Рішення НКЦПФР № 590 від 10.05.2024р., стосовно обігу цінних паперів товариств.


Повідомляємо про прийняття НКЦПФР рішення № 590 від 10.05.2024р., стосовно обігу цінних паперів окремих товариств:
https://www.nssmc.gov.ua/document/?id=20673034

13 травня 2024 р.