5 тис угод на суму 39,2 млрд грн. (-5% до січня-лютого 2021 р.).

Сукупно на фондових біржах України у лютому 2022 р. укладено 4,5 тис угод на суму 45 млрд грн.  (-9% до січня 2022 р.), з початку року – 8,6 тис угод на суму 93 млрд грн (+26% до січня-лютого 2021 р.)
В структурі торгів на фондових біржах України з початку року традиційно домінують боргові інструменти: держоблігації – 99,58% (у т.ч.95,62% - внутрішньої позики, 3,97% - зовнішньої), корпоративні облігації та облігації міських позик – 0,37%, акції, цінні папери ІСІ, строкові контракти – 0,05%.

Частка ФБ «Перспектива» у загальному біржовому обороті у січні-лютому складає 42% (у лютому - 50%), в т.ч. щодо держоблігацій 42%, на ринку РЕПО - 61%, у загальній кількості угод – 53%.

 

Результати торгів ФБ «Перспектива» за лютий 2022 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид фінансових інструментів

Обсяг торгів

Кількість договорів

млн грн

Зміна до попереднього місяця

Частка у загальному обсягу торгів, %

шт.

Зміна до попереднього місяця, %

Державні облігації України

22 053,30

+29,1%

99,77%

2 254

+0,8%

- ОВДП

21 635,40

+27,8%

97,88%

2 211

-0,2%

- ОЗДП

417,90

+172,1%

1,89%

43

+104,8%

Облігації місцевих позик

1,06

+100,0%

0,00%

1

+100,0%

Корпоративні облігації

49,06

+97,3%

0,23%

11

+120,0%

ВСЬОГО

22 103,42

+29,2%

100,00%

2 266

+1,1%

- Ринок заявок

0,50

-98,4%

0,01%

2

-33,3%

- Адресний ринок

11 832,91

+13,6%

53,53%

2 062

-0,2%

- Ринок РЕПО

10 270,00

+54,1%

46,46%

202

+17,4%

 
Обсяг торгів на ФБ «Перспектива» у лютому порівняно з січнем збільшився на 29%, кількість угод – на 1%. Найбільший обсяг торгів у лютому 2022 р. зафіксовано з держоблігаціями (97,88% - внутрішньої, 1,89% - зовнішньої позики). 46,46% торгів проведено на ринку РЕПО, 0,01% - на ринку заявок, 53,53% - на адресному ринку.
 

Результати торгів ФБ «Перспектива» за січень-лютий 2022 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид фінансових інструментів

Обсяг торгів

Кількість договорів

млн грн

Зміна до попереднього року, %

Частка у загальному обсягу торгів, %

шт.

Зміна до попереднього року, %

Державні облігації України

39 138,27

-5,3%

99,81%

4 490

+109,5%

- ОВДП

38 566,78

-6,7%

98,35%

4 426

+106,5%

- ОЗДП

571,49

+100,0%

1,46%

64

+100,0%

Облігації місцевих позик

1,06

-81,0%

0,00%

1

-50,0%

Корпоративні облігації

73,93

+79,8%

0,19%

16

+166,7%

ВСЬОГО

39 213,26

-5,2%

100,00%

4 507

+109,2%

- Ринок заявок

32,39

-82,9%

0,08%

5

-58,3%

- Адресний ринок

22 245,96

-24,8%

56,73%

4 128

+125,6%

- Ринок РЕПО

16 934,90

+46,0%

43,19%

374

+19,9%

 
Обсяг торгів на ФБ «Перспектива» порівняно з аналогічним періодом 2021 року скоротився на 5%, натомість кількість угод зросла у 2,1 раз.
Станом на 28.02.2022 кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів, допущених до торгів на ФБ «Перспектива», становила 289, з них 170 – лістингові.
Структура випусків (серій) за видами фінансових інструментів: 183 - держоблігації та держдеривативи, 38 - корпоративні облігації, 2 – облігації місцевих позик, 35 - акції, 9 - інвестиційні сертифікати, 8 - опціонні сертифікати, 14 - ф’ючерсні контракти.

Протягом лютого договори на ФБ «Перспектива» укладалися з 51 фінансовим інструментом (+5 до січня), з початку 2022 року – з 55 фінансовими інструментами (+5 до січня-лютого 2021 р.)

