Результати торгів ФБ «Перспектива» за жовтень 2022 року


Протягом жовтня 2022 р. на ФБ «Перспектива» укладено 1,50 тис угод на суму 2,50 млрд грн.(-30% до вересня 2022 р.), з початку року – 21,84 тис угод на суму 54,60 млрд грн. (-69% до січня-жовтня 2021 р.).

Сукупно на фондових біржах України у жовтні 2022 р. укладено 16,5 тис угод на суму 8,5 млрд грн.(-23% до вересня 2022 р.), з початку року – 201,5 тис угод на суму 136,6 млрд грн (-62% до січня-жовтня 2021 р.)
У структурі торгів на фондових біржах України з початку року продовжують домінувати боргові інструменти: держоблігації – 98,45% (у т.ч. 95,72% - внутрішньої позики, 2,73% - зовнішньої), корпоративні облігації та облігації міських позик – 0,94%, акції, цінні папери ІСІ, строкові контракти – 0,61%.

Частка ФБ «Перспектива» у загальному біржовому обороті у січні-жовтні складає 40%.

 

Результати торгів ФБ «Перспектива» за жовтень 2022 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид фінансових інструментів

Обсяг торгів

Кількість договорів

млн грн

Зміна до попереднього місяця

Частка у загальному обсягу торгів, %

шт.

Зміна до попереднього місяця, %

Державні облігації України

2 504,64

-30,2%

99,99%

1 500

-9,4%

Акції

0,30

+100,0%

0,01%

1

+100,0%

ВСЬОГО

2 504,93

-30,3%

100,00%

1 501

-9,5%

- Ринок заявок

294,62

+99449,3%

11,76%

3

+200,0%

- Адресний ринок

2 210,32

-31,6%

88,24%

1 498

-9,3%

 
Обсяг торгів держоблігаціями на ФБ «Перспектива» у жовтні порівняно з вереснем скоротився на 30%, кількість угод – на 10%. 11,76% торгів проведено на ринку заявок, 89,93% - на адресному ринку.
23 угоди з ОВДП, номінованими у валюті, на суму, еквівалентну 586,08 млн грн (23% обсягу торгів) було виконано у валюті номіналу.
 

Результати торгів ФБ «Перспектива» за січень-жовтень 2022 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид фінансових інструментів

Обсяг торгів

Кількість договорів

млн грн

Зміна до попереднього року, %

Частка у загальному обсягу торгів, %

шт.

Зміна до попереднього року, %

Державні облігації України

54 521,12

-68,9%

99,85%

21 821

+72,0%

- ОВДП

53 949,63

-69,2%

98,80%

21 757

+71,7%

- ОЗДП

571,49

+213,8%

1,05%

64

+255,6%

Акції

0,30

+100,0%

0,01%

1

+100,0%

Облігації місцевих позик

1,06

-95,7%

0,00%

1

-92,9%

Корпоративні облігації

80,47

-90,3%

0,15%

20

-86,9%

ВСЬОГО

54 602,93

-69,0%

100,00%

21 843

+69,8%

- Ринок заявок

888,99

+248,5%

1,63%

232

+673,3%

- Адресний ринок

36 393,30

-70,3%

66,65%

21 227

+88,5%

- Ринок РЕПО

17 320,64

-67,8%

31,72%

384

-75,7%

 
Обсяг торгів на ФБ «Перспектива» порівняно з аналогічним періодом 2021 року скоротився на 69%, натомість кількість угод зросла у 1,7 рази.

Протягом жовтня договори на ФБ «Перспектива» укладалися з 28 фінансовими інструментами (аналогічно вересню), з початку 2022 року – з 70 (-19 до січня-жовтня 2021 р.)

 
Фінансові інструменти - лідери за обсягами укладених договорів у січні-жовтні 2022 року:

ОВДП (ISIN) – за жовтень

ОВДП (ISIN) – за січень-жовтень

UA4000206460

UA4000204150

UA4000213227

UA4000207518

UA4000215909

UA4000173371

UA4000222145

UA4000215891

UA4000200885

UA4000218747

UA4000223853

UA4000223853

UA4000207682

UA4000226187

UA4000225668

UA4000224570

UA4000221907

UA4000225940

UA4000201255

UA4000225981

 

Кількість членів ФБ «Перспектива» станом на 31.10.2022 – 60, допущено до торгів – 55 (максимальні значення серед фондових бірж України). Кількість членів ФБ «Перспектива», що укладали договори, у жовтні склала 24 (+3 до вересня), з початку року – 48 (-4 до січня-жовтня 2021 р.).

