Результати торгів ФБ «Перспектива» за травень 2023 року


Протягом травня 2023 р. на ФБ «Перспектива» укладено 10,18 тис угод на суму 21,45 млрд грн.(+62% до квітня 2023 р.), з початку року – 30,78 тис угод на суму 63,86 млрд грн. (+39% до січня-травня 2022 р.).

Сукупно на фондових біржах України у травні 2023 р. укладено 21,37 тис угод на суму 51,6 млрд грн.(+22% до квітня 2023 р.), з початку року – 87,11 тис угод на суму 187,4 млрд грн (+80% до січня-травня 2022 р.)
У структурі торгів на ФБ «Перспектива» з початку року традиційно домінують боргові інструменти: держоблігації – 84,57%, облігації підприємств, іноземних емітентів та держав – 15,43%. На біржовому фондовому ринку загалом також спостерігаються торги переважно у борговому сегменті: держоблігації – 92,84%, облігації підприємств, іноземних емітентів та держав – 7,14%, акції та цінні папери ІСІ – 0,02%.
Частка ФБ «Перспектива» у загальному біржовому обороті у травні складає 42%, у січні-травні - 34%, у т.ч. щодо держоблігацій 38% та 31% відповідно, щодо облігацій підприємств, іноземних емітентів та держав - 84% та 74%, на ринку РЕПО - 69% та 64%, у загальній кількості угод – 48% та 35%.

 

Результати торгів ФБ «Перспектива» за травень 2023 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид фінансових інструментів

Обсяг торгів

Кількість договорів

млн грн

Зміна до попереднього місяця

Частка у загальному обсягу торгів, %

шт.

Зміна до попереднього місяця, %

Держоблігації України

17 764,58

+57,3%

82,83%

10 117

+52,8%

Облігації іноземної держави

3 642,30

+89,0%

16,98%

56

+51,4%

Облігації підприємств

40,15

+100,0%

0,19%

3

+100,0%

ВСЬОГО

21 447,04

+62,0%

100,00%

10 176

+52,8%

- Адресний ринок

20 424,83

+57,4%

95,23%

10 148

+52,5%

- Ринок РЕПО

1 022,21

+289,6%

4,77%

28

+366,7%

 
Обсяг торгів на ФБ «Перспектива» у травні порівняно з квітнем зріс на 62%, кількість угод - на 53%. 4,77% торгів проведено на ринку РЕПО, 95,23% - на адресному ринку.
 

Результати торгів ФБ «Перспектива» за січень-травень 2023 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид фінансових інструментів

Обсяг торгів

Кількість договорів

млн грн

Зміна до попереднього року, %

Частка у загальному обсягу торгів, %

шт.

Зміна до попереднього року, %

Держоблігації України

54 008,99

+18,1%

84,57%

30 602

+117,5%

Облігації іноземної держави

9 760,85

+100,0%

15,28%

164

+100,0%

Облігації іноземного емітента

22,45

+35,5%

0,04%

2

0,0%

Облігації українських емітентів

71,77

+25,1%

0,11%

8

-42,9%

ВСЬОГО

63 864,06

+39,5%

100,00%

30 776

+118,5%

- Ринок заявок

124,52

-69,3%

0,19%

7

-91,3%

- Адресний ринок

61 311,64

+115,5%

96,00%

30 717

+125,3%

- Ринок РЕПО

2 427,90

-85,7%

3,80%

52

-86,1%

 
Обсяг торгів на ФБ «Перспектива» порівняно з аналогічним періодом 2022 року зріс на 39%, кількість угод - у 2,2 рази.

Протягом травня договори на ФБ «Перспектива» укладалися з 37 фінансовими інструментами, з початку 2023 року – з 52.

 
Фінансові інструменти - лідери за обсягами укладених договорів у січні-травні 2023 року:

ОВДП - за травень

ОВДП – за січень-травень

UA4000227185 (UAH, 02.04.2025)

UA4000204150  (UAH, 26.02.2025)

UA4000226450 (UAH, 13.03.2024)

UA4000201255 (UAH, 24.05.2023)

UA4000204150 (UAH, 26.02.2025)

UA4000227185 (UAH, 02.04.2025)

UA4000225809 (UAH, 21.06.2023)

UA4000226450 (UAH, 13.03.2024)

UA4000206460 (UAH, 22.11.2023)

UA4000213227 (UAH, 01.11.2023)

UA4000213227 (UAH, 01.11.2023)

UA4000206460 (UAH, 22.11.2023)

UA4000173371 (UAH, 05.04.2023)

UA4000173371 (UAH, 05.04.2023)

UA4000207880 (UAH, 22.05.2024)

UA4000226427 (UAH, 05.04.2023)

UA4000207518 (UAH, 26.05.2027)

UA4000207880 (UAH, 22.05.2024)

UA4000226286 (UAH, 26.06.2024)

UA4000225809 (UAH, 21.06.2023)

 

Станом на 31.05.2023 кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів, допущених до торгів на ФБ «Перспектива», становила 252, з них 162 – лістингові.

