Результати торгів ФБ «Перспектива» за липень 2022 року


Протягом липня 2022 р. на ФБ «Перспектива» укладено 1,33 тис угод на суму 0,13 млрд грн.(-75% до червня 2022 р.), з початку року –16,92 тис угод на суму 46,45 млрд грн. (-62% до січня-липня 2021 р.).

Сукупно на фондових біржах України у липні 2022 р. укладено 20,8 тис угод на суму 1,07 млрд грн.  (-62% до червня 2022 р.), з початку року – 154,3 тис угод на суму 107,9 млрд грн (-55% до січня-липня 2021 р.)
З огляду на п’ятимісячну регуляторну заборону на укладення угод з цінними паперами (окрім військових облігацій), у структурі торгів на фондових біржах України з початку року продовжують домінувати боргові інструменти: держоблігації – 99,63% (у т.ч. 96,20% - внутрішньої позики, 3,43% - зовнішньої), корпоративні облігації та облігації міських позик – 0,33%, акції, цінні папери ІСІ, строкові контракти – 0,04%.

Частка ФБ «Перспектива» у загальному біржовому обороті у січні-липні складає 43%.

 

Результати торгів ФБ «Перспектива» за липень 2022 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид фінансових інструментів

Обсяг торгів

Кількість договорів

млн грн

Зміна до попереднього місяця

Частка у загальному обсягу торгів, %

шт.

Зміна до попереднього місяця, %

Державні облігації України

133,97

-74,5%

100,00%

1 334

-11,1%

ВСЬОГО

133,97

-74,5%

100,00%

1 334

-11,1%

- Ринок заявок

39,60

-63,7%

29,56%

72

+20,0%

- Адресний ринок

94,36

-77,4%

70,44%

1 262

-12,4%

 
Обсяг торгів військовими облігаціями на ФБ «Перспектива» у липні порівняно з червнем скоротився на 75%, кількість угод – на 11%. 29,56% торгів проведено на ринку заявок, 70,44% - на адресному ринку, також ініціювалися розрахунки за угодами, укладеними до 24.02.2022.
 

Результати торгів ФБ «Перспектива» за січень-липень 2022 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид фінансових інструментів

Обсяг торгів

Кількість договорів

млн грн

Зміна до попереднього року, %

Частка у загальному обсягу торгів, %

шт.

Зміна до попереднього року, %

Державні облігації України

46 379,16

-62,0%

99,84%

16 904

+105,5%

- ОВДП

45 807,67

-62,4%

98,61%

16 840

          +      105,1%

- ОЗДП

571,49

+311,0%

1,23%

64

+392,3%

Облігації місцевих позик

1,06

-93,2%

0,00%

1

-80,0%

Корпоративні облігації

57,36

-88,3%

0,12%

14

-86,0%

ВСЬОГО

46 454,15

-62,1%

100,00%

16 921

+102,9%

- Ринок заявок

554,80

+117,5%

1,19%

212

+606,7%

- Адресний ринок

28 964,44

-66,7%

62,35%

16 335

+123,6%

- Ринок РЕПО

16 934,90

-52,2%

36,46%

374

-62,7%

 
Обсяг торгів на ФБ «Перспектива» порівняно з аналогічним періодом 2021 року скоротився на 62%, натомість кількість угод зросла у 2 рази.

Протягом липня, через регуляторні обмеження, договори на ФБ «Перспектива» укладалися лише з 8 фінансовими інструментами (-7 до червня, -43 до лютого), з початку 2022 року – з 66 фінансовими інструментами (-15 до січня-липня 2021 р.)

 
Фінансові інструменти - лідери за обсягами укладених договорів у січні-липні 2022 року:

ОВДП (ISIN) – за липень

ОВДП (ISIN) – за січень-липень

UA4000225866

UA4000204150

UA4000225668

UA4000204572

UA4000225791

UA4000207880

UA4000226195

UA4000218325

UA4000225809

UA4000225791

UA4000226260

UA4000200885

UA4000226187

UA4000215156

UA4000226138

UA4000225809

 

UA4000214506

 

UA4000213227

 

Кількість членів ФБ «Перспектива» станом на 31.07.2022 – 62, допущено до торгів – 56 (максимальне значення серед фондових бірж України). Кількість членів ФБ «Перспектива», що укладали договори, у липні склала 10 (-4 до червня, -33 до лютого 2022 р.), з початку року – 48 (-2 до січня-липня 2021 р.).

