З Біржового списку виключені інвестиційні сертифікати ТОВ "КУА "ОВАМО Кепітал" (ISIN UA4000122865)


10.06.2022 р. у зв’язку з прийнятим рішенням НКЦПФР  №581 Щодо зупинення дії ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) ТОВ "КУА "ОВАМО Кепітал", з Біржового списку виключені:
• Інвестиційний сертифікат бездокументарний іменний (ISIN UA4000122865) Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "ОВАМО Кепітал" закритий недиверсифікований венчурний пайовий інвестиційний фонд "OVAMO Ecology Fund" (ЄДРПОУ 35809881)   

10 червня 2022 р.