Структура випусків (серій) за видами фінансових інструментів: 175 - держоблігації та держдеривативи (161 – внутрішньої, 14 – зовнішньої позики), 31 – інші облігації (22 – корпоративні облігації українських емітентів, 7 - корпоративні облігації іноземних емітентів, 2 – облігації іноземної держави), 31 – акції (18 – українських емітентів, 11 – іноземних емітентів, 2 – акції КІФ), 8 - інвестиційні сертифікати, 7 - опціонні сертифікати.

Кількість членів ФБ «Перспектива» станом на 31.05.2023 – 60, допущено до торгів – 52 (максимальні значення серед фондових бірж України). Кількість членів ФБ «Перспектива», що укладали договори, у травні, склала 27, з початку року – 35.

За даними НБУ, протягом травня 2023 р. вартість ОВДП в обігу зросла на 0,32% (з 1435,0 до 1439,7 млрд грн), у т.ч. вартість ОВДП, номінованих у гривні, - скоротилася на 0,29% (з 1319,1 до 1315,3 млрд грн), вартість валютних ОВДП - зросла на 7,29% (з 115,9 до 124,4 млрд грн). При цьому частка банків збільшилася на 0,63% (з 37,24% до 37,87%), фізичних осіб – на 0,24% (з 2,48% до 2,72%), територіальних громад – на 0,01% (з 0,23% до 0,24%), натомість зменшилася частка НБУ – на 0,16% (з 48,39% до 48,23%), юридичних осіб - на 0,19% (з 8,05% до 7,86%), нерезидентів - на 0,53% (з 3,61% до 3,08%). З початку 2023 р. вартість ОВДП в обігу зросла на 3,72%, частка ОВДП у власності НБУ зменшилася на 2,53%, нерезидентів – на 1,13%, натомість частка територіальних громад збільшилася на 0,10%, юрлиц - на 0,13%, фізичних осіб – на 0,55%, банків – на 2,88%.

Обсяг виконаних угод з ОВДП у травні на вторинному ринку (біржові та позабіржові операції) порівняно з квітнем зріс на 25% (з 57,00 до 71,19 млрд грн), у т.ч. на умовах “поставка проти оплати” – також на 25% (з 39,57 до 49,33 млрд грн), кількість угод – збільшилася на 10% (з 33,92 до 37,15 тис). За січень-травень порівняно з аналогічним періодом 2022 р. обсяг виконаних угод збільшився у 2,4 разів (з 111,61 до 263,48 млрд грн), у т.ч. на умовах “поставка проти оплати” – в 2,3 разів (з 77,51 до 180,93 млрд грн), кількість угод збільшилася на 30% (з 113,84 до 147,76 тис). Частка угод, виконаних на умовах “поставка проти оплати” порівняно з січнем-травнем 2022 р. залишилася на рівні 69%.

За даними Мінфіну, у травні обсяг випуску гривневих ОВДП у порівнянні з квітнем зріс на 20% (з 25,20 до 30,27 млрд грн), у доларах – у 2,5 разів (з 243 до 616 млн дол), у євро – відновився (418 млн євро); загалом залучення до бюджету збільшилося удвічі (з 34,08 до 69,58 млрд грн).

 

Довідка про компанію:

Фондова біржа «Перспектива» - технології та надійність. Одразу після створення в 2006 році біржа зайняла провідні позиції на ринку України завдяки активному впровадженню торгових, розрахункових та інформаційних технологій. Біржа першою в Україні реалізувала ринок заявок, легітимний електронний документообіг (2007), надійну і ефективну модель клірингу та розрахунків через спеціалізовану небанківську платіжну систему (2009), зареєструвала специфікації (2011) і запустила в обіг (2012) процентні строкові контракти, впровадила додаткове забезпечення в цінних паперах (2013), отримала погодження НБУ (2014), зареєструвала специфікації і запустила в обіг (2015) валютні деривативи, впровадила розрахунки у валюті за держоблігаціями (2022). Універсальний підхід до стимулювання ліквідності та постійна модернізація біржових технологій дозволяють лідирувати в організації торгів максимально широким переліком фінансових інструментів.

2 червня 2023 р.