Рішення НКЦПФР стосовно обігу цінних паперів окремих емітентів


20.06.2022р.

Повідомляємо про прийняття рішення НКЦПФР № 689 від 17.06.2022р. стосовно обігу цінних паперів окремих емітентів, а саме ПВІФНВЗТ "Нові будівельні технології" (код за ЄДРІСІ:233097) ТОВ "КУА "Капітал Груп" (ідентифікаційний код юридичної особи: 32307531) виключено з Переліку Товариств, торгівлю цінними паперами яких заборонено з 16.09.2021 р. рішенням Комісії від 15.09.2021 №779

https://www.nssmc.gov.ua/document/?id=12876479

Зазначені цінні папери відсутні у Біржовому списку.

20 червня 2022 р.