Результати торгів Біржі за червень 2012 року. Члени Біржі-лідери за обсягами укладених договорів


Протягом червня 2012 року на Біржі укладено 3 817 договорів на загальну суму 6,85 млрд грн. Порівняно з травнем обсяг торгів на Біржі зріс на 11,8%, кількість договорів – на 28,4%.

За оперативними даними з інтернет-сайтів фондових бірж, Біржа посіла друге місце за обсягом торгів у червні (з часткою загального біржового обороту 27%), перше місце – у ПАТ «Фондова біржа ПФТС» (65%), третє – у ПАТ «Українська біржа» (7%).

 З початку року обсяг торгів на Біржі становить 32,3 млрд грн., що складає 33% від загального біржового обороту в Україні. Біржа займає друге місце за обсягом торгів за 6 місяців поточного року.

За оперативними даними НКЦПФР в розрізі фінансових інструментів ринкова частка Біржі за січень-червень 2012 року складає: щодо ОВДП – 28%, облігацій підприємств – 25%, облігацій місцевих позик – 45%, акцій – 54%, інвестиційних сертифікатів – 94%, опціонних сертифікатів – 92%, строкових контрактів – 11%.

 

Результати біржових торгів за червень 2012 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид цінних паперів

Обсяг торгів, (млн. грн.)

Кількість виконаних договорів

Частка у загальному обсягу торгів на Біржі, %

Частка у загальній кількості договорів на Біржі, %

Державні облігації України

4 448,28

182

64,90%

4,77%

Акції

520,26

1 489

7,59%

39,01%

Облігації підприємств

727,32

25

10,61%

0,65%

Облігації місцевих позик

0,12

6

0,002%

0,16%

Інвестиційні сертифікати

212,78

393

3,10%

10,30%

Деривативи – всього

944,89

1 722

13,79%

45,11%

- строкові (ф’ючерсні) контракти

853,30

1 661

12,45%

43,52%

- опціонні сертифікати

91,59

61

1,34%

1,60%

ВСЬОГО

6 853,66

3 817

100,00%

100,00%

 

Результати біржових торгів за січень-червень 2012 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид цінних паперів

Обсяг торгів, (млн. грн.)

