Рішення НКЦПФР  № 214, 216 від 21.02.2024р. стосовно обігу цінних паперів окремих інститутів спільного інвестування та товариств.


Повідомляємо про прийняття НКЦПФР рішень № 214, 216 від 21.02.2024р. стосовно обігу цінних паперів окремих інститутів спільного інвестування та товариств.
https://www.nssmc.gov.ua/document/?id=15562227
https://www.nssmc.gov.ua/document/?id=15562462

23 лютого 2024 р.