Результати торгів ФБ «Перспектива» за травень 2022 року


Протягом травня 2022 р. на ФБ «Перспектива» укладено 2,73 тис угод на суму 2,53 млрд грн.(-28% до квітня 2022 р.), з початку року –14,09 тис угод на суму 45,79 млрд грн. (-46% до січня-травня 2021 р.).

Сукупно на фондових біржах України у травні 2022 р. укладено 81,6 тис угод на суму 4,4 млрд грн.  (аналогічно квітню 2022 р.), з початку року – 101,5 тис угод на суму 104,0 млрд грн (-38% до січня-травня 2021 р.)
З огляду на вже тримісячну регуляторну заборону на укладення угод з цінними паперами (окрім військових облігацій), у структурі торгів на фондових біржах України з початку року продовжують домінувати боргові інструменти: держоблігації – 99,62% (у т.ч. 96,06% - внутрішньої позики, 3,56% - зовнішньої), корпоративні облігації та облігації міських позик – 0,34%, акції, цінні папери ІСІ, строкові контракти – 0,04%.

Частка ФБ «Перспектива» у загальному біржовому обороті у травні складає 57%, у січні-травні - 44%.

Попри тотальне скорочення фінансового інструментарію та інші обмеження на операції фінансових інститутів, що зумовлює зменшення обсягів біржових торгів порівняно з показниками попереднього року, триває зростання активності фізичних осіб-покупців військових облігацій. Середньомісячна кількість угод з держоблігаціями на ФБ «Перспектива» за 3 місяці війни зросла в 1,4 рази: з 2,25 тис у січні-лютому до 3,19 тис у березні-травні.

 

Результати торгів ФБ «Перспектива» за травень 2022 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид фінансових інструментів

Обсяг торгів

Кількість договорів

млн грн

Зміна до попереднього місяця

Частка у загальному обсягу торгів, %

шт.

Зміна до попереднього місяця, %

Державні облігації України

2 526,01

-28,3%

100,00%

2 732

-29,4%

ВСЬОГО

2 526,01

-28,3%

100,00%

2 732

-29,4%

- Ринок заявок

76,60

-51,5%

3,03%

12

-61,3%

- Адресний ринок

2 449,41

-27,2%

96,97%

2 720

-29,1%

 
Обсяг торгів військовими облігаціями на ФБ «Перспектива» у травні порівняно з квітнем скоротився на 28%, кількість угод – на 29%. 3,03% торгів проведено на ринку заявок, 96,97% - на адресному ринку, також ініціювалися розрахунки за угодами РЕПО, укладеними до 24.02.2022.
 

Результати торгів ФБ «Перспектива» за січень-травень 2022 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид фінансових інструментів

Обсяг торгів

Кількість договорів

млн грн

Зміна до попереднього року, %

Частка у загальному обсягу торгів, %

шт.

Зміна до попереднього року, %

Державні облігації України

45 718,90

-45,7%

99,84%

14 069

+158,2%

- ОВДП

45 147,41

-46,4%

98,59%

14 005

+157,4%

- ОЗДП

571,49

+626,3%

1,25%

64

+814,3%

Облігації місцевих позик

1,06

-93,2%

0,00%

1

-80,0%

Корпоративні облігації

73,93

-64,7%

0,16%

16

-65,2%

ВСЬОГО

45 793,89

-45,8%

100,00%

14 086

+155,9%

- Ринок заявок

406,15

59,9%

0,89%

80

+175,9%

- Адресний ринок

28 452,84

-51,9%

62,13%

13 632

+185,3%

- Ринок РЕПО

16 934,90

-32,5%

36,98%

374

-46,4%

 
Обсяг торгів на ФБ «Перспектива» порівняно з аналогічним періодом 2021 року скоротився на 46%, натомість кількість угод зросла у 2,6 разів.

Протягом травня, через регуляторні обмеження, договори на ФБ «Перспектива» укладалися лише з 5 фінансовими інструментами (аналогічно квітню, -46 до лютого), з врахуванням додаткових угод щодо лонгування та виконання угод з відстроченим виконанням – з 20 фінансовими інструментами, з початку 2022 року – з 60 фінансовими інструментами (-6 до січня-травня 2021 р.)