За даними НБУ, протягом жовтня 2022 р. вартість ОВДП в обігу зросла на 0,95% (з 1289,6 до 1301,9 млрд грн), у т.ч. вартість ОВДП, номінованих у гривні, на 1,41% (з 1171,6 до 1188,1 млрд грн), вартість валютних ОВДП – скоротилася на 3,54% (з 117,9 до 113,8 млрд грн). При цьому частка НБУ збільшилася на 1,47% (з 48,04% до 49,51%), натомість зменшилася частка нерезидентів – на 0,63% (з 5,28% до 4,65%), банків – на 0,62% (з 38,84% до 38,22%), фізичних осіб – на 0,04% (з 2,46% до 2,42%), інших інвесторів - на 0,19% (з 5,38% до 5,19%). З початку 2022 р. вартість ОВДП в обігу зросла на 22,74%, частка ОВДП у власності НБУ збільшилася на 20,04%, частка фізичних осіб – на 0,05%, натомість частка нерезидентів зменшилася на 4,08%, банків – на 13,36%, інших інвесторів - на 2,65%.

Обсяг виконаних угод з ОВДП у жовтні на вторинному ринку (біржові та позабіржові операції) порівняно з вереснем скоротився на 23% (з 20,99 до 16,07 млрд грн), у т.ч. на умовах “поставка проти оплати” – на 22% (з 9,99 до 7,81 млрд грн), натомість кількість угод зросла на 83% (з 17,9 до 32,8 тис), ймовірно, внаслідок забезпечення доступу до інвестування в ОВДП через застосунок Дія. За січень-жовтень порівняно з аналогічним періодом 2021 р. обсяг виконаних угод зменшився у 2,3 рази (з 392,03 до 174,18 млрд грн), кількість угод збільшилася у 8,5 разів (з 28,40 до 242,15 тис).

За даними Мінфіну, у жовтні обсяг випуску гривневих ОВДП у порівнянні з вереснем зріс у 7,7 разів (з 0,90 до 6,88 млрд грн), у доларах – у 24,7 разів (з 17 до 425 млн дол), у євро – був відсутній; загалом залучення до бюджету збільшилося у 8 разів (з 2,79 до 22,42 млрд грн).

Попри завершення мораторію на обіг цінних паперів, зберігається істотна частка  позабіржових угод навіть на ринку ОВДП. За даними НБУ, до війни (січень-лютий 2022 р.) частка угод з ОВДП, виконаних на умовах “поставка проти оплати” (біржових угод), складала 82-86%, у середньому 84%; під час мораторію (березень-липень) – 25-54%, у середньому – 35%; після відміни регуляторних заборон (серпень-жовтень) – 47-58%, у середньому – 51%. Зважаючи на те, що ОВДП переважають у структурі торгів на фондовому ринку, подібні тенденції фіксує і НКЦПФР: до війни (січень-лютий) частка біржових угод у загальному обсязі операцій з цінними паперами складала 64-67%, у середньому 65%; під час мораторію (березень-липень) – 3-12%, у середньому – 8%; після відміни регуляторних заборон (серпень-вересень) – 26-36%, у середньому – 30%. Отже частка біржового обігу ОВДП зменшилася у 1,7 разів (з 84% до 51%), а цінних паперів загалом – у 2,1 разів (з 65% до 30%), зважаючи на піврічну можливість біржовому обігу тільки для військових ОВДП. У той же час, біржовий сегмент продовжує домінувати за кількістю угод з держоблігаціями.

 

 

Довідка про компанію:

Фондова біржа «Перспектива» - технології та надійність. Одразу після створення в 2006 році біржа зайняла провідні позиції на ринку України завдяки активному впровадженню торгових, розрахункових та інформаційних технологій. Біржа першою в Україні реалізувала ринок заявок, легітимний електронний документообіг (2007), надійну і ефективну модель клірингу та розрахунків через спеціалізовану небанківську платіжну систему (2009), зареєструвала специфікації (2011) і запустила в обіг (2012) процентні строкові контракти, впровадила додаткове забезпечення в цінних паперах (2013), отримала погодження НБУ (2014), зареєструвала специфікації і запустила в обіг (2015) валютні деривативи, впровадила розрахунки у валюті за держоблігаціями (2022). Універсальний підхід до стимулювання ліквідності та постійна модернізація біржових технологій дозволяють лідирувати в організації торгів максимально широким переліком фінансових інструментів.

1 листопада 2022 р.