Результати торгів Біржі за травень 2012 року. Члени Біржі-лідери за обсягами укладених договорів


Протягом травня 2012 року на Біржі укладено 2 972 договори на загальну суму 6,13 млрд грн. Порівняно з квітнем обсяг торгів на Біржі зріс на 17,5%, кількість договорів – на 12,3%.

За оперативними даними з інтернет-сайтів фондових бірж, Біржа посіла перше місце за обсягом торгів у травні (з часткою загального біржового обороту 43%), друге місце – у ПАТ «Фондова біржа ПФТС» (37%), третє – у ПАТ «Українська біржа» (19%).

 З початку року обсяг торгів на Біржі становить 25,5 млрд грн., що складає 35% від загального біржового обороту в Україні. Біржа займає друге місце за обсягом торгів за 5 місяців поточного року.

За оперативними даними НКЦПФР в розрізі фінансових інструментів ринкова частка Біржі за січень-травень 2012 року складає: щодо ОВДП – 31%, облігацій підприємств – 23%, облігацій місцевих позик – 47%, акцій – 57%, інвестиційних сертифікатів – 97%, опціонних сертифікатів – 89%, строкових контрактів – 0,3%.

 

Результати біржових торгів за травень 2012 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид цінних паперів

Обсяг торгів, (млн. грн.)

Кількість виконаних договорів

Частка у загальному обсягу торгів на Біржі, %

Частка у загальній кількості договорів на Біржі, %

Державні облігації України

4 504,97

178

73,51%

5,99%

Акції

1 072,91

2 277

17,51%

76,62%

Облігації підприємств

53,46

20

0,87%

0,67%

Облігації місцевих позик

0,11

6

0,01%

0,20%

Інвестиційні сертифікати

461,44

422

7,53%

14,20%

Деривативи – всього

35,59

69

0,58%

2,32%

- строкові (ф’ючерсні) контракти

18,99

16

0,31%

0,54%

- опціонні сертифікати

16,60

53

0,27%

1,28%

ВСЬОГО

6 128,47

2 972

100,00%

100,00%

 

Результати біржових торгів за січень-травень 2012 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид цінних паперів

Обсяг торгів, (млн. грн.)

Кількість виконаних договорів

Частка у загальному обсягу торгів на Біржі, %

Частка у загальній кількості договорів на Біржі, %

Державні облігації України

12 777,22

552

50,11%

3,99%

Акції

7 953,29

10 329

31,19%

74,70%

Облігації підприємств

2 030,35

166

7,96%

1,20%

Облігації місцевих позик

13,71

23

0,05%

0,17%

Інвестиційні сертифікати

2 627,02

2 493

10,30%

18,03%

Деривативи

95,68

265

0,38%

1,92%

- строкові (ф’ючерсні) контракти

18,99

16

0,07%

0,12%

- опціонні сертифікати

76,69

249

0,30%

1,80%

ВСЬОГО

25 497,29

13 828

100,00%

100,00%

 
Найбільший обсяг торгів у травні було зафіксовано з державними облігаціями України (73,51%) та акціями (17,51%). При цьому 25,06% торгів проведено на Ринку заявок, 73,65% - на адресному ринку, 0,72% - на Ринку розміщення (щодо облігацій ТОВ "Дон Строй Ком", ТОВ "НОВОТЕХ-ІНВЕСТ", ТОВ "АКСІОМА"), 0,31% - на ринку похідних (щодо опціонних сертифікатів), 0,27% - на строковому ринку (щодо ф’ючерсних контрактів).
Порівняно з попереднім місяцем обсяг торгів ОВДП зріс на 54,43%, облігаціями місцевих позик – на 54,24%; обсяг торгів інвестиційними сертифікатами скоротився на 5,42%, акціями – на 11,44%, опціонними сертифікатами - на 25,12%, облігаціями підприємств – на 90,76%.
У останній день травня на Біржі вперше в Україні відбулися торги строковими контрактами на відсоткову ставку - ф’ючерсними контрактами на Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб (індекс UIRD).
 
У травні до біржового списку були вперше включені акції ПАТ "АТП 15106", облігації ТОВ "АКСІОМА" та ТОВ "Новотех-інвест"; також були допущені до торгів 9 кодів (серій) ф’ючерсних контрактів на індекс UIRD.
Станом на 31.05.2012 кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів у Біржовому списку склала 238 (зростання порівняно з попереднім місяцем на 6,5%). З них: 36 у 1-му рівні лістингу, 30 у 2-му рівні лістингу, 172 у списку позалістингових цінних паперів та інших фінансових інструментів.
Структура біржового списку: 126 випусків акцій (з них 12 – у 2-му рівні лістингу, 114 - у списку позалістингових цінних паперів), 35 серій ОВДП (1-ий рівень лістингу), 15 серій інвестиційних сертифікатів (2-ий рівень лістингу), 49 серій облігацій (з них 3 – у 2-му рівні лістингу, 46 - у списку позалістингових цінних паперів), 1 серія облігацій місцевих позик (1-ий рівень лістингу), 3 серії опціонних сертифікатів (у списку позалістингових цінних паперів) та 9 кодів (серій) ф’ючерсних контрактів.


Капіталізація акцій у складі біржового списку станом на 31.05.2012 склала 62,6 млрд. грн.
 
Члени Біржі-лідери за обсягами укладених договорів у травні 2012 року (в розрізі видів цінних паперів), визначені відповідно до вимог внутрішніх документів Біржі:

Ринок ОВДП

Ринок акцій

Ринок облігацій підприємств

ТОВ "IНВЕСТИЦIЙНИЙ КАПIТАЛ УКРАIНА"

ТОВ "IК А.I.С.Т.-IНВЕСТ"

ТОВ "IНВЕСТИЦIЙНИЙ КАПIТАЛ УКРАIНА"

АТ "ОТП Банк"

ТОВ "КАСТОДI-БРОК"

ТОВ "ФОНДОВИЙ АКТИВ"

ПАТ "IНГ Банк Україна"

ТОВ "ФК "АКВIТЕНС"

ТОВ "КАМЕЛОТ IНВЕСТ"

ПАТ "АЛЬФА-БАНК"

ТОВ "ЦЕНТРАЛЬНО СХIДНА ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ"

ПАТ "ВТБ Банк"

ТОВ "ФОНДОВИЙ АКТИВ"

ТОВ "СПАЙК-IНВЕСТ"

ТОВ "СПАЙК-IНВЕСТ"

АТ "СБЕРБАНК РОСII"

ТОВ "ФГI"

ТОВ "ФГI"

АТ "Ерсте Банк"

ТОВ "АКЦЕПТОР"

ТОВ "IФК ПРОФIНВЕСТ"

АБ "Укргазбанк"

ТОВ ФК "ФIНЕКС- УКРАIНА"

ТОВ "ЦЕНТРАЛЬНИЙ БРОКЕР"

ПАТ "Унiверсал Банк"

ТОВ "IК "IФГ КАПIТАЛ"

ТОВ "ДI`ЕН`КЕЙ КАПIТАЛ"

ПАТ "Банк Перший"

ТОВ "IК "СТАТУС"

ПрАТ "МТ"

 

Кількість членів Біржі станом на 31.05.2012 - 107 торговців цінними паперами.

5 червня 2012 р.