Результати торгів ФБ «Перспектива за серпень 2012 року. Члени Біржі - лідери за обсягами укладених договорів


Протягом серпня 2012 року на ФБ «Перспектива» (далі – Біржа) укладено 8 729 договорів на загальну суму 10,87 млрд грн. Порівняно з липнем обсяг торгів на Біржі скоротився на 15,9%, кількість договорів – на 15,8%.

За оперативними даними з інтернет-сайтів фондових бірж, у серпні Біржа посіла друге місце за обсягом торгів (з часткою загального біржового обороту 40%), перше місце – у ПАТ «Фондова біржа ПФТС» (53%), третє – у ПАТ «Українська біржа» (6%).

 З початку року обсяг торгів на Біржі становить 56,1 млрд грн., що складає 38% загального біржового обороту в Україні. Біржа займає друге місце за обсягом торгів за 8 місяців поточного року.

За оперативними даними НКЦПФР в розрізі фінансових інструментів ринкова частка Біржі становить:

за січень-серпень 2012 року: щодо ОВДП – 37%, облігацій підприємств – 29%, акцій – 51%, інвестиційних сертифікатів – 91%, опціонних сертифікатів – 92%, строкових контрактів – 22%;

за серпень 2012 року: щодо ОВДП – 40%, облігацій підприємств – 24%, акцій – 28%, інвестиційних сертифікатів – 73%, опціонних сертифікатів – 79%, строкових контрактів – 65%.

 

Результати біржових торгів за серпень 2012 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид фінансових інструментів

Обсяг торгів, (млн. грн.)

Кількість виконаних договорів

Частка у загальному обсягу торгів на Біржі, %

Частка у загальній кількості договорів на Біржі, %

Державні облігації України

8 216,88

212

75,61%

2,43%

Акції

301,99

1 972

2,78%

22,59%

Облігації підприємств

733,88

155

6,75%

1,78%

Облігації місцевих позик

0,79

8

0,01%

0,09%

Інвестиційні сертифікати

137,03

405

1,26%

4,64%

Деривативи – всього

1 477,28

5 977

13,60%

68,47%

- строкові (ф’ючерсні) контракти

1 464,50

5 938

13,48%

68,03%

- опціонні сертифікати

12,78

39

0,12%

0,45%

ВСЬОГО

10 867,85

8 729

100,00%

100,00%

 

Результати біржових торгів за січень-серпень 2012 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид фінансових інструментів

Обсяг торгів, (млн. грн.)

Кількість виконаних договорів

Частка у загальному обсягу торгів на Біржі, %

Частка у загальній кількості договорів на Біржі, %

Державні облігації України

34 935,77

1 227

62,27%

3,34%

Акції

9 282,98

15 511

16,54%

42,22%

Облігації підприємств

4 527,05

380

8,07%

1,03%

Облігації місцевих позик

13,90

32

0,03%

0,11%

Інвестиційні сертифікати

3 156,33

3 641

5,63%

9,91%

Деривативи

4 191,20

15 938

7,47%

43,38%

- строкові (ф’ючерсні) контракти

3 998,64

15 553

7,13%

42,34%

- опціонні сертифікати

192,56

385

0,34%

1,05%

ВСЬОГО

56 108,02

36 737

100,00%

100,00%

 
Найбільший обсяг торгів у серпні було зафіксовано з державними облігаціями України (75,61%), облігаціями підприємств (6,75%) та строковими контрактами (13,48%). При цьому 4,6% торгів проведено на Ринку заявок, 81,3% - на адресному ринку, 0,6% - на Ринку розміщення (щодо облігацій АТ "Дельта Банк", ТОВ "МІК МЕГА", ТОВ "ТРІУМФ", ТОВ "АКСІОМА", ТОВ "НОВОТЕХ-ІНВЕСТ", ТОВ "МІНІ-МАКС"), 0,1% - на ринку похідних (щодо опціонних сертифікатів), 13,48% - на строковому ринку (щодо ф’ючерсних контрактів, яких протягом місяця було укладено 854 360).
Порівняно з попереднім місяцем обсяг торгів облігаціями місцевих позик зріс у 12,7 разів, опціонними сертифікатами – на 11,1%; обсяг торгів строковими контрактами скоротився на 11,9%, ОВДП – на 13,7%, інвестиційними сертифікатами – на 23,6%, облігаціями підприємств – на 29,1%, акціями – на 40,5%.
 
