Результати торгів ФБ «Перспектива» за січень 2024 року


Протягом січня 2024  року на ФБ «Перспектива» укладено 11,45 тис угод на суму 15,76 млрд грн. (+44% до грудня 2023 р., +56% до січня 2023 р.)

Сукупно на фондових біржах України у січні 2024 р. укладено 31,76 тис угод на суму 44,52 млрд грн. (+3% до грудня 2023 р., +45% до січня 2023 р.)

У структурі торгів на ФБ «Перспектива» у січні 2024 р. традиційно домінують боргові інструменти: держоблігації – 98,07%, облігації іноземних держав – 1,93%. На біржовому фондовому ринку загалом також спостерігаються торги переважно у борговому сегменті: держоблігації – 93,20%, облігації підприємств, іноземних емітентів та держав – 6,76%, акції та цінні папери ІСІ – 0,04%.

Частка ФБ «Перспектива» у загальному біржовому обороті у січні 2024 р. складає 35%, у т.ч. щодо держоблігацій 37%, щодо інших облігацій - 10%, у загальній кількості угод – 36%.

 

Результати біржових торгів за січень 2024 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид фінансових інструментів

Обсяг торгів

Кількість договорів

млн грн

Зміна до попереднього місяця

Частка у загальному обсягу торгів, %

шт.

Зміна до попереднього місяця, %

Державні облігації України

15 452,44

+47,5%

98,07%

11 441

+22,4%

- ОВДП (у гривнях)

13 197,68

+35,4%

83,76%

11 406

+22,5%

- ОВДП (у валюті)

2 168,28

+199,3%

13,76%

32

+14,3%

- ОЗДП

86,47

+1689,8%

0,55%

3

0,0%

Облігації іноземних держав

303,31

-35,8%

1,93%

11

0,0%

 - США

222,25

-48,5%

1,41%

9

-10,0%

 - Німеччина

81,06

100,1%

0,51%

2

+100,0%

ВСЬОГО

15 755,75

+43,9%

100,00%

11 452

+22,4%

- Ринок заявок

16,05

+203,2%

0,10%

1

0,0%

- Адресний ринок

14 060,23

+58,8%

89,24%

11 419

+22,5%

- Ринок РЕПО

1 679,47

-19,6%

10,66%

32

-11,1%

 
Обсяг торгів на ФБ «Перспектива» порівняно з груднем 2023 р. збільшився на 44%, кількість угод зросла на 22%. 10,66% торгів проведено на ринку РЕПО, 0,10% - на ринку заявок, 89,24% - на адресному ринку.

Протягом січня договори на ФБ «Перспектива» укладалися з 40 фінансовими інструментами (+2 до грудня 2023 р., +9 до січня 2023 р.), заявки виставлялися за 45 фінансовими інструментами.

 
Фінансові інструменти - лідери за обсягами укладених договорів у січні 2024 року:

Цінні папери (ISIN, валюта номіналу, дата погашення)

Обсяг торгів, млн грн

Угод, шт

Держоблігації України (ОВДП), ТОП10

UA4000227490 (UAH, 18.02.2026)

4 755,00

186

UA4000207518 (UAH, 26.05.2027)

1 710,12

920

UA4000227656 (UAH, 15.01.2025)

1 571,99

1130

UA4000228910 (UAH, 23.07.2025)

1 225,85

514

UA4000229264 (UAH, 15.10.2025)

1 150,77

482

UA4000227581 (USD, 29.02.2024)

1 145,03

23

UA4000229116 (UAH, 24.02.2027)

1 018,33

541

UA4000230106 (USD, 20.03.2025)

838,53

1

UA4000228811 (UAH, 30.09.2026)

287,11

117

UA4000227045 (UAH, 07.08.2024)

207,06

39

Облігації іноземної держави (US Department of the Treasury)

US912828W713 (USD, 31.03.2024)

119,10

2

US912796Z285 (USD, 22.02.2024)

37,77

1

US912797FH58 (USD, 16.05.2024)

37,35

1

US912828W481 (USD, 29.02.2024)

16,92

4

US912797GL51 (USD, 05.08.2024)

11,11

1

Облігації іноземної держави (Bundesrepublik Deutschland)

DE000BU0E055 (EUR, 15.05.2024)

40,65

1

DE000BU0E071 (EUR, 17.07.2024)

40,61

1

 
Станом на 31.01.2024 кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів, допущених до торгів, становила 261, з них 161 – лістингові.

