Результати торгів ФБ «Перспектива» за березень 2022 року


Протягом березня 2022 р. на ФБ «Перспектива» укладено 2,98 тис угод на суму 0,53 млрд грн.(-97% до лютого 2022 р.), з початку року – 7,49 тис угод на суму 39,75 млрд грн. (-35% до січня-березня 2021 р.).

Сукупно на фондових біржах України у березні 2022 р. укладено 3,8 тис угод на суму 1,8 млрд грн.  (-96% до лютого 2022 р.), з початку року – 12,4 тис угод на суму 95 млрд грн (-19% до січня-березня 2021 р.)
В структурі торгів на фондових біржах України з початку року традиційно домінують боргові інструменти: держоблігації – 99,58% (у т.ч. 95,69% - внутрішньої позики, 3,89% - зовнішньої), корпоративні облігації та облігації міських позик – 0,37%, акції, цінні папери ІСІ, строкові контракти – 0,05%.

Частка ФБ «Перспектива» у загальному біржовому обороті у січні-березні складає 42%, в т.ч. щодо держоблігацій 42%, на ринку РЕПО - 61%, у загальній кількості угод – 60%.

Значне скорочення обсягу торгів на фондових біржах України пояснюється як воєнним станом, обстрілами та військовими діями на значній території держави, так і суттєвим обмеженням доступного фінансового інструментарію, адже було тимчасово припинено укладення угод щодо левової частки випусків цінних паперів, окрім військових облігацій.

Разом з тим, завдяки активності фізичних осіб-покупців військових облігацій, кількість укладених на ФБ «Перспектива» протягом березня угод (2978) є найбільшим місячним значенням за останні 6 років. Кількість фізичних осіб, які купували держоблігації на ФБ «Перспектива» у березні, склала 1,9 тис – на 31-33% більше, ніж у січні-лютому, що свідчить про підтримку населення та зростання довіри до держави та армії.

 

Результати торгів ФБ «Перспектива» за березень 2022 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид фінансових інструментів

Обсяг торгів

Кількість договорів

млн грн

Зміна до попереднього місяця

Частка у загальному обсягу торгів, %

шт.

Зміна до попереднього місяця, %

Державні облігації України

533,93

-97,6%

100,00%

2 978

+32,1%

ВСЬОГО

533,93

-97,6%

100,00%

2 978

+31,4%

- Ринок заявок

139,35

+27671,8%

26,10%

32

+1500,0%

- Адресний ринок

394,58

-96,7%

73,90%

2 946

+42,9%

 
Обсяг торгів на ФБ «Перспектива» у березні порівняно з лютим скоротився на 97%, натомість кількість угод зросла на 32%. Через впроваджені НКЦПФР обмеження щодо угод з цінними паперами протягом воєнного стану, торги у березні 2022 р. проводилися винятково з військовими держоблігаціями. 26,10% торгів проведено на ринку заявок, 73,90% - на адресному ринку, також у спеціальному режимі ініціювалися розрахунки за угодами РЕПО, укладеними до 24.02.2022. Отже обслуговування клієнтів на біржі, попри воєнний стан, в лютому-березні не припинялося ні на день.
 

Результати торгів ФБ «Перспектива» за січень-березень 2022 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид фінансових інструментів

Обсяг торгів

Кількість договорів

млн грн

Зміна до попереднього року, %

Частка у загальному обсягу торгів, %

шт.

Зміна до попереднього року, %

Державні облігації України

39 672,20

-34,7%

99,81%

7 468

+113,6%

- ОВДП

39 100,71

-35,6%

98,37%

7 404

+112,0%

- ОЗДП

571,49

+2285,1%

1,44%

64

+1500,0%

Облігації місцевих позик

1,06

-83,2%

0,00%

1

-66,7%

Корпоративні облігації

73,93

+42,2%

0,19%

16

+60,0%

ВСЬОГО

39 747,19

-34,6%

100,00%

7 485

+113,0%

- Ринок заявок

171,73

-18,1%

0,43%

37

+105,6%

- Адресний ринок

22 640,55

-45,6%

56,96%

7 074

+136,3%

- Ринок РЕПО

16 934,90

-10,9%

42,61%

374

-25,5%

 
Обсяг торгів на ФБ «Перспектива» порівняно з аналогічним періодом 2021 року скоротився на 35%, натомість кількість угод зросла у 2,1 разів.

Протягом березня, через регуляторні обмеження, договори на ФБ «Перспектива» укладалися лише з 4 фінансовими інструментами (-47 до лютого), з врахуванням додаткових угод щодо лонгування та виконання угод з відстроченим виконанням – з 26 фінансовими інструментами, з початку 2022 року – з 58 фінансовими інструментами (-2 до січня-березня 2021 р.)

