Результати торгів ФБ «Перспектива» за квітень 2022 року


Протягом квітня 2022 р. на ФБ «Перспектива» укладено 3,87 тис угод на суму 3,52 млрд грн.(у 6,6 разів більше за березень 2022 р.), з початку року –11,35 тис угод на суму 43,27 млрд грн. (-44% до січня-квітня 2021 р.).

Сукупно на фондових біржах України у квітні 2022 р. укладено 7,7 тис угод на суму 4,4 млрд грн.  (у 2,5 разів більше за березень 2022 р.), з початку року – 20,1 тис угод на суму 99,6 млрд грн (-34% до січня-квітня 2021 р.)
В структурі торгів на фондових біржах України з початку року традиційно домінують боргові інструменти: держоблігації – 99,60% (у т.ч. 95,88% - внутрішньої позики, 3,72% - зовнішньої), корпоративні облігації та облігації міських позик – 0,35%, акції, цінні папери ІСІ, строкові контракти – 0,05%.

Частка ФБ «Перспектива» у загальному біржовому обороті у квітні складає 79% (у загальній кількості угод – 51%), у січні-квітні - 44% (щодо держоблігацій 44%, на ринку РЕПО - 57%, у загальній кількості угод – 60%).

Триваюче скорочення обсягу торгів на фондових біржах України пояснюється як воєнним станом, так і вже понад двомісячним регуляторними обмеженнями, зокрема забороною укладення угод щодо левової частки випусків цінних паперів, окрім військових облігацій.

Тим не менше, завдяки активності фізичних осіб-покупців військових облігацій, кількість індивідуальних інвесторів та угод, укладених на ФБ «Перспектива» та біржовому ринку загалом, стабільно зростає і досягає максимальних місячних значень за останні роки. Кількість угод з держоблігаціями на ФБ «Перспектива» за 2 місяці зросла в 1,7 рази: з 2254 у лютому до 3869 у квітні. За даними НБУ, станом на 24 квітня власниками військових облігацій стали 8,8 тис фізичних осіб, за наслідком 12,2 тис угод на первинному и вторинному ринках на 2,1 млрд грн.

 

Результати торгів ФБ «Перспектива» за квітень 2022 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид фінансових інструментів

Обсяг торгів

Кількість договорів

млн грн

Зміна до попереднього місяця

Частка у загальному обсягу торгів, %

шт.

Зміна до попереднього місяця, %

Державні облігації України

3 520,69

+559,4%

100,00%

3 869

+29,9%

ВСЬОГО

3 520,69

+559,4%

100,00%

3 869

+29,9%

- Ринок заявок

157,81

+13,3%

4,48%

31

-3,1%

- Адресний ринок

3 362,88

+752,3%

95,52%

3 838

+30,3%

 
Обсяг торгів на ФБ «Перспектива» у квітні порівняно з березнем зріс у 6,6 разів, кількість угод – на 30%. Через впроваджені НКЦПФР обмеження щодо угод з цінними паперами протягом воєнного стану, торги у квітні 2022 р. проводилися винятково з військовими держоблігаціями. 4,48% торгів проведено на ринку заявок, 95,52% - на адресному ринку, також ініціювалися розрахунки за угодами РЕПО, укладеними до 24.02.2022.
 

Результати торгів ФБ «Перспектива» за січень-квітень 2022 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид фінансових інструментів

Обсяг торгів

Кількість договорів

млн грн

Зміна до попереднього року, %

Частка у загальному обсягу торгів, %

шт.

Зміна до попереднього року, %

Державні облігації України

43 192,89

-43,7%

99,83%

11 337

+147,9%

- ОВДП

42 621,40

-44,4%

98,51%

11 273

+146,7%

- ОЗДП

571,49

+1707,4%

1,32%

64

+1180,0%

Облігації місцевих позик

1,06

-93,2%

0,00%

1

-80,0%

Корпоративні облігації

73,93

-19,3%

0,17%

16

-27,3%

ВСЬОГО

43 267,88

-43,6%

100,00%

11 354

+146,5%

- Ринок заявок

329,54

+55,3%

0,76%

68

+209,1%

- Адресний ринок

26 003,43

-50,9%

60,10%

10 912

+176,5%

- Ринок РЕПО

16 934,90

-28,2%

39,14%

374

-41,4%

 
Обсяг торгів на ФБ «Перспектива» порівняно з аналогічним періодом 2021 року скоротився на 44%, натомість кількість угод зросла у 2,5 разів.

Протягом квітня, через регуляторні обмеження, договори на ФБ «Перспектива» укладалися лише з 5 фінансовими інструментами (+1 до березня, -46 до лютого), з врахуванням додаткових угод щодо лонгування та виконання угод з відстроченим виконанням – з 25 фінансовими інструментами, з початку 2022 року – з 59 фінансовими інструментами (-3 до січня-квітня 2021 р.)