Кількість виконаних договорів

Частка у загальному обсягу торгів на Біржі, %

Частка у загальній кількості договорів на Біржі, %

Державні облігації України

17 225,51

734

53,25%

4,16%

Акції

8 473,55

11 818

26,19%

66,98%

Облігації підприємств

2 757,68

191

8,52%

1,08%

Облігації місцевих позик

13,84

29

0,04%

0,16%

Інвестиційні сертифікати

2 839,80

2 886

8,78%

16,36%

Деривативи

1 040,57

1 987

3,22%

11,26%

- строкові (ф’ючерсні) контракти

872,29

1 677

2,70%

9,50%

- опціонні сертифікати

168,28

310

0,52%

1,76%

ВСЬОГО

32 350,95

17 645

100,00%

100,00%

 
Найбільший обсяг торгів у червні було зафіксовано з державними облігаціями України (64,90%), облігаціями підприємств (10,61%) та строковими контрактами (12,45%). При цьому 18,57% торгів проведено на Ринку заявок, 60,96% - на адресному ринку, 6,68% - на Ринку розміщення (щодо облігацій ДП "Приднiпровська залiзниця", ДП "Одеська залiзниця", ТОВ  "БУРАТ-АГРО", ТОВ "СОНЕТ", ТОВ "НОВОТЕХ-IНВЕСТ", ТОВ "АКСIОМА"), 1,34% - на ринку похідних (щодо опціонних сертифікатів), 12,45% - на строковому ринку (щодо ф’ючерсних контрактів, яких протягом місяця було укладено 538 582).
Порівняно з попереднім місяцем обсяг торгів строковими контрактами зріс у 44,9 разів, облігаціями підприємств – у 13,6 разів, опціонними сертифікатами - у 5,5 разів, облігаціями місцевих позик – на 18,25%; обсяг торгів ОВДП скоротився на 1,26%, акціями – на 51,51%, інвестиційними сертифікатами – на 53,89%.
 Одним із значних стимулів для зростання обсягів торгів державними облігаціями України на Біржі є активізація участі в торгах Національного банку України (частка договорів щодо ОВДП за участі НБУ у загальному обсязі договорів, укладених на Біржі протягом червня, становила 14,6%).
У червні до біржового списку були вперше включені акції ПАТ "Зоря", ПАТ "Южний", ПАТ "Долинка", облігації ДП "ОДЕСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" (серії С та D), ДП "ПРИДНІПРОВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ", ТОВ "БУРАТ-АГРО", ТОВ "ЛІЗИНГ ІТ-СПВ" 8 серій ОВДП; також були допущені до торгів 4 коди (серії) ф’ючерсних контрактів на індекс UIRD.
Станом на 30.06.2012 кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів у Біржовому списку склала 248 (зростання порівняно з попереднім місяцем на 4,2%). З них: 39 у 1-му рівні лістингу, 30 у 2-му рівні лістингу, 179 у списку позалістингових цінних паперів та інших фінансових інструментів.
Структура біржового списку: 128 випусків акцій (з них 12 – у 2-му рівні лістингу, 116 - у списку позалістингових цінних паперів), 38 серій ОВДП (1-ий рівень лістингу), 15 серій інвестиційних сертифікатів (2-ий рівень лістингу), 53 серії облігацій (з них 3 – у 2-му рівні лістингу, 50 - у списку позалістингових цінних паперів), 1 серія облігацій місцевих позик (1-ий рівень лістингу), 4 серії опціонних сертифікатів (у списку позалістингових цінних паперів) та 9 кодів (серій) ф’ючерсних контрактів.


Капіталізація акцій у складі біржового списку станом на 30.06.2012 склала 61,7 млрд. грн.
 
Члени Біржі-лідери за обсягами укладених договорів у червні 2012 року (в розрізі видів цінних паперів), визначені відповідно до вимог внутрішніх документів Біржі:

Ринок ОВДП

Ринок акцій

Ринок облігацій підприємств

ТОВ "ФОНДОВИЙ АКТИВ"

ТОВ "IК А.I.С.Т.-IНВЕСТ"

АТ "Ощадбанк"

АТ "ОТП БАНК"

ТОВ "КАСТОДI-БРОК"

ТОВ "Спарта Капiтал"

АТ "Ерсте Банк"

ТОВ "ФК "АКВIТЕНС"

АБ "Укргазбанк"

ТОВ "IНВЕСТИЦIЙНИЙ КАПIТАЛ УКРАIНА"

ТОВ "ФГI"

ПАТ "ВТБ Банк"

ПАТ "АЛЬФА-БАНК"

ТОВ "СПАЙК-IНВЕСТ"

ТОВ "IНВЕСТИЦIЙНИЙ КАПIТАЛ УКРАIНА"

АТ "Ощадбанк"

ТОВ ФК "ФIНЕКС- УКРАIНА"

ТОВ "ФОНДОВИЙ АКТИВ"

АБ "Укргазбанк"

ТОВ "ЦЕНТРАЛЬНО СХIДНА ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ"

ТОВ "ДI`ЕН`КЕЙ КАПIТАЛ"

ПАТ "IНГ Банк Україна"

ТОВ "АКЦЕПТОР"

ТОВ "ЦЕНТРАЛЬНИЙ БРОКЕР"

ПАТ "Унiверсал Банк"

ТОВ "IК "IФГ КАПIТАЛ"

ТОВ "СПАЙК-IНВЕСТ"

АТ "СБЕРБАНК РОСІЇ"

ТОВ "IК "СТАТУС"

ТОВ "ФГI"

 

Кількість членів Біржі станом на 30.06.2012 - 107 торговців цінними паперами.

2 липня 2012 р.