 
Фінансові інструменти - лідери за обсягами укладених договорів у січні-березні 2022 року:

ОВДП (ISIN) – за березень

ОВДП (ISIN) – за січень-березень

UA4000225668

UA4000204150

UA4000221436

UA4000204572

UA4000225791

UA4000207880

UA4000225809

UA4000218325

 

UA4000200885

 

UA4000215156

 

UA4000214506

 

UA4000213227

 

UA4000201255

 

UA4000206460

 

Кількість членів ФБ «Перспектива» станом на 31.03.2022 – 62, допущено до торгів – 56 (максимальне значення серед фондових бірж України). Кількість членів ФБ «Перспектива», що укладали договори, у березні склала 10 (-33 до лютого 2022 р.), з врахуванням додаткових договорів – 19. з початку року – 47 (аналогічно січню-березню 2021 р.).

За даними НБУ, протягом березня 2022 р. вартість ОВДП в обігу зросла на 3,3% (з 1015,8 до 1048,8 млрд грн), у т.ч. вартість ОВДП, номінованих у гривні, зросла на 3,7% (з 911,5 до 945,6 млрд грн), вартість валютних ОВДП скоротилася на 1,0% (з 104,3 до 103,1 млрд грн). При цьому частка НБУ збільшилася на 0,96% (з 30,53% до 31,47%), натомість зменшилася частка нерезидентів – на 0,23% (з 7,36% до 7,13%), банків – на 0,34% (з 51,66% до 51,32%), фізичних осіб – на 0,06% (з 2,51% до 2,45%), інших інвесторів - на 0,32% (з 7,94% до 7,62%). З початку 2022 р. вартість ОВДП в обігу скоротилася на 1,1%, частка ОВДП у власності НБУ збільшилася на 2,00%, фізичних осіб – на 0,08%, натомість частка нерезидентів зменшилася на 1,60%, банків – на 0,26%, інших інвесторів - на 0,22%.

Обсяг виконаних угод з ОВДП у березні на вторинному ринку (біржові та позабіржові операції) порівняно з лютим зменшився у 5 разів (з 35,0 до 7,0 млрд грн), натомість кількість угод збільшилася на 15% (з 4426 до 5078); за січень-березень порівняно з аналогічним періодом 2021 р. обсяг виконаних угод зменшився на 35% (з 133,0 до 86,5 млрд грн), кількість угод збільшилася на 64% (з 8182 до 13455).

За даними Мінфіну, у березні обсяг випуску гривневих ОВДП у порівнянні з лютим зріс у 5,7 разів (з 5,16 до 29,30 млрд грн), у доларах – скоротився на 29% (з 17 до 11 млн), у євро - було відсутнє; загалом залучення до бюджету збільшилося вп’ятеро (з 5,86 до 29,65 млрд грн).

24.02.2022 в умовах запровадження воєнного стану НКЦПФР прийняла рішення щодо тимчасового зупинення обігу всіх цінних паперів в Україні та зупинення проведення операцій в системі депозитарного обліку. Однак протягом 28.02-01.03.2022 регулятор дозволив укладати угоди з 2 випусками військових облігацій, тож з 3-5 березня торги відновилося укладання угод на фондових біржах України, хоч і дуже обмеженим переліком цінних паперів (до кінця березня зріс з 2 до 5 випусків військових облігацій – при загальній кількості випусків тільки держоблігацій в обігу до 200).

Загалом фінансова система України проявила себе досить стійкою до військових випробувань, що є одним із факторів, що наближають стабілізацію та якісне покращення ситуації в Україні.

 

Довідка про компанію:

Фондова біржа «Перспектива» - технології та надійність. Одразу після створення в 2006 році біржа зайняла провідні позиції на ринку України завдяки активному впровадженню торгових, розрахункових та інформаційних технологій. Біржа першою в Україні реалізувала ринок заявок, легітимний електронний документообіг (2007), надійну і ефективну модель клірингу та розрахунків через спеціалізовану небанківську платіжну систему (2009), зареєструвала специфікації (2011) і запустила в обіг (2012) процентні строкові контракти, впровадила додаткове забезпечення в цінних паперах (2013), отримала погодження НБУ (2014), зареєструвала специфікації і запустила в обіг (2015) валютні деривативи. Універсальний підхід до стимулювання ліквідності та постійна модернізація біржових технологій дозволяють лідирувати в організації торгів максимально широким переліком фінансових інструментів.

1 квітня 2022 р.