Рішення НКЦПФР №№ 84,85,87 від 19.01.2024 р. стосовно обігу цінних паперів окремих товариств та інститутів спільного інвестування.


Повідомляємо про прийняття НКЦПФР рішень №№ 84,85,87 від 19.01.2024р. стосовно обігу цінних паперів окремих товариств та інститутів спільного інвестування:

- Виключити Приватне акціонерне товариство «Тернопільський ремонтно-монтажний комбінат «Торгтехніка» (ідентифікаційний юридичної особи: 02132591, код ISIN: UA4000114086) (далі – ПрАТ «ТРМК «Торгтехніка») з Переліку Товариств, торгівлю цінними паперами яких заборонено з 31.12.2021, затвердженого рішенням Комісії від 30.12.2021 № 1305 «Щодо заборони торгівлі цінними паперами».

https://www.nssmc.gov.ua/document/?id=14331447

- Виключити ПрАТ «ПЕРВОМАЙСЬКИЙ МКК» (ідентифікаційний код юридичної особи: 00418107, код ISIN: UA4000080592) та ПрАТ «ЮРІЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 00447853, код ISIN: UA4000077507) з Переліку Товариств, яким з 26.09.2023 заборонено торгівлю цінними паперами, затвердженого рішенням Комісії від 25.09.2023 № 1061 «Щодо заборони торгівлі цінними паперами».

https://www.nssmc.gov.ua/document/?id=14331458

- Заборонити торгівлю цінними паперами Пайового венчурного інвестиційного фонду «Поларінвест» недиверсифікованого виду закритого типу (код ЄДРІСІ: 23300212; код ISIN: UA4000175350) ТОВ «КУА-АНПФ «ФК «Перша купецька гільдія» (ідентифікаційний код юридичної особи: 38003123), а саме: вчинення інвестиційними фірмами правочинів з цінними паперами ПВІФ «Поларінвест» НВЗТ ТОВ «КУА-АНПФ «ФК «Перша купецька гільдія», пов’язаних з переходом прав на цінні папери і прав за цінними паперами.

https://www.nssmc.gov.ua/document/?id=14331480

22 січня 2024 р.