Результати торгів Біржі за липень 2012 року. Члени Біржі-лідери за обсягами укладених договорів


Протягом липня 2012 року на Біржі укладено 10 363 договори на загальну суму 12,92 млрд грн. Порівняно з червнем обсяг торгів на Біржі зріс на 88,5%, кількість договорів – на 171,5%.

За оперативними даними з інтернет-сайтів фондових бірж, у липні Біржа вдруге у поточному році посіла перше місце за обсягом торгів (з часткою загального біржового обороту 62%), друге місце – у ПАТ «Фондова біржа ПФТС» (27%), третє – у ПАТ «Українська біржа» (11%).

 З початку року обсяг торгів на Біржі становить 45,3 млрд грн., що складає 38% загального біржового обороту в Україні. Біржа займає друге місце за обсягом торгів за 7 місяців поточного року.

За оперативними даними НКЦПФР в розрізі фінансових інструментів ринкова частка Біржі становить:

- за січень-липень 2012 року: щодо ОВДП – 36%, облігацій підприємств – 30%, акцій – 53%, інвестиційних сертифікатів – 92%, опціонних сертифікатів – 92%, строкових контрактів – 22%;

за липень 2012 року: щодо ОВДП – 67%, облігацій підприємств – 66%, акцій – 34%, інвестиційних сертифікатів – 69%, опціонних сертифікатів – 88%, строкових контрактів – 56%.

 

Результати біржових торгів за липень 2012 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид цінних паперів

Обсяг торгів, (млн. грн.)

Кількість виконаних договорів

Частка у загальному обсягу торгів на Біржі, %

Частка у загальній кількості договорів на Біржі, %

Державні облігації України

9 524,63

281

73,72%

2,71%

Акції

507,43

1 721

3,93%

16,61%

Облігації підприємств

1 035,51

34

8,01%

0,33%

Облігації місцевих позик

0,06

3

0,00%

0,03%

Інвестиційні сертифікати

179,49

350

1,39%

3,38%

Деривативи – всього

1 673,35

7 974

12,95%

76,95%

- строкові (ф’ючерсні) контракти

1 661,85

7938

12,86%

76,60%

- опціонні сертифікати

11,50

36

0,09%

0,35%

ВСЬОГО

12 920,46

10 363

100,00%

100,00%

 

Результати біржових торгів за січень-липень 2012 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид цінних паперів

Обсяг торгів, (млн. грн.)

Кількість виконаних договорів

Частка у загальному обсягу торгів на Біржі, %

Частка у загальній кількості договорів на Біржі, %

Державні облігації України

26 750,14

1 015

59,09%

3,62%

Акції

8 980,98

13 539

19,84%

48,34%

Облігації підприємств

3 793,19

225

8,38%

0,80%

Облігації місцевих позик

13,90

32

0,03%

0,11%

Інвестиційні сертифікати

3 019,29

3 236

6,67%

11,55%

Деривативи

2 713,92

9 961

6,00%

35,57%

- строкові (ф’ючерсні) контракти

2 534,14

9 615

5,60%

34,33%

- опціонні сертифікати

179,78

346

0,40%

1,24%

ВСЬОГО

45 271,41

28 008

100,00%

100,00%

 
Найбільший обсяг торгів у липні було зафіксовано з державними облігаціями України (73,7%), облігаціями підприємств (8,0%) та строковими контрактами (12,9%). При цьому 10,7% торгів проведено на Ринку заявок, 72,1% - на адресному ринку, 4,3% - на Ринку розміщення (щодо облігацій ДП "ДОНЕЦЬКА залізниця", ДГТО "Південно-Західна залізниця", ТОВ "БУРАТ-АГРО", ТОВ "СОНЕТ", ТОВ "ТРІУМФ", ТОВ "МІК МЕГА", ТОВ "СК ВЕРСІЯ", ПрАТ "МЖК Інтернаціоналіст"), 0,1% - на ринку похідних (щодо опціонних сертифікатів), 12,9% - на строковому ринку (щодо ф’ючерсних контрактів, яких протягом місяця було укладено 1 022 589).
Порівняно з попереднім місяцем обсяг торгів ОВДП зріс на 114,1%, строковими контрактами – на 94,8%, облігаціями підприємств – на 42,4%; обсяг торгів акціями скоротився на 2,5%, інвестиційними сертифікатами – на 15,6%, облігаціями місцевих позик – на 48,4%, опціонними сертифікатами – на 87,4%
 Одним із значних стимулів для зростання обсягів торгів державними облігаціями України на Біржі є активізація участі в торгах Національного банку України (частка договорів щодо ОВДП за участі НБУ у загальному обсязі договорів, укладених на Біржі протягом липня, становила 7,3%).
 