Структура випусків (серій) за видами фінансових інструментів: 175 - держоблігації та держдеривативи (161 – внутрішньої, 14 – зовнішньої позики), 49 – інші облігації (17 – корпоративні облігації українських емітентів, 8 - корпоративні облігації іноземних емітентів, 24 – облігації іноземних держав), 30 – акції (17 – українських емітентів, 11 – іноземних емітентів, 2 – акції КІФ), 7 - інвестиційні сертифікати.

Кількість членів ФБ «Перспектива» станом на 31.01.2024 – 56, допущено до торгів – 49. Кількість членів біржі, що укладали договори у січні, складає 27 (-1 до грудня 2023 р., +2 до січня 2023 р.)

За даними НБУ, протягом січня 2024 р. вартість ОВДП в обігу зросла на 0,84% (з 1586,1 до 1599,5 млрд грн), у т.ч. вартість ОВДП, номінованих у гривні, - на 0,62% (з 1445,6 до 1454,5 млрд грн), вартість валютних ОВДП – на 3,16% (з 140,5 до 145,0 млрд грн). При цьому частка юридичних осіб збільшилася на 0,38% (з 8,78% до 9,16%), фізичних осіб – на 0,28% (з 3,34% до 3,62%), натомість зменшилася частка НБУ – на 0,52% (з 43,50% до 42,98%), банків – на 0,13% (з 41,48% до 41,35%), нерезидентів - на 0,01% (з 2,77% до 2,76%), частка територіальних громад залишилася без змін (0,13%).

Обсяг виконаних угод з ОВДП у січні 2024 р. на вторинному ринку (біржові та позабіржові операції) порівняно з груднем 2023 р. зріс на 17% (з 39,84 до 46,42 млрд грн), у т.ч. на умовах “поставка проти оплати” – на 12% (з 26,05 до 29,30 млрд грн), кількість угод - на 19% (з 39,43 до 47,10 тис); порівняно з січнем 2023 р. загальний обсяг виконаних угод зріс на 5%, у т.ч. на умовах “поставка проти оплати” – скоротився на 6%, кількість угод зросла на 86%.

За даними Мінфіну, у січні 2024 р. обсяг випуску гривневих ОВДП у порівнянні з груднем 2023 р. скоротився у 2,5 разів (з 33,02 до 13,36 млрд грн), у доларах – скоротився на 16% (з 303 до 255 млн дол), у євро – зріс у 8,9 разів (з 26 до 236 млн євро); загалом залучення до бюджету зменшилося на 28% (з 45,37 до 32,84 млрд грн).

 

Довідка про компанію:

Фондова біржа «Перспектива» - технології та надійність. Одразу після створення в 2006 році біржа зайняла провідні позиції на ринку України завдяки активному впровадженню торгових, розрахункових та інформаційних технологій. Біржа першою в Україні реалізувала ринок заявок, легітимний електронний документообіг (2007), надійну і ефективну модель клірингу та розрахунків через спеціалізовану небанківську платіжну систему (2009), зареєструвала специфікації (2011) і запустила в обіг (2012) процентні строкові контракти, впровадила додаткове забезпечення в цінних паперах (2013), отримала погодження НБУ (2014), зареєструвала специфікації і запустила в обіг (2015) валютні деривативи, впровадила розрахунки у валюті за держоблігаціями (2022). Універсальний підхід до стимулювання ліквідності та постійна модернізація біржових технологій дозволяють лідирувати в організації торгів максимально широким переліком фінансових інструментів.

1 лютого 2024 р.