У серпні до біржового списку були вперше включені облігації ТОВ "МІНІ-МАКС" (серії A, B, C), ПАТ "УкрСиббанк" (серія І), акції ПАТ "Запоріжелектромашоптторг", ПАТ "Машинобудівний завод "ЕЛЕМ", 4 серії ОВДП тощо; також були допущені до торгів 8 кодів (серій) ф’ючерсних контрактів на індекс UIRD.
Станом на 31.08.2012 кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів у Біржовому списку становила 254. З них: 35 у 1-му рівні лістингу, 29 у 2-му рівні лістингу, 190 у списку позалістингових цінних паперів та інших фінансових інструментів.
Структура біржового списку: 128 випусків акцій (з них 12 – у 2-му рівні лістингу, 116 - у списку позалістингових цінних паперів), 34 серії ОВДП (1-ий рівень лістингу), 15 серій інвестиційних сертифікатів (з них 14 – у 2-му рівні лістингу, 1 – у списку позалістингових цінних паперів), 60 серій облігацій (з них 3 – у 2-му рівні лістингу, 57 - у списку позалістингових цінних паперів), 1 серія облігацій місцевих позик (1-ий рівень лістингу), 4 серії опціонних сертифікатів (у списку позалістингових цінних паперів) та 12 кодів (серій) ф’ючерсних контрактів.
Капіталізація акцій у складі біржового списку станом на 31.08.2012 склала 54 млрд. грн.
 
Члени Біржі - лідери за обсягами укладених договорів у серпні 2012 року (в розрізі видів цінних паперів), визначені відповідно до вимог внутрішніх документів Біржі:

Ринок ОВДП

Ринок акцій

Ринок облігацій підприємств

ТОВ "IНВЕСТИЦIЙНИЙ КАПIТАЛ УКРАIНА"

ТОВ "КАСТОДI-БРОК"

ТОВ "IНВЕСТИЦIЙНИЙ КАПIТАЛ УКРАIНА"

АТ "ОТП Банк"

ТОВ "IК А.I.С.Т.-IНВЕСТ"

ПАТ "ВТБ Банк"

ТОВ "ФОНДОВИЙ АКТИВ"

ТОВ "СПАЙК-IНВЕСТ"

"АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКА IНВЕСТИЦIЙНА КОМПАНIЯ У ФОРМI ТОВ"

АТ "Ощадбанк"

ТОВ "ФГI"

ПрАТ "МТ"

АБ "Укргазбанк"

ТОВ "ЦЕНТРАЛЬНО СХIДНА ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ"

ТОВ "ФОНДОВИЙ АКТИВ"

ПАТ "IНГ Банк Україна"

ТОВ "ФК "АКВIТЕНС"

ТОВ "ЦЕНТРАЛЬНИЙ БРОКЕР"

АТ "Ерсте Банк"

ТОВ "АКЦЕПТОР"

ТОВ "СПАЙК-IНВЕСТ"

ПАТ "Унiверсал Банк"

ТОВ ФК "ФIНЕКС- УКРАIНА"

ТОВ "ФГI"

ПАТ "ВТБ Банк"

ТОВ "IК "СТАТУС"

ТОВ "IФК ПРОФIНВЕСТ"

АТ "СБЕРБАНК РОСІЇ"

ТОВ "IК "IФГ КАПIТАЛ"

ТОВ "ДI`ЕН`КЕЙ КАПIТАЛ"

 

Кількість членів Біржі станом на 31.08.2012 - 108 торговців цінними паперами. Протягом серпня членство на Біржі отримали ПАТ "Банк 3/4", ПАТ "КБ "ГЛОБУС".

3 вересня 2012 р.