Рішення НКЦПФР від 22.03.2024р стосовно обігу цінних паперів окремих інститутів спільного інвестування та товариств.


Повідомляємо про прийняття НКЦПФР рішень №329, 331, 333, 335 від 22.03.2024р., стосовно обігу цінних паперів окремих інститутів спільного інвестування та товариств:
https://www.nssmc.gov.ua/document/?id=18277945
https://www.nssmc.gov.ua/document/?id=18277969
https://www.nssmc.gov.ua/document/?id=18277991
https://www.nssmc.gov.ua/document/?id=18278013

25 березня 2024 р.