 
Фінансові інструменти - лідери за обсягами укладених договорів у січні-травні 2022 року:

ОВДП (ISIN) – за травень

ОВДП (ISIN) – за січень-травень

UA4000225791

UA4000204150

UA4000225908

UA4000204572

UA4000225809

UA4000207880

UA4000225866

UA4000218325

UA4000225668

UA4000225791

 

UA4000200885

 

UA4000215156

 

UA4000214506

 

UA4000225809

 

UA4000213227

 

Кількість членів ФБ «Перспектива» станом на 31.05.2022 – 62, допущено до торгів – 53 (максимальне значення серед фондових бірж України). Кількість членів ФБ «Перспектива», що укладали договори, у травні склала 17 (+1 до квітня, -26 до лютого 2022 р., з врахуванням додаткових договорів – 22. з початку року – 48 (аналогічно січню-травню 2021 р.).

За даними НБУ, протягом травня 2022 р. вартість ОВДП в обігу зросла на 4,62% (з 1094,6 до 1145,2 млрд грн), у т.ч. вартість ОВДП, номінованих у гривні, зросла на 4,56% (з 996,2 до 1041,6 млрд грн), вартість валютних ОВДП - на 5,24% (з 98,4 до 103,5 млрд грн). При цьому частка НБУ збільшилася на 2,83% (з 34,73% до 37,56%), фізичних осіб – на 0,14% (з 2,35% до 2,49%), натомість зменшилася частка нерезидентів – на 0,48% (з 6,80% до 6,32%), банків – на 2,22% (з 49,39% до 47,17%), інших інвесторів - на 0,28% (з 6,74% до 6,46%). З початку 2022 р. вартість ОВДП в обігу зросла на 7,96%, частка ОВДП у власності НБУ збільшилася на 8,09%, фізичних осіб – на 0,12%, натомість частка нерезидентів зменшилася на 2,42%, банків – на 4,41%, інших інвесторів - на 1,39%.

Обсяг виконаних угод з ОВДП у травні на вторинному ринку (біржові та позабіржові операції) порівняно з квітнем зріс у 1,8 разів (з 8,96 до 16,09 млрд грн), кількість угод – у 7,5 разів (з 11855 до 88532); за січень-травень порівняно з аналогічним періодом 2021 р. обсяг виконаних угод зменшився на 41% (з 189,66 до 111,58 млрд грн), кількість угод збільшилася у 8,8 раз (з 13004 до 113842).

За даними Мінфіну, у травні обсяг випуску гривневих ОВДП у порівнянні з квітнем зріс на 47% (з 20,28 до 29,85 млрд грн), у доларах – зріс на 48% (з 82 до 121 млн дол), у євро – скоротився на 70% (з 176 до 52 млн євро); загалом залучення до бюджету збільшилося на 24% (з 28,33 до 35,02 млрд грн).

24.02.2022 в умовах запровадження воєнного стану НКЦПФР прийняла рішення щодо тимчасового зупинення обігу всіх цінних паперів в Україні та зупинення проведення операцій в системі депозитарного обліку. Однак протягом 28.02-01.03.2022 регулятор дозволив укладати угоди з 2 випусками військових облігацій, з 3 березня торги відновилося укладання угод на фондових біржах України, хоч і дуже обмеженим переліком цінних паперів (до кінця травня зріс до 10 випусків військових облігацій).

Тим не менше, з початку війни Мінфіном через емісію військових облігацій залучено до бюджету суму, еквівалентну 92,46 млрд грн. Найбільший портфель військових облігацій сконцентрований серед банків–первинних дилерів, проте триває зростання попиту населення на відповідні цінні папери. Кількість українських громадян та бізнесу, що інвестували у військові облігації, становила 76 тис., обсяг їх вкладень сягнув 7,8 млрд грн (10% загального обсягу гривневих ОВДП), 57,4 млн дол. США (29% обсягу доларових ОВДП), 26,6 млн євро (11,7% обсягу ОВДП номінованих у євро).

 

Довідка про компанію:

Фондова біржа «Перспектива» - технології та надійність. Одразу після створення в 2006 році біржа зайняла провідні позиції на ринку України завдяки активному впровадженню торгових, розрахункових та інформаційних технологій. Біржа першою в Україні реалізувала ринок заявок, легітимний електронний документообіг (2007), надійну і ефективну модель клірингу та розрахунків через спеціалізовану небанківську платіжну систему (2009), зареєструвала специфікації (2011) і запустила в обіг (2012) процентні строкові контракти, впровадила додаткове забезпечення в цінних паперах (2013), отримала погодження НБУ (2014), зареєструвала специфікації і запустила в обіг (2015) валютні деривативи. Універсальний підхід до стимулювання ліквідності та постійна модернізація біржових технологій дозволяють лідирувати в організації торгів максимально широким переліком фінансових інструментів.

2 червня 2022 р.