У липні до біржового списку були вперше включені облігації ПрАТ "МЖК "Інтернаціоналіст" (серія
Q), опціонні сертифікати ТОВ "ТМО "Ліко-холдінг" (серії В та D), 3 серії ОВДП; також були допущені до торгів 4 коди (серії) ф’ючерсних контрактів на індекс UIRD.
Станом на 31.07.2012 кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів у Біржовому списку становила 252 (зростання порівняно з попереднім місяцем на 1,6%). З них: 37 у 1-му рівні лістингу, 29 у 2-му рівні лістингу, 186 у списку позалістингових цінних паперів та інших фінансових інструментів.
Структура біржового списку: 127 випусків акцій (з них 12 – у 2-му рівні лістингу, 115 - у списку позалістингових цінних паперів), 36 серій ОВДП (1-ий рівень лістингу), 15 серій інвестиційних сертифікатів (з них 14 – у 2-му рівні лістингу, 1 – у списку позалістингових цінних паперів), 59 серій облігацій (з них 3 – у 2-му рівні лістингу, 56 - у списку позалістингових цінних паперів), 1 серія облігацій місцевих позик (1-ий рівень лістингу), 5 серій опціонних сертифікатів (у списку позалістингових цінних паперів) та 9 кодів (серій) ф’ючерсних контрактів.


Капіталізація акцій у складі біржового списку станом на 31.07.2012 склала 60,7 млрд. грн.
 
Члени Біржі-лідери за обсягами укладених договорів у липні 2012 року (в розрізі видів цінних паперів), визначені відповідно до вимог внутрішніх документів Біржі:

Ринок ОВДП

Ринок акцій

Ринок облігацій підприємств

АТ "ОТП Банк"

ТОВ "IК А.I.С.Т.-IНВЕСТ"

АБ "Укргазбанк"

ТОВ "IНВЕСТИЦIЙНИЙ КАПIТАЛ УКРАIНА"

ТОВ "КАСТОДI-БРОК"

АТ "Ощадбанк"

ТОВ "ФОНДОВИЙ АКТИВ"

ТОВ "ФГI"

ТОВ "Спарта Капiтал"

АТ "Ощадбанк"

ТОВ "СПАЙК-IНВЕСТ"

ТОВ "IНВЕСТИЦIЙНИЙ КАПIТАЛ УКРАIНА"

АБ "Укргазбанк"

ТОВ "ФК "АКВIТЕНС"

АТ "ОТП Банк"

ПАТ "IНГ Банк Україна"

ТОВ "ЦЕНТРАЛЬНО СХIДНА ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ"

ТОВ "СФI"

ПАТ "Унiверсал Банк"

ТОВ ФК "ФIНЕКС- УКРАIНА"

ТОВ "ФОНДОВИЙ АКТИВ"

АТ "Ерсте Банк"

ТОВ "АКЦЕПТОР"

"АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКА IНВЕСТИЦIЙНА КОМПАНIЯ У ФОРМI ТОВ"

ПАТ "ВТБ Банк"

ТОВ "IК "IФГ КАПIТАЛ"

ТОВ "АКЦЕПТОР"

АТ "СБЕРБАНК РОСІЇ"

ТОВ "IК "СТАТУС"

ТОВ "ЦЕНТРАЛЬНИЙ БРОКЕР"

 

Кількість членів Біржі станом на 31.07.2012 - 106 торговців цінними паперами.

1 серпня 2012 р.