За даними НБУ, протягом липня 2022 р. вартість ОВДП в обігу зросла на 2,50% (з 1223,4 до 1254,0 млрд грн), у т.ч. вартість ОВДП, номінованих у гривні, - на 0,86% (з 1130,8 до 1140,5 млрд грн), вартість валютних ОВДП – на 22,57% (з 92,6 до 113,5 млрд грн). При цьому частка НБУ збільшилася на 0,94% (з 43,41% до 44,35%), фізичних осіб – на 0,08% (2,27% до 2,35%), натомість зменшилася частка нерезидентів – на 0,15% (з 5,82% до 5,67%), банків – на 0,58% (з 43,01% до 42,43%), інших інвесторів - на 0,27% (з 5,48% до 5,21%). З початку 2022 р. вартість ОВДП в обігу зросла на 18,22%, частка ОВДП у власності НБУ збільшилася на 14,88%, натомість частка нерезидентів зменшилася на 3,06%, фізичних осіб – на 0,02%, банків – на 9,15%, інших інвесторів - на 2,63%.

Обсяг виконаних угод з ОВДП у липні на вторинному ринку (біржові та позабіржові операції) порівняно з червнем скоротився у 1,3 разів (з 5,26 до 4,09 млрд грн), кількість угод – у 1,5 разів (з 35065 до 23409); за січень-липень порівняно з аналогічним періодом 2021 р. обсяг виконаних угод зменшився на 2,2 рази (з 268,05 до 120,93 млрд грн), кількість угод збільшилася у 9 раз (з 19101 до 172316).

За даними Мінфіну, у липні обсяг випуску гривневих ОВДП у порівнянні з червнем зріс у 1,3 разів (з 4,95 до 6,50 млрд грн), у доларах – у 6,9 разів (з 60 до 413 млн дол), у євро – у 1,8 раз (з 55 до 100 млн євро); загалом залучення до бюджету збільшилося у 2,7 рази (з 8,36 до 22,68 млрд грн).

24.02.2022 в умовах запровадження воєнного стану НКЦПФР прийняла рішення щодо тимчасового зупинення обігу всіх цінних паперів в Україні та зупинення проведення операцій в системі депозитарного обліку. Однак протягом 28.02-01.03.2022 регулятор дозволив укладати угоди з 2 випусками військових облігацій, з 3 березня торги відновилося укладання угод на фондових біржах України, хоч і дуже обмеженим переліком цінних паперів.

28 липня на ФБ «Перспектива» стартували угоди з розрахунками у валюті, внаслідок забезпечення АТ «Розрахунковий центр» можливості розрахунків за правочинами щодо валютних ОВДП у валюті номіналу. Вперше після впроваджених 24.02.2022 р. обмежень учасники біржових торгів отримали можливість укладати угоди з валютними ОВДП за участі АТ «Розрахунковий центр» як центрального контрагента. Зважаючи на допуск до розрахунків у валюті вже 9 членів біржі, можна очікувати активізації торгів валютними облігаціями.

 

Довідка про компанію:

Фондова біржа «Перспектива» - технології та надійність. Одразу після створення в 2006 році біржа зайняла провідні позиції на ринку України завдяки активному впровадженню торгових, розрахункових та інформаційних технологій. Біржа першою в Україні реалізувала ринок заявок, легітимний електронний документообіг (2007), надійну і ефективну модель клірингу та розрахунків через спеціалізовану небанківську платіжну систему (2009), зареєструвала специфікації (2011) і запустила в обіг (2012) процентні строкові контракти, впровадила додаткове забезпечення в цінних паперах (2013), отримала погодження НБУ (2014), зареєструвала специфікації і запустила в обіг (2015) валютні деривативи. Універсальний підхід до стимулювання ліквідності та постійна модернізація біржових технологій дозволяють лідирувати в організації торгів максимально широким переліком фінансових інструментів.

1 серпня 2022 р.