 
Фінансові інструменти - лідери за обсягами укладених договорів у січні-лютому 2022 року:

ОВДП (ISIN) – за лютий

ОВДП (ISIN) – за січень-лютий

UA4000204572

UA4000204150

UA4000204150

UA4000204572

UA4000200885

UA4000207880

UA4000207880

UA4000218325

UA4000214506

UA4000200885

UA4000219778

UA4000215156

UA4000215156

UA4000214506

UA4000204002

UA4000213227

UA4000215727

UA4000201255

UA4000216774

UA4000206460

 

Кількість членів ФБ «Перспектива» станом на 28.02.2022 – 62, допущено до торгів – 59 (максимальне значення серед фондових бірж України). Кількість членів ФБ «Перспектива», що укладали договори, у лютому склала 43 (аналогічно січню 2022 р.), з початку року – 47 (+5 до січня-лютого 2020 р.).

За даними НБУ, протягом лютого 2022 р. вартість ОВДП в обігу скоротилася на 4,1% (з 1059,1 до 1015,6 млрд грн), у т.ч. вартість ОВДП, номінованих у гривні, - на 2,1% (з 935,7 до 911,5 млрд грн), вартість валютних ОВДП - на 15,7% (з 123,4 до 104,1 млрд грн), певною мірою через девальвацію гривні. При цьому частка НБУ збільшилася на 1,25% (з 29,28% до 30,53%), фізичних осіб – на 0,09% (з 2,46% до 2,51%), натомість зменшилася частка нерезидентів – на 0,33% (з 7,69% до 7,36%), банків – на 0,92% (з 52,57% до 51,65%), інших інвесторів - на 0,06% (з 8,00% до 7,94%). З початку 2022 р. вартість ОВДП в обігу скоротилася на 4,3%, частка ОВДП у власності НБУ збільшилася на 1,06%, банків – на 0,07%, фізичних осіб – на 0,14%, інших інвесторів - на 0,10%, натомість частка нерезидентів зменшилася на 1,37%.

Обсяг виконаних угод з ОВДП у лютому на вторинному ринку (біржові та позабіржові операції) порівняно з січнем зменшився на 22% (з 44,6 до 35,0 млрд грн), кількість угод збільшилася на 12% (з 3951 до 4426); за січень-лютий порівняно з аналогічним періодом 2021 р. обсяг виконаних угод зменшився на 11% (з 89,7 до 79,5 млрд грн), кількість угод збільшилася на 61% (з 5208 до 8377).

За даними Мінфіну, у лютому обсяг випуску гривневих ОВДП у порівнянні з січнем скоротився на 25% (з 6,84 до 5,16 млрд грн),відновилося розміщення ОВДП у євро (7 млн євро), у доларах – було відсутнє; загалом залучення до бюджету зменшилося майже вдвічі (з 10,88 до 5,86 млрд грн).

 

24.02.2022 в умовах запровадження воєнного стану НКЦПФР прийняла рішення щодо тимчасового зупинення обігу всіх цінних паперів в Україні та зупинення проведення операцій в системі депозитарного обліку. Отже з цієї дати торги на фондових біржах України припинилися – як і мирне життя на всій її території. Немає сумніву, що найближчим часом ситуація в Україні стабілізується і зміниться на краще. А поки що треба єднатися та перемагати. Бережіть себе, бережіть Україну.

 

Довідка про компанію:

Фондова біржа «Перспектива» - технології та надійність. Одразу після створення в 2006 році біржа зайняла провідні позиції на ринку України завдяки активному впровадженню торгових, розрахункових та інформаційних технологій. Біржа першою в Україні реалізувала ринок заявок, легітимний електронний документообіг (2007), надійну і ефективну модель клірингу та розрахунків через спеціалізовану небанківську платіжну систему (2009), зареєструвала специфікації (2011) і запустила в обіг (2012) процентні строкові контракти, впровадила додаткове забезпечення в цінних паперах (2013), отримала погодження НБУ (2014), зареєструвала специфікації і запустила в обіг (2015) валютні деривативи. Універсальний підхід до стимулювання ліквідності та постійна модернізація біржових технологій дозволяють лідирувати в організації торгів максимально широким переліком фінансових інструментів.

28 лютого 2022 р.