 
Фінансові інструменти - лідери за обсягами укладених договорів у січні-квітні 2022 року:

ОВДП (ISIN) – за квітень

ОВДП (ISIN) – за січень-квітень

UA4000225809

UA4000204150

UA4000225791

UA4000204572

UA4000225668

UA4000207880

UA4000225866

UA4000218325

UA4000221436

UA4000200885

 

UA4000215156

 

UA4000214506

 

UA4000213227

 

UA4000225809

 

UA4000225791

 

Кількість членів ФБ «Перспектива» станом на 30.04.2022 – 62, допущено до торгів – 57 (максимальне значення серед фондових бірж України). Кількість членів ФБ «Перспектива», що укладали договори, у квітні склала 16 (+6 до березня, -27 до лютого 2022 р., з врахуванням додаткових договорів – 25. з початку року – 48 (+1 до січня-квітня 2021 р.).

За даними НБУ, протягом квітня 2022 р. вартість ОВДП в обігу зросла на 4,4% (з 1048,8 до 1094,6 млрд грн), у т.ч. вартість ОВДП, номінованих у гривні, зросла на 5,3% (з 945,6 до 996,2 млрд грн), вартість валютних ОВДП скоротилася на 4,7% (з 103,2 до 98,4 млрд грн). При цьому частка НБУ збільшилася на 3,25% (з 31,47% до 34,73%), натомість зменшилася частка нерезидентів – на 0,33% (з 7,13% до 6,80%), банків – на 1,93% (з 51,32% до 49,39%), фізичних осіб – на 0,10% (з 2,45% до 2,35%), інших інвесторів - на 0,88% (з 7,62% до 6,74%). З початку 2022 р. вартість ОВДП в обігу зросла на 3,2%, частка ОВДП у власності НБУ збільшилася на 5,26%, натомість частка нерезидентів зменшилася на 1,93%, банків – на 2,19%, фізичних осіб – на 0,02%, інших інвесторів - на 1,10%.

Обсяг виконаних угод з ОВДП у квітні на вторинному ринку (біржові та позабіржові операції) порівняно з березнем зріс у 1,3 разів (з 7,01 до 8,96 млрд грн), кількість угод – у 2,3 разів (з 5078 до 11855); за січень-квітень порівняно з аналогічним періодом 2021 р. обсяг виконаних угод зменшився на 44% (з 165,25 до 95,49 млрд грн), кількість угод збільшилася у 2,3 раз (з 10860 до 25310).

За даними Мінфіну, у квітні обсяг випуску гривневих ОВДП у порівнянні з березнем скоротився на 31% (з 29,30 до 20,28 млрд грн), у доларах – зріс у 6,9 разів (з 11 до 82 млн дол), у євро – випуск відновився (176 млн євро); загалом залучення до бюджету зменшилося на 4% (з 29,65 до 28,33 млрд грн), але стало диверсифікованішим.

24.02.2022 в умовах запровадження воєнного стану НКЦПФР прийняла рішення щодо тимчасового зупинення обігу всіх цінних паперів в Україні та зупинення проведення операцій в системі депозитарного обліку. Однак протягом 28.02-01.03.2022 регулятор дозволив укладати угоди з 2 випусками військових облігацій, з 3 березня торги відновилося укладання угод на фондових біржах України, хоч і дуже обмеженим переліком цінних паперів (до кінця квітня зріс до 6 випусків військових облігацій – при загальній кількості випусків тільки держоблігацій в обігу до 200).

Загалом фінансова система України проявила себе досить стійкою до військових випробувань, що є одним із факторів, що наближають якісне покращення ситуації в Україні.

 

Довідка про компанію:

Фондова біржа «Перспектива» - технології та надійність. Одразу після створення в 2006 році біржа зайняла провідні позиції на ринку України завдяки активному впровадженню торгових, розрахункових та інформаційних технологій. Біржа першою в Україні реалізувала ринок заявок, легітимний електронний документообіг (2007), надійну і ефективну модель клірингу та розрахунків через спеціалізовану небанківську платіжну систему (2009), зареєструвала специфікації (2011) і запустила в обіг (2012) процентні строкові контракти, впровадила додаткове забезпечення в цінних паперах (2013), отримала погодження НБУ (2014), зареєструвала специфікації і запустила в обіг (2015) валютні деривативи. Універсальний підхід до стимулювання ліквідності та постійна модернізація біржових технологій дозволяють лідирувати в організації торгів максимально широким переліком фінансових інструментів.

2 травня 2022 р.